Atla

Boşanma Durumunda Şirket Hisseleri


Boşanma Durumunda Şirket Hisseleri

Boşanma Durumunda Şirket Hisseleri

Boşanma Durumunda Şirket Hisseleri Türk Medeni Kanunu tarafından verilen hak ile kurulan evlilik birliğinin devam ettirilebilmesinin olanaksız hale geldiği hallerde. Yine kanun dahilinde belirtilmiş olan koşullara uygun olması durumunda boşanma davası açılarak, evlilik birliğinin yasal statüde sonuçlandırılabilmesi mümkün olur. Ancak modern toplum yaşantısı içerisinde sosyal ve ekonomik durum gibi pek çok faktör boşanma davaları sürecinde çok önemli farklılıkların ve etkenlerin ön plana çıkmasına yol açar. Buna göre boşanma davası süreci içerisinde mal paylaşımı konusuna dair temel bazı hukuksal ve kanun şartları bulunmaktadır.

Boşanma davası dahilinde mal paylaşımı konusu menkul ve gayrimenkul şeklinde oluşur. Söz konusu evlilik birliğinin sonlandırılması kapsamındaki boşanma davalarında şirket hisseleri de mevcut olan menkul mallar dahilinde bulunur ve Türk Medeni Kanunu çerçevesinde belirtilmiş olan koşullara uygun biçimde uygulanacak mal paylaşımı sürecine dahil kabul edilir.

Boşanma Durumunda Şirket Hisseleri

Boşanırken Şirket Hisseleri

Türkiye’ de 1 ocak 2002 tarihi öncesinde söz konusu mevzuat dahilinde yasal mal paylaşımı mal ayrılığı olurken. Bu tarihin ardından edinilen mallara katılma rejimi ismi veriliyor. Evlilik birliği süresi içerisinde edinilmiş olan mal, her eşin edinmiş olduğu mallara rejimin devamı içerisinde karşılığını verecek biçimde elde etmiş olduğu mal varlığı değerleri olur. Mal rejiminin tasfiyesi davalarına sadece mallar konu olabilirken. Sadece bu malın değeri üzerinde hak iddia etme hakkı bulunur.

Bu doğrultuda da Türk Medeni Kanunu çerçevesinde verilmiş olan evlilik birliğini sonlandırma hakkını kullanmak üzere boşanma davası açmış olan tarafların mal rejimi noktasında konu olan şirket hisselerinin ne olacağı ve mal paylaşımı noktasında sürece dahil edilip, edilemeyeceği en çok merak edilen konulardan birisidir. Boşanma davalarında tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre meydana gelebilen şirket hisselerinin mal paylaşımındaki durumu.

Türk Medeni Kanunu dahilinde şirket hisselerinin boşanma davası süreci içerisindeki mal rejimine konu olması halinde iki önemli husus öne çıkmaktadır. Bu hususlar şirket hisselerinin tabi olduğu rejim ve şirket hisselerinin edinilmiş mal değerine sahip olup, olmadığı şeklindedir.

Boşanma Durumunda Şirket Hisselerinde Mal Paylaşımı

Şirket hisseleri eğer belirtilen 1 ocak 2002. Tarihi öncesinde elde edilmiş durumda bulunuyor ise, elde etmenin yapısı göz önünde bulundurulmadan, yani bu hisselerin karşılığı değerlendirilmeden şirket hisseleri eşin kişisel malı şekilde kabul görür ve tasfiye sürecine dahli söz konusu olmaz. Bu durum boşanma davasında karşı tarafın söz konusu şirket hisseleri üzerinde herhangi bir hak sahipliğinin oluşması söz konusu olmamaktadır.

Ancak söz konusu ilgili kanunun 219. Maddesi içerisinde belirtildiği şekilde kişisel malların gelirlerinin de edinilmiş mal olduğuna dikkat çekiliyor. Bu sebep ile de şirket hisselerinin 1 ocak 2002 tarihinden evvel edinilmiş olması halinde dahi bu şirket hisselerinin gelirleri edinilmiş mal statüsüne ulaşır ve boşanma davasında karşı taraf ile yapılacak mal paylaşımı sürecine dahli söz konusu olur.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba
Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba

İlkay Uyar Kaba ; Aile Boşanma hukuku, Anlaşmalı Boşanma, İşçi Davalarında Arabuluculuk, Miras Hukuku Davaları, icra hukuku, İşçi Tazminat Davaları, Kıdem Ve İhbar Tazminatı, İşe İade, Miras hukuku, Tazminat Hukuku, İş Kazası Tazminat, Trafik Kazası Tazminat Davası gibi faaliyet gösterdiğimiz çalışma alanlarımızın, hukuk büroları arasında önemli bir yer sahibi olmamızı prensiplerimize borçluyuz.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak