İnternet Üzerinden Hakaret

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Ceza Hukuku  > İnternet Üzerinden Hakaret

İnternet Üzerinden Hakaret

İnternet Üzerinden Hakaret

İnternet Üzerinden Hakaret | Son dönemde yaygınca kullanılmaya başlanan internette beraberinden birçok sorun getirmektedir. Özellikle sosyal medyada herkesi farklı hesaplarının olması ve bu anlamda da birçok kötü niyetli kişilerin de bu anlamda birçok kötü içerikli davranış ve hakaret boyutuna gelebilecek söz veya kelimeler sarf etmesi ile bu durum yine Türk medeni kanunlarında işlemeye alınmış olan durumlar olarak bilinmektedir.

 

Dosyasının tetkikinden, iddianame ile 20/01/2014 tarihinde davacının anaokulu müdürü olarak, davalının yeğeni dava dışı olarak öğretmen olduğu okulda,  yeğeni hakkında bilgi edinmek isterken davalının gelmesi üzerine konuştukları, konuşmanın bir anda laf dalaşına dönüşmesi ile anasınıf öğretmeni odasından okuldan kovmaya çalıştığı.

 

Bu sırada davalının davacıya hitaben “terbiyesiz” diyerek hakaret ettiği, davacının terbiyeyi sizden mi öğrenilecek beyanı üzerine bu kez davalının ” ben öğretmesini bilirim diyerek davacının üzerine yürüdüğü, ancak tanıkların araya girmesi sonucu eylemi gerçekleştiremediğinden bahisle cezalandırılması istemiyle dava açıldığı, mahkemece yapılan yargılama neticesinde

 

Karar sayılı kararla davalının yeğeninin durumunu görüşmek üzere davacının çalışmakta olduğu anaokuluna gittiği ve aralarında tartışma çıktığı, tartışma sırasında davalının davacıya vurmak maksadıyla icra hareketinde bulunduğu, yine davalının davacıya “terbiyesizleşme” şeklinde hakaretle bulunduğundan bahisle, tehdit suçundan beraatına, hakaret ve yaralama suçuna teşebbüsten cezalandırılması karar verildiği ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği anlaşılmıştı. Bu dosya kapsamında tanıkların huzurda dinlendiği ancak, detaylı beyanlarının alınmayarak sadece hazırlık soruşturması sırasında alınan beyanlarının sorulduğu anlaşılmıştır.

 

6098 sayılı TBK’nun 74. (818 sayılı BK’nun 53.) maddesi uyarınca ceza yargılaması sonucu verilecek mahkumiyet kararı ve ceza hakiminin maddi olguyu tespiti, hukuk hakimini bağlar. Yargıtay Hukuk Genel Kurul kararlarında vurgulandığı üzere; ceza mahkemesince yapılan yargılama neticesinde hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı kesin bir mahkumiyet anlamında değildir.

 

Bu nedenle ortada ceza hukuku anlamında kesinleşmiş bir mahkumiyet hükmü bulunmadığından, TBK’ nun 74. Maddesi uyarınca hukuk hakimini bağlamayacaktır.Davalının yeğeninin çalışmakta olduğu anaokuluna yeğeninin durumunu görüşmek üzere gelen davalı ile davacı arasında tartışma çıktığı, davacının talebi üzerine davalının okulun dışarısına çıkarıldığı, yeğeni gelmeden gitmeyeceğini beyan edip zorla dışarı atılması üzerine davacıya “terbiyesizleşmeyin” diye hitapta bulunduğu, dış kapıdan yeniden içeriye girmeye çalışınca engellendiği, olayın bu şekilde meydana geldiği anlaşılmıştır.

 

Olayın tespit edilen bu cereyan tarzına göre; davalının davacıya karşı etkili eylem mahiyetinde bir hareketinin bulunmadığı, kapıdan tekrar içeriye girmeye çalışmasının etkili eylem olarak kabul edilemeyeceği, okuldan zorla dışarı çıkarılmaya çalışıldığı sırada “terbiyesizleşmeyin” şeklindeki beyanının davacıyı tahkir edici veya küçük düşürücü mahiyette değerlendirilemeyeceği, dolayısıyla manevi tazminat koşullarının oluşmadığı ve ilk derece mahkemesince davanın reddine dair verilen kararın sonucu itibariyle usul ve yasaya uygun olduğu anlaşıldığından, davacının istinaf başvurusunun reddine karar vermek gerekmiştir. | İnternet Üzerinden Hakaret

 

İnternet Üzerinden Hakaret Suç Duyurusu

 

Özellikle son dönemde yaygınca kullanılmaya başlanan sosyal medya ağlarında bazı kötü niyetli kişilerin hakarete varan sözlerinin baz alarak bir ceza yargılaması önem teşkil etmektedir. Bu anlamda kişiye yapılan hakaretin; şeref namus durumlarını hiçe sayarak yapılmış olan hakaretler tehlikeli durumlar olarak bilinmektedir. Yanı zamanda kişiye yapılan hakaret boyutu küfür içerikli olması ve aynı şekilde kişiyi toplum neznin de küçük düşürecek olması ceza yargılaması için önemli ayrıntılar olmaktadır. Ayrıca mağdur olan kişi bu suçu ispatlaması için en az üç tane tanık ve durumu belgeler ile sunması gerekmektedir.

 

Bu anlamda önemli detaylardan biri mağdur olan kişinin ona hakaret eden kişiye hiç cevap vermemiş olması ve aynı zamanda da kişinin gerçek anlamda bu durumu gerçekleştirmiş olmasıdır. Bunun için mağdur olan kişi hakarete uğradığı zaman bu olgulara dikkat ederek davranmalı ve bu doğrultuda hareket etmelidir. Aynı zamanda da yine önem teşkil eden durumlardan biri mağdur olan kişinin suç duyurusu açması ve kişiden şikayetçi olmasıdır. Şikayetçi olmak için cumhuriyet savcılıklarına başvuru yapmaları da yeterli olacaktır.

 

Şikayet biçimleri bu anlamda üçe ayrılmaktadır. Bunlar; Şikayet, Basın yayın, İhbar olarak değerlendirilir. Basın yayın üzerinden herhangi bir memur yada görevliye hakaret dahili direk olarak şikayet almadan incelemeye alınırken. Kişiye ve şahsa özel hakaretler genellikle mağdur kişinin şikayeti üzerinden ele alınarak işleme geçmektedir. Eğer ki mağdur olan kişi hakaret eden kişiye cevap vermiş ve karşılıklı işi hakaret boyutuna getirmiş ise bu durumda şikayet mahkemece onay almaz ve kişilerin suç oranları aynı oranda olduğu düşünülür.

 

Bu anlamda önemli olan detay ise kişilerin medeni kanunlar çerçevesi içinde yorumlar yapmasıdır. Eğer ki durum ihlali söz konusu ise bu durumlar da göz ardı edilemez. Ayrıca mağduriyet yokken basit nedenden ötürü başvuru yapan kişi hakkında da soruşturma yapılacaktır. Bu kamuyu boş yere meşgul edildiği düşünülmesinden ötürü gelmektedir. | İnternet Üzerinden Hakaret

 

İnternet Üzerinden Hakaret Manevi Tazminat

 

Kötü söze hakaret veya iftiraya uğramış mağdur kişi dava sonuçlanmasından sonra yeni bir dava açabilir. Mağdur kişi haksız tarafa hem maddi hem de manevi tazminat talep etme hakkında sahip olmaktadır. Kişinin şahsına edilmiş olan hakaret neticesinde kişi hem tolum gözünde küçük düşmüş aynı zamanda rencide olmuş sayılır. Bu durumda kişi psikolojik sorunlar yaşıyor olabilir ya da dava süresinde hakaret için şikayetçi olduğu kişiden dolayı maddi olarak bir şeklide kayıplara uğramış olabilir. Bu durumlar gözetilerek işlemler yapılmaktadır.

 

Bu durumda da kişi isteği doğrultusunda hakaret davası sonrası yine bu kişiye maddi ve manevi tazminat davası açabilmektedir. Tazminat davasında en çok ele alınan baz ise iki tarafında maddi boyutları olmaktadır. eğer ki kişilerde biri durumu iyi ise bu durumlar yine baz alınarak tazminat davası sonuç alacaktır. Mahkeme burada kişinin maddi durumunu yükseltmek için uğraşı sergilemez. Bu durumda baz alnına durum kişinin ne denli maruz kaldığıdır. | İnternet Üzerinden Hakaret

 

İnternet Yayınlarında Erişim Engellenmesi Talebi ve Kararı

 

Bu durum genellikle kişilerin birbirlerine açtığı davalar için değil de basın yayın organlarının açtığı davalar üzerinde etkili olmaktadır. Basın üzerinden yapılan herhangi bir durum söz konusu ile ve basın yayın tarafı bu durumda haksız kabul edilmiş ise o zaman hakim bu doğrultuda basın yayın organının erişim iptalini isteyebilir. Ayrıca yine bu yayın organları üzerinden uzun süre erişim yapılamaması gibi tamamen iptalini de isteyebilir. Bu alanda yine hakim kararı önem teşkil etmektedir.

 

Özellikle hâkim yayın sayfasının tamamen iptalini istemiş ise kişi tamamen yayını kaldırmak zorundadır. Ayrıca bu durum tartışmaya tamamen kapalı olmaktadır. Ayrıca kişi bu duruma itiraz davası açma hakkında sahip olmaktadır. Genellikle bu tarz davalar temyiz yolu açık davalar olarak sonuçlanmaktadır.

 

İnternet Üzerinden Hakaret ve diğer makaleler için Ankara avukat sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

İnternet Üzerinden Hakaret | Sıkça Sorulan Sorular

HAKARET SUÇU - YAPILAN DURUŞMAYA TOPLANAN VE KARAR YERİNDE AÇIKLANAN DELİLLERE GÖSTERİLEN GEREKÇEYE TAKDİRE GÖRE SONUCU İTİBARİYLE DOĞRU OLDUĞU

İstinaf başvurusunun reddine ilişkin I No’lu hüküm yönünden; Cumhuriyet Başsavcılığına kararın geliş tarihinden, istinaf başvurusunda bulunan katılan sanık G. K. müdafi yönünden kararın tebliğ tarihinden itibaren yedi (7) gün içerisinde hükmü veren Dairemize bir dilekçe verilmesi ya da zabıt katibine beyanda bulunup tutanak düzenletip hakime onaylatmak,

Bir başka İlk Derece Ceza Mahkemesi ya da Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi aracılığıyla dilekçe gönderilmek suretiyle, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 268. ve 279. maddeleri uyarınca Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 7.Ceza Dairesine İTİRAZ kanun yolu açık olmak üzere;

[Toplam:2    Ortalama:5/5]

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor