Çekişmeli Boşanma Davası Anlaşmalı Boşanma Davasına Dönüşmesi

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Aile ve Boşanma Hukuku Davaları  > Çekişmeli Boşanma Davası Anlaşmalı Boşanma Davasına Dönüşmesi

Çekişmeli Boşanma Davası Anlaşmalı Boşanma Davasına Dönüşmesi

Çekişmeli Boşanma Davası Anlaşmalı Boşanma Davasına Dönüşmesi

Çekişmeli Boşanma Davası Anlaşmalı Boşanma Davasına Dönüşmesi

Çekişmeli Boşanma Davası Anlaşmalı Boşanma Davasına Döner Mi, Çekişmeli Boşanma Davası, Anlaşmalı Boşanmanın Şartları

Boşanma davaları çoğu zaman çekişmeli boşanma tabir edilen dava türü ile çeşitli sebeplere dayandırılarak açılmaktadır. Bu sebepler içerisinde en çok rastlanılan boşanma ise aldatma, hakaret, darp şiddet görme olarak sıralayabiliriz.

Bu sebeplerle açılan boşanma davalarında bu davranışları sergileyen eş mahkemece genelde kusurlu kabul edilmektedir. Eşin kusurlu kabul görülmesi durumunda aile mahkemesi hem boşanmaya, hemde maddi ve manevi tazminata karar verecektir.

Yukarda anlattığımız yaptırımlar dışında kusur eşe karşı dava başlangıcında alınacak koruma kararı veya açılacak ceza davası durumunda da ceza mahkemesince ceza alma durumu söz konusu olabilmektedir.

Ortak mallar ve diğer alınacak tedbirler boşanma davasında eşin sıkıntılı bir süreç yaşamasına sebep olacaktır.

Bu sürecin sonlanmasını isteyen eşler çekişmeli açmış oldukları boşanma davası devam ederken kendi aralarında yapacakları anlaşma ile dava şartı oluşması durumunda anlaşmalı boşanmaya karar verebileceklerdir.

Örnek Yargıtay Kararları – Çekişmeli Boşanma Davası Anlaşmalı Boşanma Davasına Dönüşmesi

BOŞANMA DAVASI – DAVACININ EVLİLİK İÇERİSİNDE GÖRDÜĞÜ ŞİDDET NEDENİYLE TALEP ETTİĞİ MANEVİ TAZMİNAT İSTEĞİNDEN ANLAŞMALI BOŞANMA SIRASINDA FERAGAT ETTİĞİ – DAVANIN REDDİ GEREĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Davalı-karşı davacı …’in eldeki davada evlilik içerisinde gördüğü şiddet nedeniyle davacı-karşı davalı …’ndan talep ettiği manevi tazminat isteğinden anlaşmalı boşanma sırasında feragat ettiği kabul edilmelidir. Boşanmadan sonra ise davacı-karşı davalı … kendisine yönelik haksız bir fiili olduğunu ispatlayamamıştır.

Bu nedenle davalı-karşı davacı …’in de davasının reddine karar verilmesi gerekirken kısmen kabulü doğru olmamış, kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.   Ankara Avukat

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor