Küçüğün Ergin Olmasına İzin

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Aile ve Boşanma Hukuku Davaları  > Küçüğün Ergin Olmasına İzin

Küçüğün Ergin Olmasına İzin

Küçüğün Ergin Olmasına İzin

  Küçüğün Ergin Olmasına İzin | Küçüğün Ergin Olması – Kazai Rüşt Nedir. Reşit olmayan birinin belli şartların gerçekleşmesi veya zorunlu hallerin bulunması sebebi ile  2- Erginlik yani rüşt 18 yaşının doldurulmasıyla, ya da bu yaşı doldurmadan önce evlenme ile veya mahkeme kararıyla kazanılan olgunluktur.

Mahkeme kararıyla kazanılan erginlik ilgili literatürümüzde kazai rüşt olarak geçer.

Küçüğün Ergin Olması – Kazai Rüşt Şartları Nelerdir

On beş yaşının tamamlanmış olması. Şu önemlidir, on beş yaşının doldurulması şartı talep anında değil mahkemenin karar verdiği anda aranır. Talepte bulunan küçüğün akıl hastalığı, akıl zayıflığı, veya sarhoşluk vb. nedenlerle makul şekilde hareket etme yeteneğinden mahrum bulunmaması gerekir.

Bu talep küçüğün rızasına uygun olmalıdır. Bu rıza ve talep bizzat kendisi veya kanuni temsilcisi tarafından mahkemeye verilen dilekçenin altını imzalamasıyla açıklanabilir. Küçüğün velisinin de rızası bulunmalıdır. Haklı bir neden varsa veli rıza göstermeyebilir, ancak haklı bir neden bulunmuyorsa velayet hakkını kötüye kullanmış olur.

Küçüğün Ergin Olması – Kazai Rüşt Davası Nerede Açılır

Asliye hukuk mahkemesidir. yetkili mahkeme ise ergin kılınması istenen küçüğün yerleşim yeri mahkemesidir. Davayı açan davacı: talepte bulunan küçüğün kendisi veya velisi, küçük vesayet altında ise vasisi veya kanuni temsilcisi.  Karşı taraf davalı: davalı yoktur. dava hasımsız açılır.

Küçüğün Ergin Olması – Kazai Rüşt Davası Nasıl Görülür

Küçüğün Ergin Olmasına İzin davasında mahkeme nüfus kaydı istenerek on beş yaşının tamamlanıp tamamlanmadığı incelenir. Ergin kılınma talebinde küçüğün bir menfaatinin bulunup bulunmadığı, eğer izin verilmezse bir hak kaybı ya da zararın doğup doğmayacağı tanık ve gerekirse bilirkişi görüşüyle araştırılır.

Küçüğün ayırt etme gücüne sahip olup olmadığı doktor raporuyla tespit edilir. Hakim erginliğe karar verirse aynı zamanda küçüğün hangi tarihten itibaren ergin (reşit) sayılacağını da tespit ve ilan ederek dava sonlandırılır.

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor