Atla

Devre Tatil Sözleşmesinin İptali


Devre Tatil Sözleşmesinin İptali

Devre Tatil Sözleşmesinin İptali

Devre Tatil Sözleşmesinin İptali

ÖZET: Taraflar arasında tertip eden 19.1.1999 tarihli Ilgaz ...Üyelik Sözleşmesi 4822 sayılı kanunla farklı 4077 sayılı TüketicininSavunması Ile ilgili Kanun'un 6/B maddesinde tarifi uygulanan dönemtatil sözleşmesi çoğu, somut vakada davalı (satıcının), davacı alıcıyagörev satmayı üstlendiği ve taraflar arasındaki ilişkinin 4077 sayılı kanunkapsamında kaldığı anlaşılmaktadır.

4077 sayılı yasanın 23. maddesi bu kanunun uygulanması konusunda birçok ihtilafa tüketici mahkemelerinde bakılacağını öngörmüştür. 

Taraflar arasındaki kendisi  üketicinin Savunması Ile ilgili Yasakapsamında kaldığına göre davaya bakmaya Tüketici Mahkemesi misyon sahibidir. Görevle alakalı tertip etmeler kamu düzenine ait çoğu taraflar ileri sürmese bile yargılamanın her evresinde resen gözetilir. Görevle alakalı hususlarda kazanılmış hak sözkonusu olmaz. 
Bu halde mahkemece görevsizlik hükmü verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar tesisi usul ve yasaya aykırıdır.

Devre Tatil Sözleşmesinin İptali Yargı Kararı

ÖZET: Taraflar arasında uygulanan dönem tatil sözleşmesinin kapıdan satış niteliğinde bulunduğu kuşkusuzdur. 

Kapıdan satışlar işyeri, fuar, panayır gibi satış mekânları dışında eskidenmutabakat olmaksızın uygulanan deneyim ve kontrol koşullu satışlar olarak tariflendikten ardından, böyle satışlarda tüketicinin 7 günlükdeneyim ve kontrol müddeti bitimine kadar malı kabul ya da hiçbir gerekçe göstermeden reddetmekte serbest bulunduğu vurgulanmıştır. 

Bu tür satışlarda cayma hakkının ne vakit başlayacağı istikameti üstündedurmak lazım olur. Cayma müddetinin malın teslimi ile sözleşmenin aynı tarihte yapmasıhalinde sözleşmenin tertip ettiği tarihten, malın tüketiciye teslimi sözleşmenin imzalandığı tarihten ardından ise, malın teslim tarihinden, mesafeli satışlar da malın tüketiciye vardığı tarihten, görev edimlerinde ise görev ediminin tüketiciye ifa edildiği anda işlemeye başlayacağının kabulü lazım olur.

SIKÇA SORULAN SORULAR

ÖZET: Davacı, devre mülk sözleşmesi nedeniyle ödediği bedelin iadesi için yaptığı takibe itirazın iptalini istemiş, mahkemece alacak yönünden davanın kabulüne, itirazın iptaline ve işlemiş faiz bakımından davanın reddine karar verilmiştir.

Davalı kendisini vekille temsil ettirmiş ve mahkemece davalı yararına reddedilen kısım yönünden vekalet ücretine hükmedilmemiştir.

Davada reddedilen miktar gözetildiğinde davalı vekili lehine maktu vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken, davalı yararına vekalet ücretine hükmedilmemesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir. Ne var ki, bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hükmün düzeltilerek onanması gerekir.

ÖZET: Ciro edilen senetlerin nama yazılı olarak düzenlemesi yasal zorunluluk olmasına rağmen, emre muharrer olarak düzenlenmesi nedeniyle geçersizdir. Geçersiz olan bu senetlere ciro yoluyla hamil olan iyiniyetli olup borçlunun zararına hareket etme kastı bulunmadığı savunmasında da bulunamaz.

Davaya konu senetlerin lehdar yönünden karşılıksız kaldığı sabit olduğuna göre iptallerine yönelik talebin de kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak