Boşanma Sebebi Mahkemede Nasıl İspatlanır

Boşanma Sebebi Mahkemede Nasıl İspatlanır konusundan önce, boşanma sebepleri, boşanma davasında kusur, boşanma davasında tanık delili gibi konularda daha önce yazmış olduğumuz makaleleri okuyabilirsiniz.

Boşanma davasının boşanma le sonuçlanabilmesi için boşanmayı bir sebebe dayandırılması zorunluluğu bulunmktadır. Boşanma davasında sebep yoksa davanız red olma durumu ile karşı karşıya kalabilirsiniz.

Boşanma sebebi, açılan boşanma davasının niteliği ve sebebine göre çeşitli delillere göre ispatlanabilir. Hukuk sistemimizde önemli olan her davanın ispat edilmesi gerekmektedir. Boşanma davasında davacı eş davasını ispat etmekle yükümlüdür. Örneğin; Zina(aldatma) nedeniyle açılan bir boşanma davasında, fotoğraf, tanık ya da bilgisayar kayıtları, telefon kayıtları kanıt olarak kabul edilir.

Boşanma davasının ispat aşamasında önemli olan mahkeme Hakiminin bu olayların gerçekleştiğine kanaat getirmesidir. Bunun içinde delillerin inandırıcı olması zaruridir. Boşanma davalarında yemin deliline başvurulmaz. Ayrıca boşanma davalarında ikrarda tek başına yeterli olmayabilir.

Boşanma davaları, aile kavramının kutsallığına dayandığı için Hakimin direk müdahalesi imkânı vardır. Aile Hakiminin gerçekleştiği iddia edilen ve evliliğin artık eşler için faydası kalmadığına kanaat getirmesi gerekmektedir. Eğer boşanma davasının yeterli delil ile ispat edilememesi durumunda aile mahkemesi Hakimi sadece tarafların beyanlarına dayanarak tarafların boşanmasına karar verebilir.

Telefon ve Whatsapp Kayıtları –Boşanma Sebebi Mahkemede Nasıl İspatlanır

Boşanma davası açılması durumunda aile mahkemesinden karşı eşin  telefon görüşmeleri, mesajlaşmaları tarih saat ve görüşme süreleri  ile ilgili istekte bulunabilir. Boşanma davasında Aile mahkemesi ilgili kuruma  müzekkere ( yazı) yazarak tarafların kulanmış olduğu telefon numarasına ait, aranan numara, aranma tarihi saati , görüşme süresi,  mesajlaşma konusunda ise,  mesaj gönderilen numara  tarih ve saati bilgilerine ulaşılabilinir.
Yukarıda sıraladığımız talepler boşanma davası görülen aile mahkemesinden istenebilir. Aldatma boşanma davası nasıl açılır konusu üzerine yazılan makaleyi okuyabilirsiniz.
 

Whatsapp Kayıtları Boşanma Sebebi midir ?

Whatsapp konuşmaları  delil olarak kullanılabilmesi için hukuka uygun şekilde elde edilmesi durumunda diğer delillerle de desteklenmesi durumunda delil olarak kabul edilir.  Boşanma davasında Whatsapp konuşmaları gerek karşı eşe gerekse aldatma konularında yapılan yazışmaların resmi çekilerek yada gönderilen kişinin telefon kayıtları delil olarak sunulmaktadır.
Diğer türlü Whatsapp konuşmalarını merkezinde talep edildiğinde özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğinden dolayı verilmemektedir..

Diğer hazırlanan makaleleri Ankara Avukat ana sayfamızdan okuyabilirsiniz.