Evlenme İzin Davası Belgesi Nereden Alınır?

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Aile ve Boşanma Hukuku Davaları  > Evlenme İzin Davası Belgesi Nereden Alınır?

Evlenme İzin Davası Belgesi Nereden Alınır?

Evlenme İzin Davası Belgesi Nereden Alınır?

Evlenme İzin Davası Belgesi Nereden Alınır

Evlenme İzin Davası, Erkek veya kadın 17 yaşını doldurmadıkça evlenemez. Ancak, hakim olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple 16 yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir. Olanak bulundukça karardan önce ana ve baba veya vasi dinlenir (TMK. m: 124).

Evlenmeye izin verme hakkı, ana ve babaya birlikte tanınmıştır. Bundan dolayı, ebeveynden sadece birinin izin vermesi yeterli değildir. Ebeveynin vereceği evlenme izninin herhangi bir “şart ya da kayda bağlı olmaksızın” ve “evlenme başvurusu sırasında yazılı olarak” bildirilmiş olması gereklidir (TMK, m: 136). Evlenme izninin belli bir kişi ile evlenmek için verilmiş olması gereklidir.

Evlenme İzin Belgesi Nereden Alınır

Erkek ya da kadın 16 yaşını bitirmiş olmalıdır. Tarafların evlenmelerini gerektiren olağanüstü bir durum ve pek önemli bir sebep olmalıdır. Bu durumun var olup olmadığım hakim eder. İmkan bulundukça karardan önce ana, baba veya vasiyi dinlenmelidir. Bu, zorunlu değildir.

Evlenme İzin Davasında Hakim, tarafların menfaati gerektirdiği takdirde ana, baba veya vasi razı olmasa bile evlenmeye izin verebilir.

Evlenme İzin Davasında İzin isteminde bulunan kişinin yerleşim yeri Aile Mahkemesi‘nde açılır.

Tarafların Nüfus kayıtlan getirtilir. Evlenmek isteyenlerin 16 yaşını bitirip bitirmedikleri araştırılır. Sonuçta hasıl olan kanaate göre karar verilir.

0 Yorum

Yorum Bırak