Atla

Hakaret Davası


Hakaret Davası

Hakaret Davası

Hakaret Davası

Hakaret Davası Nasıl Açılır?

Türk medeni kanunları her söz veya davranışın hararet olarak saymamakta ve bu anlamda da belirli durumları baz alarak işlem yapmaktadır. Özellikle hakaret davası açılımı için kişinin; şahsına, varlığına, şerefine, namusuna, kişiliğine yapılan hakaretler önem teşkil ederken aynı zamanda argo sözler de bu anlamda önem teşkil etmektedir.

Bu durumların yanı sıra kişi eğer ki yapılan hakaret sonrası toplum gözünde küçük düşmüş ise ve kişi toplum tarafından başka şekilde bakılmaya başlanmış ise bu durumlarda hakaret davası açılması mümkün olmaktadır. Bu anlamda hakaret davası açılması için kişiye yapılan hakaretlerde dava açmalarda etkili olan durumlar ise;

 • Kişiye hakaret ederken; hayvan, aptal, geri zekalı gibi aşağılayıcı sözler söylenmesi
 • Bir kişiye açıl olarak yada kapalı cümleler ile şeref yoksunu yada şerefsiz denmeye çalışılması
 • Birinin özür durumuna yönelik olarak o kişiye hakaret edilmesi
 • Kişi yapmadığı halde onu hırsız durumuna düşürmeye çalışılması ve bu durumun ispatlanması
 • Hakaret davası için sadece olması gerekmemektedir. Aynı zamanda eğer ki kişi video yada el hareketi ile veya sözlü yazılı olarak karşı tarafa hakaret etmiş veya bu şekilde bir durum söz konusu ise yine kişi hakaret davası açabilir.

Yani anlaşılacağı üzere ufak bir hareket veya durum bile kişinin hakaret davası açması için yeterli bir sebep olacaktır.

Hakaret Suçu Cezası Nedir

Eğer ki kişiye en başta yukarıda bahsettiğimiz durumlardan birinden yana açılmış olan bir dava varsa ve bu dava için mahkemeye çıkılacak ise bu durumda haksız olan taraf birçok şekilde cezaya çarptırılabilinmektedir. Bu anlamda Türk ceza kanunlarının maddesine göre haksız olan kişi 2 ay ile 2 yıl arasında bir ceza alabilir. Yine aynı şekilde bu durum para cezasına çevrilebiliniyor. Fakat bu durumda önem teşkil eden durumların başında ise hakaret eden kişinin statüsü ve hakaret boyutu olmaktadır. Bu durumları kısaca sıralamak gerekir ise;

 • Eğer ki bir memura görev sırasında hakaret edilmiş ise bu durumda hakaret eden kişi bir yıl gibi bir süre hapis cezası alabilir.
 • Eğer ki kişinin; rengine, ırkına, sosyal yaşantısına, dinine yönelik bir hakaret söz konusu ise o zaman hakaret eden kişinin alacağı ceza bir yıldan başlayarak açık ceza bulunmaktadır.
 • Eğer ki ceza açık olarak beyan edilmiş ise kişi en az altı ay ile bir yıl arasında bir cezaya çarptırılabiliniyor.
 • İnternet üzerinden yapılan hakaretler veya kişinin yüzüne karşı yapılan hakaretler eş değer kabul edilmekte ve bu durumda hakaret eden kişi 2 aydan başlayan cezalara tabi tutulmaktadır.
 • Kişinin yüzüne değil de hakareti arkasından yapmış ve kişi bu durumu başkasından duymuş ise en az üç şahit eşliğinde bunu dile getirmesi doğrultusunda mahkemece onay alacaktır.
 • Yine aynı şekilde kişiye el kol hareketi yaparak hakaret içerikli bir davranış söz konusu ise yine kişi hakaret davasından yargılamaya alınacaktır.
 • Eğer karşılıklı hakaret söz konusu ise kişi yarı yarıya ceza alacaktır.

Son dönemde günümüzde en çok hakaret davaları sosyal medya hesapları üzerinden yapılan hakaret içerikli video veya sözlerinden ötürü açılmaktadır. Bu davalarda kişi para cezası ile cezasını ödeyebilmektedir.

Hakaret Ceza Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Hakaret davası için yazılacak olan dilekçe hakaretin yapılmasından sonra 6 ay içinde cumhuriyet başsavcılığına başvurulması gerekmektedir. Dava dosyasına hakaret içeriği bulunan belgeleri bulundurmalı ve diğer evraklar ile birlikte sunmalısınız. Eğer ki siz değil de avukatınız bu iş ile alakalı olacak ise o zaman avukat vekaletnamesi olmalıdır. Bu durumda ise yapılması gereken baro pulu dosyada olmalı ve aynı zamanda vekalet ücreti ödenmiş olmalıdır. Baro pulunu bulmak için dosya baro odasına başvuru yaparak oradan almanız mümkün olmaktadır.

Hakaret Davası, Cumhuriyet Başsavcılığına ya da kollarına başvuruda bulunarak açılabilir. Hakaret Davası Nasıl Açılır? diye soracak olursanız hakaret davasını açabilmek için sesli, yazılı veya görüntülü bir hakaretin olması gerekmektedir. Hakaret davasının açılmasına neden olabilecek Hakaret Sözleri arasında ırkçılık, rencide edici sözler, siyasi söylemler ve buna benzer şeyler olabilir. Bu ve buna benzer şeyler kullanıldığı zaman Hakaret Suçu işlenmiş olunur. Bu durumda hakaret davası açma hakkınız bulunacaktır. Hakaret Davası Nasıl Sonuçlanır? diye soranlar olabilir.

Hakaret Davası Sonuçları iki farklı şekilde olmaktadır. Hakaret nedeniyle ceza davası  ya da tazminat davası uygulanır. Hakaret Davası Tazminat sonucunda davacı tarafa davalı tarafından para ödenmesi hükmedilir. Hakaret Davaları Cezaları sadece bununla da sınırlı kalmayabilir. Bazı özel durumlarda farklı cezalarda uygulanabilir. Sizde hakarete maruz kaldıysanız ve hakaret davası açacaksanız bu durumda neler yapmanız gerektiğini çok iyi bilmeniz gerekmektedir. Öncelikli olarak Hakaret Davası Dilekçe Örneği hakkında bilgi sahibi olmalı ve nelere ihtiyacınız olduğunu çok iyi bilmelisiniz. 

Yargıtay Kararı -  Hakaret Davası

T.C. YARGITAY 4.Hukuk Dairesi Esas: 2015/3552 Karar: 2016/2005 Karar Tarihi: 18.02.2016

HAKARET TAZMİNAT DAVASI - TARAFLARIN SIFATLARI VE ARALARINDA YAŞANAN OLAYIN GELİŞİM BİÇİMİ DAVALININ CEZASINDAN İNDİRİM YAPILDIĞI - DAHA ALT DÜZEYDE MANEVİ TAZMİNATA HÜKMEDİLMESİ GEREĞİ - HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Tarafların sıfatları, aralarında yaşanan olayın gelişim biçimi, davalının cezasından indirim yapılmış olması, olay tarihi ve kanundaki ilkeler göz önüne alındığında; davacı lehine takdir edilen manevi tazminat fazladır, daha alt düzeyde manevi tazminata hükmedilmek üzere kararın bozulması gerekmiştir.

T.C. YARGITAY 4.Hukuk Dairesi Esas: 2015/1568 Karar: 2016/421 Karar Tarihi: 14.01.2016

HAKARET - MANEVİ TAZMİNAT DAVASI - DAVALININ DAVACIYA HAKARET ETTİĞİ TARAF ANLATIMLARI TANIK BEYANLARI VE CEZA DOSYASI İLE SABİT OLDUĞU - UYGUN MİKTAR MANEVİ TAZMİNATA HÜKMEDİLMESİ GEREKİRKEN İSTEMİN TÜMDEN REDDİNE KARAR VERİLMESİNİN İSABETSİZLİĞİ

ÖZET: Davaya konu edilen olay incelendiğinde, davalının davacıya hakaret ettiği taraf anlatımları, tanık beyanları ve ceza dosyası ile sabittir. Bu durum davacının kişilik haklarına saldırı niteliğindedir. Mahkemece uygun bir miktar manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken istemin tümden reddine karar verilmesi doğru görülmemiş ve bu nedenle kararın bozulması gerekmiştir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak