Atla

İcra Takibine Yetki İtirazı


İcra Takibine Yetki İtirazı

İcra Takibine Yetki İtirazı

İcra Takibine Yetki İtirazı

İİK.nun 50/2 maddesi kararı Yetki itirazı eşliğinde borcun esasına itiraz edildiği halde ise alacaklı icraaraştırma merciine müracaat etmeden aynı Yasanın 67 nci maddesi kararıgereğince itirazın iptali davasını mahkemede açmışsa, mahkemece ilk olarak icra dairesinin yetkisinin araştırılması ve eğer buna ait itiraz yerinde değil ise borcun esasına başka itirazın incelenmesine geçilerekkarar kurulmalıdır. 

Böyle değil ise, başka bir deyişle icra dairesinin yetkisiz bulunduğuneticenine varılıyor ise o vakit mahkemece borcun esasına yönelik itirazın incelenmesine geçilmeksizin takibin yetki sahibi icra dairesinde yapılmadığı gerekçesiyle davanın bu istikametten reddine hükümverilmelidir. 

Bu halde alacaklı doğrultu icra takip dosyasının yetki sahibi icra dairesine intikalini sağlayıp, borçluya yeni bir ödeme buyruğu tebliğ ettirmeden, ortada sahip olunan ve geçerli bir icra takibi olmaması nedeniyle itirazın iptali davası koşulları oluşmadığından bu davanın dinlenmesi olasıdeğildir.

İcra Takibine Yetki İtirazı Nasıl Yapılır

Para ya da güvence borcu içersinde takip konusunda 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun yetkiye değin hükümleri kıyas yoluylatatbik olunur. Şu kadar ki, takibe asal olan akdin yapıldığı icra hanesi de takibe salahiyetlidir.

Yetki itirazı asal ile ilgili itirazla beraber yapılır. İcra mahkemesi doğrulusunda evvel yetki sorunu araştırma ve kati surette istikamete raptolunur.İki araştırma mercii arasında yetkinoktasından anlaşmazlık çıkarsa 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 25. maddesi kararı tatbik olunur.

Kamu düzeni konusunda bulunmayan durumlarda taraflar yetki sahibimahkemeyi (icra dairesini) belirleyebilirler. Taraflar koşulun oluşması halinde yetki sözleşmesi düzenleyebilirler. Bu tertip etme adı geçenlerin isteğini, bono metnine yazmak sureti ile gerçekleşebilir.

İpotekle alakalı ilamsız icra takibinin genel olarak ilamsız icra içersindeyetki sahibi imkan icra dairelerinde gerçekleşebileceği gibi taşınmazın yer aldığı yerdeki icra dairesinde de yapabilir.  

Eser sözleşmesinden kaynaklanan ilamsız takiplerde genel yetki kuralına göre borçlunun yerleşim yeri icra hanesi yetki sahibi bulunduğu gibi, akdin ifa edileceği yer icra hanesi de yetkilidir.

İhtiyati haciz arzusuna dayanılarak uygulanan takiplerde ihtiyati haciz kararını veren mahkemenin yer aldığı yer icra daireleri de yetkilidir.

İcra takibinde borçlunun hem borca ve hatta icra dairesinin yetkisine itiraz etmiş olması durumunda, itirazın iptali davasına bakan mahkeme,ilk olarak icra dairesinin yetkisine yönelik itirazı incelemelidir. 

İcra dairesinin yetkisiz bulunduğu anlaşılırsa, ortada geçerli bir icra takibiolmadığı içersinde, o takibe dayalı itirazın iptali davasının reddi lazım olur.  Yetki itirazında tespit edilen doğrultu yetki sahibi icra dairesini belirtmeye mecburdur.

SIKÇA SORULAN SORULAR

ÖZET: Düzenlendiği yer gösterilmeyen bir bononun, düzenleyenin adının yanında yazılı olan yerde düzenlenmiş sayılacaktır. Tanzim yeri olarak idari birim adının (kent, ilçe, bucak, köy gibi) yazılması gerekli ve yeterli olup, ayrıca adres gösterilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır.

Takibin senette geçerli keşide yeri olarak kabul edilen ...'da başlatıldığından yetki itirazının reddine karar verilmesi yerindedir. O halde, mahkemece itirazın reddine dair verilen kararın onanması gerekirken Dairemizce maddi hataya dayalı olarak bozulduğu anlaşılmakla, mahkeme kararının onanmasına karar vermek gerekmiştir.


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • İcra Takibine Yetki İtirazı - Yorum
  RAMAZAN MENTEŞE -
  15 Ağustos 2016

  İcra Takibine Yetki İtirazı Size email olarak gönderdiğim davamda zaman aşımı söz konusumudur. teşekkürler....

  Cevapla
 • İcra Takibine Yetki İtirazı - Yorum
  MUNKH-ALDAR AĞCA -
  17 Ağustos 2016

  İcra Takibine Yetki İtirazı Davayı ben hangi mahkemede açabilirim.. Davanın yetkili mahkemesi neresidir.. Saygılarımla.

  Cevapla
 • İcra Takibine Yetki İtirazı - Yorum
  NARİN MANGIR -
  18 Ekim 2016

  İcra Takibine Yetki İtirazı hukuk mahkemesine temyiz dilekçesi örneği varmıdır. Bana yardımcı olurmusunuz..

  Cevapla
Yorum Bırak