Atla

Hakaret Davası


Hakaret Davası

Hakaret Davası

Hakaret Davası

Türk medeni kanunları her söz veya davranışın hararet olarak saymamakta ve bu anlamda da belirli durumları baz alarak işlem yapmaktadır.

Özellikle hakaret davası açılımı için kişinin; şahsına, varlığına, şerefine, namusuna, kişiliğine yapılan hakaretler önem teşkil ederken aynı zamanda argo sözler de bu anlamda önem teşkil etmektedir.

Hakaret Davası Nasıl Açılır?

Bu durumların yanı sıra kişi eğer ki yapılan hakaret sonrası toplum gözünde küçük düşmüş ise ve kişi toplum tarafından başka şekilde bakılmaya başlanmış ise bu durumlarda hakaret davası açılması mümkün olmaktadır.

Bu anlamda hakaret davası açılması için kişiye yapılan hakaretlerde dava açmalarda etkili olan durumlar ise;

 • Kişiye hakaret ederken; hayvan, aptal, geri zekalı gibi aşağılayıcı sözler söylenmesi
 • Bir kişiye açıl olarak yada kapalı cümleler ile şeref yoksunu yada şerefsiz denmeye çalışılması
 • Birinin özür durumuna yönelik olarak o kişiye hakaret edilmesi
 • Kişi yapmadığı halde onu hırsız durumuna düşürmeye çalışılması ve bu durumun ispatlanması
 • Hakaret davası için sadece olması gerekmemektedir. Aynı zamanda eğer ki kişi video yada el hareketi ile veya sözlü yazılı olarak karşı tarafa hakaret etmiş veya bu şekilde bir durum söz konusu ise yine kişi hakaret davası açabilir.

Yani anlaşılacağı üzere ufak bir hareket veya durum bile kişinin hakaret davası açması için yeterli bir sebep olacaktır.

Hakaret Suçu Cezası Nedir

Eğer ki kişiye en başta yukarıda bahsettiğimiz durumlardan birinden yana açılmış olan bir dava varsa ve bu dava için mahkemeye çıkılacak ise bu durumda haksız olan taraf birçok şekilde cezaya çarptırılabilinmektedir. B

u anlamda Türk ceza kanunlarının maddesine göre haksız olan kişi 2 ay ile 2 yıl arasında bir ceza alabilir. Yine aynı şekilde bu durum para cezasına çevrilebiliniyor. Fakat bu durumda önem teşkil eden durumların başında ise hakaret eden kişinin statüsü ve hakaret boyutu olmaktadır.

Bu durumları kısaca sıralamak gerekir ise;

 • Eğer ki bir memura görev sırasında hakaret edilmiş ise bu durumda hakaret eden kişi bir yıl gibi bir süre hapis cezası alabilir.
 • Eğer ki kişinin; rengine, ırkına, sosyal yaşantısına, dinine yönelik bir hakaret söz konusu ise o zaman hakaret eden kişinin alacağı ceza bir yıldan başlayarak açık ceza bulunmaktadır.
 • Eğer ki ceza açık olarak beyan edilmiş ise kişi en az altı ay ile bir yıl arasında bir cezaya çarptırılabiliniyor.
 • İnternet üzerinden yapılan hakaretler veya kişinin yüzüne karşı yapılan hakaretler eş değer kabul edilmekte ve bu durumda hakaret eden kişi 2 aydan başlayan cezalara tabi tutulmaktadır.
 • Kişinin yüzüne değil de hakareti arkasından yapmış ve kişi bu durumu başkasından duymuş ise en az üç şahit eşliğinde bunu dile getirmesi doğrultusunda mahkemece onay alacaktır.
 • Yine aynı şekilde kişiye el kol hareketi yaparak hakaret içerikli bir davranış söz konusu ise yine kişi hakaret davasından yargılamaya alınacaktır.
 • Eğer karşılıklı hakaret söz konusu ise kişi yarı yarıya ceza alacaktır.

Son dönemde günümüzde en çok hakaret davaları sosyal medya hesapları üzerinden yapılan hakaret içerikli video veya sözlerinden ötürü açılmaktadır. Bu davalarda kişi para cezası ile cezasını ödeyebilmektedir.

Hakaret Ceza Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Hakaret davası için yazılacak olan dilekçe hakaretin yapılmasından sonra 6 ay içinde cumhuriyet başsavcılığına başvurulması gerekmektedir. Dava dosyasına hakaret içeriği bulunan belgeleri bulundurmalı ve diğer evraklar ile birlikte sunmalısınız.

Eğer ki siz değil de avukatınız bu iş ile alakalı olacak ise o zaman avukat vekaletnamesi olmalıdır. Bu durumda ise yapılması gereken baro pulu dosyada olmalı ve aynı zamanda vekalet ücreti ödenmiş olmalıdır. Baro pulunu bulmak için dosya baro odasına başvuru yaparak oradan almanız mümkün olmaktadır.

iftira ve hakaret suçu cezası
Hakaret Davası Açma

Hakaret Davası, Cumhuriyet Başsavcılığına ya da kollarına başvuruda bulunarak açılabilir. Hakaret Davası Nasıl Açılır? diye soracak olursanız hakaret davasını açabilmek için sesli, yazılı veya görüntülü bir hakaretin olması gerekmektedir.

Hakaret davasının açılmasına neden olabilecek Hakaret Sözleri arasında ırkçılık, rencide edici sözler, siyasi söylemler ve buna benzer şeyler olabilir.

Bu ve buna benzer şeyler kullanıldığı zaman Hakaret Suçu işlenmiş olunur. Bu durumda hakaret davası açma hakkınız bulunacaktır. Hakaret Davası Nasıl Sonuçlanır? diye soranlar olabilir.

Hakaret Davası Sonuçları iki farklı şekilde olmaktadır. Hakaret nedeniyle ceza davası  ya da tazminat davası uygulanır.

Hakaret Davası Tazminat sonucunda davacı tarafa davalı tarafından para ödenmesi hükmedilir. Hakaret Davaları Cezaları sadece bununla da sınırlı kalmayabilir.

Bazı özel durumlarda farklı cezalarda uygulanabilir. Sizde hakarete maruz kaldıysanız ve hakaret davası açacaksanız bu durumda neler yapmanız gerektiğini çok iyi bilmeniz gerekmektedir.

Öncelikli olarak Hakaret Davası Dilekçe Örneği hakkında bilgi sahibi olmalı ve nelere ihtiyacınız olduğunu çok iyi bilmelisiniz. 

SIKÇA SORULAN SORULAR

ÖZET: Davaya konu edilen olay incelendiğinde, davalının davacıya hakaret ettiği taraf anlatımları, tanık beyanları ve ceza dosyası ile sabittir.

Bu durum davacının kişilik haklarına saldırı niteliğindedir. Mahkemece uygun bir miktar manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken istemin tümden reddine karar verilmesi doğru görülmemiş ve bu nedenle kararın bozulması gerekmiştir.

ÖZET: Gıyapta hakaret suçundan bahsedilmesi, hakaret en az üç kişinin görüşmeye şahit olması ve duyması durumunda olacağı,

Mahkemece sanık ...'ın müştekiler hakkında iddianamede belirtilen hakaret içeren sözleri, tanık olarak beyanda bulunan ... ve ...'ın yanında söylediği kabul edilmiş ise de, katılan ...'nın ''sanık iddianamede belirtilen hakaretleri eşimin yanında ve tanıklar ... ve ...'ın yanında yapmış'' şeklinde,

Tanık ...'ın ''iddianamede bulunan hakaret içeren sözcükleri gerek benim yanımda gerekse diğer çalışanların yanında sürekli kullanıyor'' şeklindeki ifadeleri karşısında, işyerinde çalışan görevlilerin ifadelerine başvurularak,

Eylemde ihtilat unsurunun oluşup oluşmadığı araştırılıp, gerekçede tartışılmaksızın eksik inceleme ve yeterli olmayan gerekçeyle mahkumiyet kararı verilmesi isabetsizdir.

ÖZET: Tarafların sıfatları, aralarında yaşanan olayın gelişim biçimi, davalının cezasından indirim yapılmış olması, olay tarihi ve kanundaki ilkeler göz önüne alındığında;

Davacı lehine takdir edilen manevi tazminat fazladır, daha alt düzeyde manevi tazminata hükmedilmek üzere kararın bozulması gerekmiştir.

ÖZET: Sanık hakkında hakaret suçundan kurulan hükme yönelik istinaf talebinin incelenmesinde hakaret suçundan mahkumiyete konu cezanın nevi ve miktarı itibariyle, 

5271 sayılı kanunun ilgili maddesi uyarınca kesin nitelikte olup istinaf edilemez olması nedeniyle sanığın kurulan hükme yönelik olarak istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

Dava, Manevi zararın giderilmesi ve Tazminat Talebi ile alakalı açılmıştır.

Mahkemece, manevi tazminat isteminin belirli miktarına karar verilmiş; Karar davacı avukat vekili ile davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı, davalının kendisine yönelik olayda kasten yaralama ve hakaret suçlarını işlediğini ve topluma karşı küçük düşürüldüğünü belirterek, meydana gelen manevi zarar nedeniyle tazminat talebinde bulunmuştur.

Davalı, iddiaların somut olmadığını belirterek, davanın bu sebepten reddedilmesi gerektiğini savunmuştur.

Mahkemece; davacıya tokat atmak ve hakarette bulunmak suretiyle davalının işlediği suç nedeniyle haksız eylem sebebiyle davacının duymuş olduğu elem ve üzüntü sebebiyle davalının olayda ki kusur durumu,

Tarafların sosyo-ekonomik durumu, hakkaniyet ilkesi ve sebepsiz zenginleşmeye neden olmayacak şekilde, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • Hakaret Davası - Yorum
  Kamu Ceza -
  22 Eylül 2018

  Ceza Mahkemesinde "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçu iddiasıyla davamız bulunmakta. Bu dava ile ilgili olarak savunma için hukuki destek almak istiyoruz. Konuyla ve avukatlık desteğiyle ilgili ne yapabileceğimiz noktasında detaylı bir bilgilendirme yapabilirseniz sevinirim. Dilerseniz dava ile ilgili evrakları size iletebilirim.

  Cevapla
Yorum Bırak