Çocuksuz Bir Çiftin Mirasını Kim Alacaktır? | Ankara Avukat, Boşanma Avukatı, Miras Avukatları Ankara

Ankara Avukat

ANASAYFA

Çocuksuz Bir Çiftin Mirasını Kim Alacaktır?

Çocuksuz Bir Çiftin Mirasını Kim Alacaktır?

Çocuksuz Bir Çiftin Mirasını Kim Alacaktır? Miras Hukukundaki Paylaşım Esası Nedir? Bilindiği gibi, miras hukukunun en temel esası, kişilerin “mal varlığı edinimi haklarına saygı” esasıdır.

Türk hukukunda olduğu gibi, diğer tüm Avrupa devletlerinin hukuk düzenlerinde, sosyalist hukuk düzenlemelerinin aksine, kişilerin “mal varlığı edinim hakkı” kutsal bir hak olarak kabul edilir.

Bu nedenle, Türk hukukunda da, normlar hiyerarşisinin en tepesinde bulunan 1982 Anayasası’nın ilgili hükümlerinde, her Türk vatandaşına kaçınılmaz bir miras edinim hakkı tanınmıştır.

Örneğin, Anayasamızın 35. Maddesinde açık olarak herkesin miras hakkına sahip olduğu hüküm altına alınmıştır. Bu nedenle, miras hukukunun öneminin yadsınması mümkün değildir.

Miras hukukunun en temel prensibi, “pozitif ayrımcılığa dayalı” bir mal paylaşım esasının güdülmesidir.

Örneğin, miras bırakanın eşinin mirastan alacağı pay ile, çocukların ya da miras bırakanın ana ve babasının alacağı miras payı arasında, takdir edilmesi gereken bir “paylaşım oranı” vardır; bu oran, mirasçının niteliğine, sıfatına göre değişim gösterir.

Baba Öldüğünde Miras Paylaşımı Nasıl Olur?

Baba öldüğünde miras paylaşımı; babanın eşi ve çocukları arasında yapılır. Bütün çocuklar mirastan eşit pay alırken, eşin aldığı pay çocuklardan farklı olur. Babanın eşi paylaşılacak olan mirasın 4’te 1’ini alır.

Kalan 4’te 3’lük miras ise çocuklar arasında eşit bir şekilde pay edilir. Miras paylaşımına dahil olunabilinmesi için çocuğun resmi olarak nüfusta babanın üzerine kayıtlı olması gerekmez.

Eğer baba ölmüş ise ve evlilik dışı ya da nüfusta üzerine kayıtlı olmayan bir çocuğu var ise, bu çocuk da babanın diğer çocuklarıyla beraber eşit miktarda pay alır. Diğer çocukların bu duruma itiraz etmesi durumunda, gerekli testler yapılarak ölen babanın çocuğu olduğu kanıtlanabilir.

Üstelik bu çocuk Miras Paylaşım Davası açma hakkına da sahiptir.

Ölen Babanın Çocuğu Da Ölürse Miras Paylaşımı Nasıl Olur?

Ölen babanın çocuklarından biri ölür ise, ölen çocuğun miras hakkı kendi çocuklarına geçer. Çocukları ve var ise kişinin eşi arasında kanunlar çerçevesinde belirlenen oranlar ile mal paylaşımı yapılır.

Miras Hukukunun Bilinmesi Gereken Kavramları ve Çocuksuz Bir Çiftin Mirasını Kim Alacaktır?

Önemle belirtelim ki, miras hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarda, kişilerin bir miras hukuku avukatı ile birlikte çalışması büyük önem arz etmektedir. Çünkü, hukukumuzun bazı dalları, çok “teknik” bilgi gerektiren, küçük ayrıntıların büyük önemlere sahip olduğu dallardır.

Bu dallardan biri de miras hukukudur. Miras hukukunda, zamanaşımı sürelerinin önemi yadsınamayacağından, bu sürelerin ve sair bilgilerin dikkatle takip edilmesi, doğru yer ve zamanda doğru hukuki hamlenin yapılması gerekir.

Bu nedenle, miras hukuku ile ilgili sorun yaşayan, ya da bu konu ile ilgili bir hak kaybı yaşaması muhtemel olan bireylerin mutlak surette bir “miras hukuku avukatı” ile birlikte çalışması gerekir. Daha önce de belirttiğimiz gibi, miras hukukunun kendine özgü kavram ve bilgileri vardır.

Örneğin, miras bırakan kişiye  mutlak surette bir “miras hukuku avukatı” ile birlikte çalışması gerekir. Daha önce de belirttiğimiz gibi, miras hukukunun kendine özgü kavram ve bilgileri vardır.

Örneğin, miras bırakan kişiye muris,  miras bırakan kişinin miras olarak bıraktığı malvarlığı değerine tereke, mirasın içerdiği mal varlığı değeri üzerinde hak sahibi olan kişilere mirasçı ya da varis adı verilir.

Keza, mirasın içerdiği mal varlığı değerinden, herhangi bir vasiyetname düzenlenmesine gerek olmaksızın hak sahibi olan kişilere, mirasçı olacağı ilgili kanun hükümlerinde garanti altına alınmış olan kişilere yasal mirasçı denir.

Yasal mirasçıların, arzu ettikleri takdirde, almalarının kesin olduğu mal varlığı değerine, saklı pay, eski tabirle mahfuz hisse denir. Miras bırakan kişinin, kendi arzularına ve ölüme bağlı tasarruf olan vasiyetname ile kararlaştırdığı mirasçılara ise, iradi mirasçılar adı verilir. | Çocuksuz Bir Çiftin Mirasını Kim Alacaktır?

Hangi Yasal Mirasçı Mirastan Ne Kadar Pay Alır?

Bu yazının konusu, özellikle yasal mirasçıların mirasın içerdiği mal varlığı değeri anlamına gelen terekeden ne kadar pay alacağıdır. Bu nedenle, yasal mirasçıların terekeden alacakları payları teker teker belirtelim.

Belirtelim ki, yasal mirasçılar SIRASIYLA şunlardır: Kişinin eşi, alt soyları, üst soyları, kardeşleri, büyük ana babası ve devlet.

Eğer kişinin hiçbir altoyu bulunmuyorsa, terekenin belirli bir kısmı kardeşlerine ait olur. Kardeşi yoksa, büyük ana babası terekeye sahip olur. O da yoksa, iradi mirasçısının da bulunmaması halinde, mal varlığı değeri devlete ait olur.

Eş; terekeyi miras bırakanın alt soyları ile bölüşüyorsa, terekenin ¼’ünü, miras bırakanın üst soyu ya da kardeşleri ile bölüşüyorsa ½’sini, büyük üst soyu ile bölüşüyorsa ¾’ünü alır.

Eğer kendinden başka mirasçı yoksa, mirasın tamamı kendisine ait olur. Eğer miras bırakan iradi mirasçı tayin etmişse, iradi mirasçı da mirastan pay alır. İradi mirasçıdan arta kalan kısım, saklı pay oranları korunmak şartıyla, yasal mirasçılara ait olur. | Çocuksuz Bir Çiftin Mirasını Kim Alacaktır?

8.448 Görüntülenme

SORULAR

 1. Kemal T. dedi ki:

  Teyzem 6 kız kardeş.Teyzelerimden ortancası vefat etti 2 çocuğu var.En büyük teyzemin çocuğu yok.adına kayıtlı Babasından miras kalan 2 adet imarlı parseli var Teyzem ölürse 2 adet parsel kime kalır.2: soru.teyzemin ve eniştemin evlilik içerisinde 4 yıl önce eniştemin arsasına yapılan kat karşIlığı 3 adet dairesi var.Teyzem ölürse 3 adet daire kime kalır.Teyzem ölürse eniştemin mal varlığı kimlere kalır SAYGILARIMLA

 2. Mine Uysal dedi ki:

  Sayın Avukat ; 4 Kardeşten biri vefat ediyor.Geride sağ olarak resmi nikahlı fakat çocuğu olmayan 1 eş, ile 3 tanede kardeşi kalıyor.
  Çocuksuz resmi nikahlı eşi ve 3 tane öz kardeşi arasında MiRAS PAYLAŞIMI NASIL OLUR ?

 3. Polat C. dedi ki:

  İlkay Hukuk, Öncelikle vermiş olduğunuz hizmetten dolayı teşekkür ediyorum. Benim bir kız kardeşim var. 2 yıl önce eniştem rahmetli oldu. Çocukları yok. Eniştemin anne ve babası rahmetli oldu. Şu anda 3 kardeşi var Kız kardeşimin de babadan kalma gayrimenkülü var. Kardeşimin hayata veda edince üzerindeki mallardan rahmetli eşinin kardeşlerine miras düşer mi? Kolay gelsin. Çalışmalarınızda başarılar.

AVUKATA SORU SOR

 

Telefon WhatsApp