Atla

Çek Ödeme Yasağı Nasıl Alınır


Çek Ödeme Yasağı Nasıl Alınır

Çek Ödeme Yasağı Nasıl Alınır

Çek Ödeme Yasağı Nasıl Alınır

Kendisinin ya da üçüncü bir şahsın elinden iradesi olmadan alınmış olduğu öne sürülmesi durumunda belirlenmiş olan süre içerisinde mahkemeye başvuru gerçekleştirerek, çeke ilişkin olarak ödeme işleminin durdurulması ve çekin kimde bulunduğuna dair bilgi bulunmuyorsa iptali, çekin kimin elinde bulunduğu biliniyor ise istirdat isteminde bulunulması gerekliliği bulunmaktadır.

Kesinlikle kendi istek ve arzusu bulunmadan poliçenin kendisinden alınmış olunduğu kişi, ödemenin gerçekleştirildiği yer veya hamilin ikamet adresi içerisinde yer alan Asliye Ticaret Mahkemesi’nden ilgili kişinin poliçeyi ödemekten men edilmesi talebinde bulunabilir ve tevdi yerini gösterebilir.

Çek standart yapısı gereğince özellikli bir havale olarak da değerlendirilmesi mümkün olan bir konudur. Özellikle de havale koşullarını düzenlemekte olan Borçlar Kanunu çerçevesinde havale ödemesini gerçekleştiren kişi, havaleyi kabul etmiş olduğunu bildirine dek, havale etmiş olan kişi havaleden rücu edilebiliyor.

Çek Ödeme Yasağı Nasıl Alınır

Çekin bir ödeme aracı olması ve çeke karşı gösterilen önemli seviyedeki itimat dolayısı ile yasa koyucu tarafından çekten cayma özel olarak belirlenmiştir. Buna göre çekten cayma Türk Ticaret Kanunu’nun 711.maddesi içerisinde düzenlenmiş ve çekten caymanın yalnızca ibraz zamanının geçmesinin ardından karar verilebilmesinin mümkün olduğu belirtilir. Çekten cayma söz konusu değil ise, muhatap, ibraz zamanının geçmesinden sonra dahi çeki ödemektedir.

Bu kapsamda icra takibine konu olan çek, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 708.maddesi dahilinde belirlenmiş olan 10 günlük yasal süreç içerisinde ilgili kişinin bankaya ibraz edildiği görülür. Çekin TTK 692.maddesi içerisinde belirtilmiş olan tüm koşulları kapsamı içerisine alması ve kambiyo vasfını taşımakta olduğu görülür.

Her ne kadar Ticaret Mahkemesi tarafından çek ile ilgili olarak ödeme yasağı oluşturulmuş olunsa da çek karşılığını alamayan alacaklı hamilin İcra ve İflas Kanunu’nun   167.maddesi ve sonrasındaki maddeler içerisinde konu edilmiş olunan kambiyo senetlerine yönelik yöntem ile icra takibi başlatılması hakkı bulunmaktadır. Çekin arka bölümü içerisinde karşılıksız şerhinin bulunmasına da gerek görülmemektedir.

Türk Ticaret Kanunu’nun 711/3. Maddesi dahilinde yer almakta olan ödemenin henüz gerçekleştirilmemiş olduğu hallerde dahi, söz konusu olan madde, çekin kişinin iradesi haricinde elinden alınmış olduğuna ilişkin olarak öne sürülen iddiaya keşideciyi koruma altına alabilmek hedefi ile getirilmiş olan bir düzenleme olarak öne çıkar.

Söz konusu olan Türk Ticaret Kanunu’nun 711/3.maddesi dahilinde yer alan ilgili bankayı çekin ödemesini gerçekleştirmekten men eden keşideci, tek taraflı olarak gerçekleştirmiş olduğu bu işleme bağlı olarak çeki elinde bulunduran hamilin yasalar ile kendisine verilmiş olan haklarını değerlendirebilme ve kullanabilme imkanından faydalanabilmesi açısından herhangi bir engel teşkil edememektedir. İhtiyati hacze karar verilmesi noktasında mevcut koşullar İcra ve İflas Kanunu’nun 257. Maddesi içerisinde düzenlenmiş olduğu gibi yasal koşullar göz önünde bulundurulması durumunda ödemeden men talimatı yer alması ihtiyati haciz kararı verilmesi açısından herhangi bir şekilde engel teşkil etmemektedir.

Yargıtay Kararı: Çek Ödeme Yasağı Nasıl Alınır?

T.C. YARGITAY 11.Hukuk Dairesi Esas: 2013/15522 Karar: 2014/71 Karar Tarihi: 06.01.2014

ALACAK DAVASI - MUHATAP BANKANIN ÇEK ÜZERİNDE FİİLİ VE FİZİKİ OLARAK İNCELEME İMKANININ BULUNMAMASI - BANKANIN ÇEKİN MEŞRU HAMİLİNE ÖDENMEMESİNDE BİR KUSURUNUN BULUNMADIĞI - HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Somut olayda, muhatap bankanın çek üzerinde fiili ve fiziki olarak inceleme imkanının bulunmaması dolayısıyla çekin meşru hamiline ödenmemesinde bir kusurunun bulunmadığı gerekçesiyle, muhatap banka yönünden davanın reddine karar verilmesi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir.

Çek Ödeme Yasağı

Makalede Çek Ödeme Yasağı Nasıl Alınır yazısı bilgi olarak hazırlandı. Diğer makaleleri Ankara avukat sayfasında okuyabilirsiniz.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • CANER ÖZKAYA -
  6 Ağustos 2016

  Kötü yasalar, zulmün en berbat şeklidir

  Cevapla
 • GÜNEY KUŞ -
  10 Ağustos 2016

  Çek Ödeme Yasağı Nasıl Alınır bu konu hakkında geri dönüş yaparsanız sevinirim iyi çalışmalar.

  Cevapla
 • BELGİN ÜRETENER -
  15 Ağustos 2016

  Çek Ödeme Yasağı Nasıl Alınır hukuk mahkemesine temyiz dilekçesi örneği varmıdır. Bana yardımcı olurmusunuz..

  Cevapla
 • Kesbiç -
  25 Kasım 2016

  Çek Ödeme Yasağı Nasıl Alınır Bu dava açmak için bilmeniz gerekenler nelerdir. dava açmak için nasıl bir yol izlenir

  Cevapla
Yorum Bırak