Atla

Boşanma Davasında Tanık Nasıl Dinlenir


Boşanma Davasında Tanık Nasıl Dinlenir

Boşanma Davasında Tanık Nasıl Dinlenir

Boşanma Davasında Tanık Nasıl Dinlenir

Modern toplum yaşantısı çerçevesinde evlilik birliği kurmak isteyen kişiler, ideal durumların oluşması durumunda Türk Medeni Kanunu’ nun tanımış olduğu hak ile evlilik birliğini kurabiliyor.

Aynı şekilde Türk Medeni Kanunu tarafından evlilik birliği kurmuş olan kişilerin, evlilik birliğinin sürdürülebilirliğini mümkün duruma getiremeyecek halde olması çerçevesinde belirtilen koşulların uygunluğu doğrultusunda evlilik birliğini sonlandırmak üzere boşanma davası açma hakkı vermektedir.

Günümüzde Aile Mahkemesi’ nde görülen boşanma davaları anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma şeklinde iki türdedir. Anlaşmalı boşanma davasında taraflar her konuda anlaşma sağlayarak, oluşturdukları anlaşmalı boşanma protokolü ile boşanmalarını tek celsede tamamlayabilirken, çekişmeli boşanma davalarında ise süreç daha uzun ve daha zorlu olabiliyor. Bu noktada devreye deliller girerken, tarafından iddialarına ilişkin olarka boşanma davasında en önemli delil niteliği olarak tanıklar söz konusu olur.

Boşanma Davasında Tanık Delili

Boşanma davasında tanık delili, oldukça büyük bir önem arz ederken, boşanma davasında tarafların evlilik birlikteliğini sürdürdükleri dönem içerisinde ve boşanma davasına konu olan olayların evlilik yaşamlarına dair olmasından kaynaklı olarak olayların yazılı belge ile kanıtlanabilmesi genel olarak olanaklı olamıyor.

Bu noktada tarafların yaşandığını öne sürmekte oldukları olayların, kendileri haricindeki üçüncü kişiler tarafından beyan edilmesi gerekliliği bulunur. Tanık delili takdiri bir delil niteliği taşır ve tanık tarafından gerçekleştirilen beyanların takdiri ve hüküm açısından oluşturacakları etkiler Aile Mahkemesi hakimi tarafından belirlenir. Fakat Aile Mahkemesi hakimi tarafından mevcut olan takdir yetkisini kanunlar ve adalet kuralları içerisinde kullanır.

 

Boşanma Davasında Tanık Nasıl Dinlenir

Boşanma Davasında Tanıklara Sorulacak Sorular

Boşanma davalarında tanıklara sorulacak sorular, duruşma öncesi hep merak edilen bir konudur. Tanık boşanma davasında hangi olay hakkında görgüsü varsa onunla ilgili sorular sorulacaktır. Tanıklara sorulacak sorularda aydınlatılması gereken husus boşanmaya kim sebep oldu, evlilikde darp şiddet, hakaret var mı, çocuklarına eşlerin davranış şekli, eşlerin davranışları, gibi pek çok soru sorulabilinir.

Bu sorular çerçevesinde aile mahkemesi hakimi, boşanma davasında çözülmesi gereken velayet, nafaka ve tazminat konuların çözümü hakkında fikir edinecektir.

Boşanma Davası İçin Tanık Delilinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Açılan boşanma davaları içerisinde tanık delili tercih edileceği zaman tarafların göz önünde bulundurmaları gereklilik teşkil eden en önemli noktalardan birisi olarak tanıkların görgüye bağlı bilgiye sahip olmasıdır.

Tanık tarafından görgüye bağlı olmadan, doğrudan şahsen görmemiş olduğu ya da duymamış olduğu bir olaya dair olmasına karşın davacı ya da davalının beyan etmiş olduklarını aktaran ya da herhangi bir baz noktası bulunmayan somut nitelik harici beyanları çerçevesinde mahkemede hüküm alınmaz.

Boşanma davasının taraflarının göstermek istedikleri tanıkların kaç tane olması gerektiği konusunda yasal statüde bir sınırlama mevcut değildir. Fakat mahkeme, gösterilmiş olunan tanıklardan bir bölümünün tanıklığı ila kanıtlanmaya çalışılan konu ile ilgili yeterli düzeyde bilgi edinmiş olması durumunda, geri kalan tanıkların dinlenmesi gerekliliğini görmeyebilir.

Boşanma Davasında Tanık Delili

Boşanma Davasında Tanıkların Akraba Olması

Boşanma davasında tanıkların akraba olmasının aslında hiç bir önemi yoktur. Çünkü eşler arasında ki olayları yakın akrabalarının şahit olması olağan bir durumdur.

Burada önemli olan görgüye dayalı beyanlardır. Zaten aile mahkemesi olayların akışına ve genel değerlendirmesine göre doğruluklarına bakacaktır.

Boşanma Davasında Tanıklık Yapmak İstemiyorum

Hukuk Muhakemeleri Kanunu çerçevesinde tanıklıktan çekinme sebepleri belirlenirken, bu çekinme nedenleri arasında boşanma davaları kapsamında yoğunluklu olarak karşı karşıya kalınan tanıklıktan çekinme olurken, ilgili kanunun 248. Maddesi çerçevesinde;

*Tarafların nişanlısı sıfatını taşıyan kişi/kişiler

*Evlilik birliği sona erdirilmiş olsa bile iki tarafın eşi/eşleri

*Kendisi ya da eşinin altsoy veya üstsoyu olan kişiler

*Taraflardan birisiyle arasında evlatlık ilişkisi bulunan kişi/kişiler

*Üçüncü derece statüsünde de dahil olacak biçimde kan ya da kendisini oluşturan evlilik bağı ortadan kalksa dahi kayın hısımları sıfatındaki kişi/kişiler

*Koruyucu aile ve onların çocukları ile koruma altına alınan çocuklar tanıklıktan çekinebilme hakkına sahip olabilir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak