Atla

Boşanma Tazminatı Nasıl Alınır


Boşanma Tazminatı Nasıl Alınır

Boşanma Tazminatı Nasıl Alınır

Boşanma Tazminatı Nasıl Alınır?

Boşanma Tazminatı Nasıl Alınır Tazminatı genel olarak tanımladığımızda bireyin kendisine maddi veya manevi olarak zara verdiği kişiye zararın giderilmesini talep etmesi doğrultusunda açtığı davalardır.

Eğer kişi maddi anlamda bir zara uğramışsa bu maddi zararın giderilmesi. İçin açtığı davaya maddi tazminat davası, ruhen zarar görmüş, kişilik hakları zedelenmiş ise bu nedenle bir tazminat davası açtığı takdirde manevi tazminat davası denilir.

Bireylerin genellikle Borçlar hukuku, İş ve Güvenlik Hukuku ve Aile Hukukunda boşanma davalarında tazminat davası açtığını görmekteyiz.

Boşanma davası sürecinde tazminat davalarını incelersek şu hükümlere ulaşabiliriz:

Boşanma Davasında Maddi Manevi Tazminat Davaları

Evlilik birliğinin hukuki olarak bitmesini sağlayan boşanma davalarını ardından bireylerin zararın giderilmesi için açtığı tazminat davarının açılması için en gerekli şart bir tarafın kusurlu olması gerekmektedir.

Boşanma Tazminatı Nasıl Alınır

Yani bireylerin anlaşmalı boşanma sonucu tazminat davası açma hakları olmadığı gibi ağır kusurlu olan eşin kusuru ona binaen daha az olan eşe tazminat davası açması da düşünülemez.

Kanun koyucu da kusur az olanın ya da hiç olmayanın tazminat davası açabileceğine hükmetmiştir. Peki maddi ve manevi tazminat davalarında süreç nasıl işler ve neye göre tazminatın bedeli belirlenir?

Maddi Tazminat Davalarında Tazminatın Bedeli

Medeni Kanunda hüküm altına alınan maddi tazminat davası açma hakkı kusuru az olana veya hiç olmayana tanınmaktadır. Maddi tazminat davaları boşanma davalarından sonra ayrı bir şekilde çıkabileceği gibi boşanma esnasında bunun hakime bildirilmesi takdirinde hakim boşanma davasının nihai kararından sonra da tazminata hükmedebilir.

Maddi tazminat davasının açılmasının sebebi bireyin mevcut ya da beklenen menfaatten yoksun kalması nedeni ile açılır. Hakim maddi tazminata hükmederken dava sürecinde bireylerin vakıa ile ilgili anlattıklarına, kusuru az olan tarafın kusurunun ne kadar olduğuna, boşanma sebebinin büyüklüğüne ve kaybolan menfaatin değerine bakarak tazminata hükmeder.

Manevi Tazminat Davalarında Tazminatın Bedeli

Boşanma davası nedeniyle kişilik hakları saldırıya uğrayan taraf kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat talebinde bulunabilir diyerek kanun koyucu boşanma davasında manevi tazminatın da hükmedebileceğini öngörmüştür.

Manevi tazminata hükmederken hakim kendisine tanına takdir yetkisini olayların gidişatını düşünerek ve boşanmaya sebep olan konunun birey üzerindeki vahametini göz önüne alarak tarafların kusurluluk derecelerini değerlendirerek karar verecektir. Bu tazminat davasını açan tarafın kusursuz veya daha az kusurlu taraf olması gerekmektedir ayrıca. Bu tazminatın istenmesinde de birey boşanma davasında bunu dile getirebileceği gibi boşanma davasından sonra da yeni bir dava açarak dile getirebilir.

Boşanma Tazminatı
Boşanma Tazminatı Nasıl Talep Edilir?

Boşanma Davası Tazminatında Nüfus kaydı getirtilir. Boşanma davasındaki eşlerin mali araştırması yapılır. Tazminat alınabilmesi için,  Davada kusuru ispat etmek için sürülen belgeler incelenir.

Boşanma davasına eşlerin Kusuru araştırılır. Tarafların mali ve sosyal durumları araştırılır. Bilirkişi mütalaası alınır. Manevi tazminat olarak mutlaka belli bir paraya hükmedilir (TMK.m: 174/H)

Yargıtay Kararı : Boşanma Tazminatı Nasıl Alınır?

2.Hukuk Dairesi Esas:  2013/18440 Karar: 2014/42 Karar Tarihi: 13.01.2014 BOŞANMA DAVASI - EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASINA SEBEP OLAN OLAYLARDA AĞIR YA DA EŞİT KUSURLU OLMADIĞI - 

SIKÇA SORULAN SORULAR

ÖZET: Somut olayda; davacı-davalı erkeğin ilk derece mahkemesince kendisine yüklenen kusurlara ilişkin istinaf talebinde bulunmadığı, erkeğe yüklenen kusurların bu şekilde kesinleştiği, davalı-davacı kadının ise, davacı-davalı erkeğin kanser hastası annesine kötü davrandığının sabit olduğu, her ne kadar ilk derece mahkemesince davalı-davacı kadının eşine hakaret ettiği de kabul edilmiş ise de hakarete ilişkin tanık beyanının somutlaştırılmadığı.

Bu haliyle hakaretin kadına kusur olarak yüklenemeyeceği, kusurundan çıkarılması gerektiği, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında davacı-davalı erkeğin, davalı-davacı kadına nazaran daha fazla kusurlu olduğu, ilk derece mahkemesince yapılan hatalı kusur belirlemesinin bu şekilde düzeltilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

Bu durumda, az kusurlu davalı-davacı kadının boşanma yüzünden mevcut ve beklenen mefaatleri zarar gördüğünden, kişilik hakları saldırıya uğradığından lehine maddi ve manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken hatalı kusur belirlemesi ile tazminat taleplerinin reddi isabetsiz olmuş.

İlk derece mahkemesinin bu yöndeki kararının kaldırılarak kadın yararına tarafların ekonomik ve sosyal durumları, paranın alım gücü, kusurlarının ağırlığı, evliliğin süresi, kadının yeniden evlenebilme ihtimali ve hakkaniyet ilkesi birlikte değerlendirildiğinde takdiren … TL maddi … TL manevi tazminata hükmedilmesine karar vermek gerekmiştir.

Davalı-davacı kadın ve müşterek çocuklar yararına hükmedilen nafakaların ise tarafların ekonomik ve sosyal durumları, çocukların ihtiyaçları, paranın alım gücü ve hakkaniyet ilkesi birlikte değerlendirildiğinde az olduğu kanaatine varıldığından takdiren kadın yararına aylık … TL yoksulluk nafakasına, müşterek çocuklar yararına aylık ….'şer TL iştirak nafakasına hükmetmek gerekmiştir.

ÖZET: Tarafların tespit edilen ekonomik ve sosyal durumlarına, boşanmaya sebep olan olaylardaki kusur oranı, paranın satınalma gücüne, ihlal edilen haklar, boşanmada mevcut durum ile beklenen faydanın kapsamı incelendiğinde,

karar verilen maddi tazminat orantı ilkesine uygun olmamıştır. Hakkaniyet ilkesi dikkate alındığında,  uygun olacak miktarda maddi tazminat hükmedilmesi gerekir.

ÖZET: Dosyadaki toplanan deliller, kararın dayanak kanıtlar kanuna uygun nedenlere ve özellikle kanıtların takdirinde bir yanlışlık olduğuna rastlanılmamıştır.

Davalı-davacı erkeğin tüm, davacı-davalı kadının ise kişisel ilişkiye yönelik temyiz itirazı haricinde kalan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün onanmasına karar verilmiştir.

Davacı-davalının yoksulluk nafakası, maddi ve manevi tazminata yönelik temyiz itirazı bulunmadığı halde, bu yönlerden hükmün kadın lehine bozulması doğru değildir.

Ne var ki bu husus ilk inceleme sırasında gözden kaçırıldığından, davalı-davacının kadın lehine hükmolunan maddi ve manevi tazminat ve yoksulluk nafakasının az olduğu yönündeki bozma ilamına yönelik karar düzeltme isteğinin kabulü gerekir.

ÖZET: Davacı kadın vekili 31/03/2014 havale tarihli dilekçesiyle 150.000.00 TL maddi tazminat talebinde bulunmuş, davalı erkek ise bu taleplerle ilgili olarak açık bir muvafakat beyanında bulunmamıştır. Davacı kadın tarafından bu konuda usulünce yapılmış bir ıslah işlemi de bulunmamaktadır.

Durum böyleyken davacı kadının talep ettiği maddi tazminat talebi ile ilgili olarak "karar verilmesine yer olmadığına" şeklinde karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve kanuna aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • Boşanma Tazminatı Nasıl Alınır - Yorum
  BALKİ AKYÜZ -
  5 Ağustos 2016

  Adalet devletin amacıdır. Sivil toplumun amacıdır. Adalet için daima mücadele edilecektir.

  Cevapla
 • Boşanma Tazminatı Nasıl Alınır - Yorum
  BAHAR DÜNDAR -
  12 Ağustos 2016

  Boşanma Tazminatı Nasıl Alınır Davanın şekli zamanı ve basarı olanağımız tam olarak nedir sizden bilgi rica edebilirmiyim...

  Cevapla
 • Boşanma Tazminatı Nasıl Alınır - Yorum
  ESMA ÖKTE -
  14 Ağustos 2016

  Boşanma Tazminatı Nasıl Alınır Şahitlerim mevcuttur ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim ..

  Cevapla
 • Boşanma Tazminatı Nasıl Alınır - Yorum
  Öcal -
  31 Ocak 2017

  2013 yilinda bosanmam kesinlesti.Mahkeme bana 50.000 lira tazminati karara bagladi.Bu sene icinde bana odeyecegi tazminat hakkinda gayri menkulları icin satisi icraya verdim. Kisa sureli bir evlim oldu.bundan bir oğlum oldu.ama evligim yurumedi.bu yuzden sana tazminat odemem diyor boyle bir durum olabilir mi simdi bilgi verirsniz sevinirm

  Cevapla
Yorum Bırak