Atla

Boşanma İşlemleri Nasıl Başlatılır


Boşanma İşlemleri Nasıl Başlatılır

Boşanma İşlemleri Nasıl Başlatılır

Boşanma İşlemleri Nasıl Başlatılır

Boşanmaya Karar Verilmelidir: Boşanma evliliklerde, alışkanlıkların sonlandırılması ve yaşam biçiminin değişeceğinden karar aşamasında eşler zorluk yaşamaktadırlar. Aslında boşanma işlemi doğru karar vermekle başlatılır.

Boşanma Konusunda Avukat Desteği Alınmalıdır. Boşanma konusunda net karar veren eş öncelikle yapması gereken en önemli konu, medeni kanundaki hakların neler olduğudur. Bu nedenle boşanma konusunda bilinçlenme, hakların korunması ve boşanma süreci ile işlemleri hakkında avukatlardan destek alınmalıdır.

Boşanmak İçin hangi Sorunlar Çözülmelidir?

Boşanacak eşler evliliğin ortaya çıkardığı ortak konulara çözüm bulmaları gerekmektedir. Bu ortak sorunlar başlıca, çocuk varsa velayet, eş ve çocuk için nafaka, evliğin sonlandırılmasından dolayı maddi ve manevi tazminat, mal ve eşyaların paylaşımı konusunda fikir birliğine varmaları gerekmektedir.

 

Boşanma İşlemleri Nasıl Başlatılır

Evlilik nedeniyle ortaya çıkan bu ortak sorunları eşler anlaşmaları halinde evlilikleri 1 yıl ve üstü sürmüş ise anlaşmalı boşanabilirler.

Eğer yukarda bahsettiğimiz ortak sorunları eşler kendi aralarında çözemiyorsa çekişmeli boşanma şeklinde boşanmaya sebep olaylar anlatılıp ve ispatlanarak, aile mahkemesine başvuru yapılarak boşanmak isteyebilirler.

Boşanma Davasında Karar Ne Olur: Açılan boşanma davasında Aile mahkemesi hakimi olaylara ve delillere bakarak, eşlerin boşanmasına veya boşanmanın reddine yada ayrılık kararı verilmesine karar verebilir.

Bunun dışında evlilik birliğini sürdüremeyen ve boşanma kararı alan çiftlerin açacakları boşanma davası ile ilgili olarak  merak ettikleri pek çok konudan birisi de temel olarak boşanma davasının nasıl açılacağı yada başlatılacağı yönünde oluyor.

Temel olarak boşanma davası açmak için gerekli olan evraklar, boşanma davasının nerede açılacağı, boşanma davasında delil niteliği taşıyan hususların nelerin olacağı, boşanma sebepleri gibi pek çok farklı konunun boşanma davası açacak bireyler tarafından ele alınması ve göz önünde bulundurulması gerekir.

Boşanma Davası İşlemleri Nasıl Yapılır?

Günümüz modern Türk hukuk sistemi dahilinde kişilerin boşanma davası açabilmeleri için herhangi bir boşanma avukatı tutma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Ancak boşanma davası sürecinin doğru şekilde yürütülebilmesi, istenen sonuçların kısa süre içerisinde elde edilebilmesi ve hak kayıplarının yaşanmasının önüne geçilebilmesi için mutlaka profesyonel ve Boşanma Hukuku alanında deneyimli olan bir boşanma avukatının desteğinin alınması gerekir.

Boşanma İşlemleri

Boşanma davaları ile ilgili olarak en önemli konuların başında, davayı açacak kişinin boşanma davasını açma nedenini hukuki nedenler yönünden doğru şekilde belirlemesi gerekir. Bu noktada boşanma nedenleri 4271 sayılı Türk Medeni Kanun’u kapsamında belirtilmiştir.

Bu neden ile de boşanma davası açmadan önce kişilerin öncelikli olarak ilgili kanun kapsamında kendi durumları ile ilgili olarak durumları kapsamına alan nedenleri doğru bir şekilde belirlemeye özen göstermeleri gerekmektedir. Çünkü boşanma davalarında en temel husus kişilerin boşanma davası açabilmek için haklı bir nedene sahip olmaları gerekliliğidir.

Bir diğer önem taşıyan husus ise boşanma davası nedeninin belirlenmesinin ardından boşanma davası açılışı için yapılacak başvuruda kullanılacak belgelerdir ki bunlar arasında boşanma davası dilekçesi öne çıkar. Boşanma davası dilekçesi söz konusu boşanma davasında öne sürülecek olan boşanma davasının temelini oluşturması gerekir.

Her boşanma davası sebebine göre oluşturulması gereklilik teşkil eden dilekçeler ve kullanılacak yöntemler birbirlerinden önemli farklılıklar teşkil edebilir. Yani günümüz Türkiye’ sinde her boşanma nedeninin farklı hukuki bir süreç ve işleyişi bulunmaktadır. Bu neden ile kişilerin boşanma nedenine özel olarak boşanma dilekçesi hazırlaması büyük bir önem taşır.

Boşanma Davası Nerede Açılırak Başlatılır?

Boşanma davalarının ilk 3 adımından sonuncusu olan boşanma davası nerede açılır sorusu da büyük bir önem taşır. Bu noktada kişilerin görevli ve yetkili mahkeme kavramlarına ilişkin olarak etkin bilgi sahibi olmaları gerekir.

Günümüz Türkiye’ sinde Boşanma Hukuku çerçevesinde boşanma davaları Aile Mahkemeleri aracılığı ile görülmektedir.

Ancak Türkiye’nin her bölgesinde Aile Mahkemesi bulunmuyor olması dolayısı ile Aile Mahkemeleri’nin bulunmadığı yerlerde kişilerin boşanma davalarını Asliye Hukuk Mahkemeleri aracılığı ile açabilmeleri sağlanmıştır.

Boşanma davalarının istenen herhangi bir yerde açılabilmesi gibi bir durum ise söz konusu olmamaktadır. Boşanma davasının açılması noktasında kişilerin mutlak suret ile yetkili mahkemeye boşanma davası başvurusunu yapması gerekir.

Aksi hallerde yetkisizlik sebebi ile davanın istenilen sonuca ulaşamamasına neden olur. Bu aşamada boşanma davası eşlerin son 6 aydır beraber ikamet etmekte oldukları yerde bulunan Aile Mahkemesi, yoksa Asliye Hukuk Mahkemesidir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Bayan doğrulusunda açılmış boşanma davasının derdest bulunduğu anlaşılmaktadır. 
Açılmış ve görmekteyiz olan boşanma davasının bulunması erkeğin ayrılık davası açmasına mani değildir. Erkeğin ayrılık davasıaçmakta adli faydası yer almaktadır. 
O durumda davalar arasındaki bağlantı konusu da değerlendirilerek bütünkanıtlar toplanılarak işin temeli ile ilgili bir hüküm verilmesi gerekirken, boşanma davasının yer aldığı şeklindeki yanlış gerekçe ile reddine hüküm verilmesi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir.

Anlaşmalı boşanma yönünde meydana gelen hüküm kesinleşinceye kadar eşlerin bu yöndeki başka bir ifadeyle gerek boşanmanın parasal neticeleri, lüzum çocukların vaziyeti konusunda sayılan düzenlemeleri içine alan istem beyanından dönmesini önleyici yasal bir karar mevcut değildir. Bu durumda anlaşmalı boşanma davasının "çekişmeli boşanma" olarak görülmesi lazım olur.

Mahkemece sayılan ve taraflara yüklenen kusurlu davranışlara göre taraflar arasında ortak yaşamı temelinden sallayacak derecede ve birliğin devamına olanak vermeyecek kalitede bir geçimsizlik sahip olunan ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı dava açmakta haklıdır. 
Bu şartlar altında eşleri beraber yaşamaya zorlamanın bundan sonrakanunen olası görülmemesine göre, boşanmaya hüküm verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır.

Bozmadan evvel kurulan hükümde, boşanma davasının kabulü hasebiyleerkek yararına maktu vekalet fiyatı verilmiş, hüküm boşanma davası yönünden yanlızca parasal ve ruhani tazminatın miktarı istikametinden bozulmuş, vekalet fiyatı bozma kapsamı dışında kalarak kesinleşmiştir. 
Erkek yararına, boşanma davasının Kabulü nedeniyle bozmadan evvel vekalet fiyatı hükmedildiğine ve o kısım kesinleştiğine göre, boşanma davasında bozmadan ardından uygulanan yargılamanihayetinde erkek yararına yine vekalet fiyatına hükmedilmesi usul ve kanuna aykırıdır.

İlk boşanma davasını açarak, fiili ayrılığa sebep olan boşanmaya nedeniyaratan erkek, mahkemenin de kabulünde bulunduğu üzere tam kusurludur. Ancak erkeğin reddedilen davayı açarak, fiili ayrılığa sebebiyet vermesi tek başına bayanın kişilik haklarına hücum niteliğinde değildir. O durumda ruhani tazminat şartlarının bayan lehine oluşmadığının kabulü lazım olur. 
Bu konu nazara alınmadan, bayanın ruhani tazminat isteğinin reddiadına, usul ve kanuna marjinal olarak bayan yararına ruhani tazminata hükmolunması bozmayı gerektirmiştir.


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak