Atla

Boşanma Davası Ne Kadar Sürer


Boşanma Davası Ne Kadar Sürer

Boşanma Davası Ne Kadar Sürer

Boşanma Davası Ne Kadar Sürer

Boşanma Davaları Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?Boşanma hukuk sisteminin öngördüğü kurallara uygun olarak hayatlarını evlenme fiili ile gerçekleştiren bireylerin evlilik birliğini sona erdirmek için hukukun öngördüğü yol üzerinden dava yolu ile evlilik birliğini sonlandırmak için açtıkları davaya boşanma davası denir. Boşanma davası Türk Medeni Kanunun Aile Hukuku kitabı içerisinde yer alan ve özel ve genel sebeplere dayanarak açılabilen boşanma davası ancak Medeni Kanun içerisinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde açılabilir aksi takdirde konunun yokluğu nedeni ile boşanma davası reddedilir. Boşanma davasına baktığımızda az önce de ifade ettiğimiz üzere genel ve özel sebepler bulunmaktadır. Kanun koyucu bu sebeplerin hepsini ve hangi şartlar altında bu sebeplere dayanılabileceğini kanunun ilgili hükümlerinde dile getirmiştir. Boşanma davası ayrıca genel manada ele alındığında çekişmeli ve çekişmesiz boşanma davası olmak üzere 2'ye ayrılır. O zaman biz boşanma davasının bir sebebine bir de çekişmeli olup olmamasına göre ayırabiliriz.Boşanma davası açılırken dayanılabilecek özel sebepler şunlardır:
  • Zina
  • Hayata kast, pek kötü ve onur kırıcı davranış
  • Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme
  • Akıl hastalığı
  • Terk
Boşanma Davası açılırken dayanılabilecek genel sebepler:
  • Evlilik birliğinin temelden sarsılması
  • Anlaşmalı boşanma
Anlaşmalı boşanma dışındaki bütün sebeplere dayanılarak açılan boşanma davaları çekişmeli boşanma davası olarak nitelendirilirken anlaşmalı boşanma davasında ise taraflar anlaşarak boşanmaya karar verdiklerinden mütevellit burada taraflardan birinin boşanmak istememesi gibi bir durum yaratılmayacağından bu boşanma davası çekişmesiz boşanma davasıdır. Her bir boşanma davasını kısaca ele aldıktan sonra ne kadar süre içerisinde davanın sonuçlanacağını ifade edelim:

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer

Kanun koyucu Türk Medeni Kanunun 166. Maddesinin 3. Fıkrasında anlaşmalı boşanma davasının şartlarını ve nasıl gerçekleşebileceğini hüküm altına almıştır. Kanun hükmü şu şekildedir: ‘Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur. Bu hâlde tarafların ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.' Kanun hükmüne göre demek ki bireylerin en az 1 yıl evli kalmaları gerekir anlaşmalı boşanma davası ile boşanabilmeleri için. Bireyler bir yıl evli kalmadıkları vakit diğer boşanma sebeplerine dayanarak boşanma davası açabilirler fakat anlaşmalı boşanma davasının açılması için 1 yıl evli kalmaları emredici bir hükümdür. Anlaşmalı boşanma davası yukarıda da izah ettiğimiz üzere taraflar yani eşler boşanmak için anlaşırlar. Bu anlaşma sadece boşanmak için gerçekleşmez. Çocukları varsa çocuklarının velayeti için anlaşırlar, mal varlıkları üzerinde paylaşımın nasıl yapılacağına dair anlaşırlar. Kısacası bir anlaşma protokolü imzalarlar ve hâkim karşısına böyle çıkarlar. Çekişmesiz boşanma davası olan anlaşmalı boşanma davası diğer dava türlerine göre çekişmeli boşanma davalarına oranla en hızlı sonuçlanan dava türüdür. Bu davlar genelde 1 ay ile 3 ay arasında sürmektedirler.

Çekişmeli Boşanma Davası Ne Kadar Sürer

Çekişmeli boşanma davalarına baktığımızda yukarıda da izah ettiğimiz üzere anlaşmalı boşanma davaları dışında kalan bütün boşanma davalarını oluşturan sebepler çekişmeli boşanma davasına girmektedirler. Çekişmeli boşanma davalarının sebeplerine baktığımızda özel sebepler dışında kalan sebepler genelde aile birliğinin temelinin sarsılmasına girmektedir. Çekişmeli boşanma davasına girmeden önce boşanma davalarında avukatın öneminden bahsetmek gerekir. Boşanma davalarında bireyler fazlası ile yıpranmaktadır. İyi bir şekilde ilerleyen bir boşanma davası genelde nadir görülmektedir. Bireyler boşanma davasında özellikle velayet konusunda fazlası ile sorun çıkarmaktadır bu da davanın daha uzun sürmesine sebep olabilmektedir. Bu nedenle bireyler bir boşanma avukatı ile özellikle boşanma davalarında başarı göstermiş iyi bir boşanma avukatı ile davayı takip etmesi gerekir. Boşanma avukatlarına baktığımızda özellikle Ankara avukat bürolarına baktığımızda işinde başarılı olan avukat sayısı oldukça fazladır. Sürecin doğru işlemesi boşanma davasının 4 – 5 celsede sona ermesini yani ortalama olarak 10 ay ile 1 yıl arasında sonra ermesini sağlamaktadır. Fakat sorunların fazlası ile yaşanılan ya da takip edilmeyen bir avukatın bulundurulmadığı davalar genelde 4 ile 5 yıl arasında sürebilmektedir. Bu süre de oldukça uzun bir süre olup bireyin hayatının düzensiz içinde yaşamasına sebep olmaktadır. Çekişmeli boşanma davalarını ayrı ayrı incelersek olağan hayatta en çok şu sebepler ile karşılaşırız.

Aldatma Nedeni İle Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Aldatma nedeni ile boşanma davası boşanma davası açılırken dayanacak sebepler arasında ailenin birliğinin sarsılması içerisinde değerlendirilir. Genelde aldatma nedeni ile boşanma ile zina sebebine dayanarak boşanma birbirine çok fazla karıştırılmaktadır fakat zina sebebi ile boşanma özel sebeplere girerken aldatma nedeni ile boşanma genel sebepler arasında sayılır. Bu davalar genelde 4 ile 6 celse arasında sonlanırken yani ortalama en fazla 1 yıl sürerken zina nedeni ile boşanma davaları kanıtlandığı takdirde ve şartlar oluştuğu takdirde daha kısa sürebilmektedir.

Terk Nedeni İle Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Madde 164 Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hâkim veya noter tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise;  terk edilen eş, boşanma davası açabilir. Diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılır. Davaya hakkı olan eşin istemi üzerine hâkim veya noter, esası incelemeden yapacağı ihtarda terk eden eşe iki ay içinde ortak konuta dönmesi gerektiği ve dönmemesi halinde doğacak sonuçlar hakkında uyarıda bulunur. Bu ihtar gerektiğinde ilân yoluyla yapılır. Ancak, boşanma davası açmak için belirli sürenin dördüncü ayı bitmedikçe ihtar isteminde bulunulamaz ve ihtardan sonra iki ay geçmedikçe dava açılamaz. Terk nedeni ile boşanma davasının açılabilmesi için kanun hükmünde yer alan sürelerin geçmesi gerekir. Önce eşlerden birinin haksız bir şekilde evi terk etmesi ya da diğer eşi eve almaması gerekir ve bu süre en az 6 ay olmalıdır. Daha sonra terk nedeni ile boşanma davası açacak olan bireyin noter aracılığı ile ihtar vermesi gerekir. Kanun hükmünde yer alan süreler geçmeden birey terk nedeni ile boşanma davası açamaz. Terk nedeni ile boşanma davası diğer çekişmeli boşanma davalarına oranla daha uzun sürmektedir.
SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba
Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba

İlkay Uyar Kaba ; Aile Boşanma hukuku, Anlaşmalı Boşanma, İşçi Davalarında Arabuluculuk, Miras Hukuku Davaları, icra hukuku, İşçi Tazminat Davaları, Kıdem Ve İhbar Tazminatı, İşe İade, Miras hukuku, Tazminat Hukuku, İş Kazası Tazminat, Trafik Kazası Tazminat Davası gibi faaliyet gösterdiğimiz çalışma alanlarımızın, hukuk büroları arasında önemli bir yer sahibi olmamızı prensiplerimize borçluyuz.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak