Atla

İcra Takibine Yetki İtirazı


İcra Takibine Yetki İtirazı

İcra Takibine Yetki İtirazı

İcra Takibine Yetki İtirazı

A. İcra Yetki İtirazı Nedir B.  İcra Takibi Yetki İtirazı C.  İcra Takibine Yetki İtiraz Nasıl Yapılır
 • İİK.nun 50/2 maddesi hükmü gereğidir. Yetki itirazı ile birlikte borcun esasına itiraz edildiği durumda ise alacaklı icra tetkik merciine başvurmadan aynı Yasanın 67 nci maddesi hükmü gereğince itirazın iptali davasını mahkemede açmışsa, mahkemece öncelikle icra dairesinin yetkisinin araştırılması ve şayet buna ilişkin itiraz yerinde değil ise borcun esasına karşı itirazın incelenmesine geçilerek hüküm kurulmalıdır. Böyle değil ise, yani icra dairesinin yetkisiz olduğu sonucuna varılıyor ise o zaman mahkemece borcun esasına yönelik itirazın incelenmesine geçilmeksizin takibin yetkili icra dairesinde yapılmadığı gerekçesiyle davanın bu yönden reddine karar verilmelidir. Bu durumda alacaklı taraf icra takip dosyasının yetkili icra dairesine intikalini sağlayıp, borçluya yeni bir ödeme emri tebliğ ettirmeden, ortada mevcut ve geçerli bir icra takibi olmaması sebebiyle itirazın iptali davası koşulları oluşmadığından bu davanın dinlenmesi mümkün değildir.

İCRA TAKİBİNE YETKİ İTİRAZI NASIL YAPILIR

 • Para veya teminat borcu için takip hususunda 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun yetkiye dair hükümleri kıyas yolu ile tatbik olunur. Şu kadar ki, takibe esas olan akdin yapıldığı icra dairesi de takibe salahiyetlidir.
 • Yetki itirazı esas hakkındaki itirazla birlikte yapılır. İcra mahkemesi tarafından önce yetki meselesi tetkik ve kati surette karara raptolunur.
 • İki tetkik mercii arasında yetki noktasından ihtilaf çıkarsa 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 25. maddesi hükmü tatbik olunur.
 • Kamu düzeni ile ilgili bulunmayan hallerde taraflar yetkili mahkemeyi (icra dairesini) belirleyebilirler. Taraflar koşulun oluşması durumunda yetki sözleşmesi düzenleyebilirler. Bu düzenleme adı geçenlerin iradesini, bono metnine yazmak sureti ile gerçekleşebilir.
 •  İpotekle ilgili ilamsız icra takibinin genel olarak ilamsız icra için yetkili olan  icra dairelerinde yapılabileceği gibi taşınmazın bulunduğu yerdeki icra dairesinde de yapılabilir.
 •  Eser sözleşmesinden kaynaklanan ilamsız takiplerde genel yetki kuralına göre borçlunun yerleşim yeri icra dairesi yetkili olduğu gibi, akdin ifa edileceği yer icra dairesi de yetkilidir.
 •  İhtiyati haciz kararına dayanılarak yapılan takiplerde ihtiyati haciz kararını veren mahkemenin bulunduğu yer icra daireleri de yetkilidir.
 •  İcra takibinde borçlunun hem borca ve hem de icra dairesinin yetkisine itiraz etmiş olması halinde, itirazın iptali davasına bakan mahkeme, öncelikle icra dairesinin yetkisine yönelik itirazı incelemelidir. İcra dairesinin yetkisiz olduğu anlaşılırsa, ortada geçerli bir icra takibi bulunmadığı için, o takibe dayalı itirazın iptali davasının reddi gerekir.
 •  Yetki itirazında bulunan taraf yetkili icra dairesini belirtmeye mecburdur. Yetkili olmaları koşulu ile birden çok mahkeme belirtilmiş olsa dahi, yetkili yeri bildirme yükümlülüğü yerine getirilmiş olur.
 
SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • RAMAZAN MENTEŞE -
  15 Ağustos 2016

  İcra Takibine Yetki İtirazı Size email olarak gönderdiğim davamda zaman aşımı söz konusumudur. teşekkürler....

  Cevapla
 • MUNKH-ALDAR AĞCA -
  17 Ağustos 2016

  İcra Takibine Yetki İtirazı Davayı ben hangi mahkemede açabilirim.. Davanın yetkili mahkemesi neresidir.. Saygılarımla.

  Cevapla
 • NARİN MANGIR -
  18 Ekim 2016

  İcra Takibine Yetki İtirazı hukuk mahkemesine temyiz dilekçesi örneği varmıdır. Bana yardımcı olurmusunuz..

  Cevapla
Yorum Bırak