Boşanma Davasının Sonuçları

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Aile ve Boşanma Hukuku Davaları  > Boşanma Davasının Sonuçları

Boşanma Davasının Sonuçları

Boşanma Davasının Sonuçları

Boşanma Davasının Sonuçları

GENEL BİLGİLER

Açılan Boşanma Davaları Aşağıda Anlatılan Kararlardan Biriyle Son Bululur.

A. Red Kararı

*Boşanma Davasını açan Eş davasının dayanağı olan boşanma sebeplerini ispat edemezse dava red edilir.

*Taraflar barışırlarsa dava red edilir.

*Davacı davasından vazgeçerse dava red edilir.

B. Davanın Düşmesi Kararı

Davacı davasını takip etmezse dava düşer.

C. Boşanma Kararı

Boşanma davasında davacı davasını ispat ederse ve davanın reddini gerektiren sebep de yoksa Mahkemede Hakim tarafların boşanmasına Hükmeder.

D. Ayrılık Kararı

Boşanma Davasında Hakim tarafların barışma ihtimali olduğuna kanaat getirirse ayrılığa karar verebilir.

YARGITAY KARARI: BOŞANMA DAVASININ SONUÇLARI

T.C. YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas: 2014/11338 Karar: 2015/2599 Karar Tarihi: 26.02.2015

BOŞANMA DAVASI – KADININ BOŞANMA DAVASI KABUL EDİLDİĞİ VE KOCANIN KARŞI DAVASININ REDDİNE KARAR VERİLDİĞİ – KADIN EŞ YARARINA HER İKİ DAVADAN DOLAYI AYRI AYRI VEKALET ÜCRETİ TAKDİRİ GEREĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Kanunda yazılı haller dışında, yargılama giderlerinin, aleyhine hüküm verilen taraftan alınmasına karar verilir. Vekalet ücreti de yargılama giderlerinden sayılır. Kadının boşanma davası kabul edildiği ve kocanın karşı davasının da reddine karar verildiği halde, davacı-davalı kadın eş yararına her iki davadan dolayı ayrı ayrı vekalet ücreti takdiri gerekirken, talep bulunmadığından bahisle, vekalet ücretine hükmedilmemiş olması ve davacı-karşı davalı kadın eş tarafından yapılan yargılama giderlerinin de, üzerinde bırakılması usul ve yasaya aykırıdır.

'

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor