Atla

İş Davalarında Zorunlu Arabuluculuk


İş Davalarında Zorunlu Arabuluculuk

İş Davalarında Zorunlu Arabuluculuk

İş Davalarında Zorunlu Arabuluculuk 

Türkiye Büyüm Millet Meclisi (TBBM) tarafından görülen ve onay verilen İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı kapsamında işçi ile işveren alacağı ve tazminatı hakkında işe iade talebi ile açılan davalara arabulucu şartı getirildi. Daha öncede uygulanan arabuluculuk uygulaması şahısların kendi tercihlerine bağlıyken, yeni tasarı ile birlikte tarafların işe iade davası açabilmesi için belirlenmiş olan şartlara arabuluculuk şartı getirildi.

Bu yeni tasarıyla özellikle 2 ila 3 yıla kadar uzayan ve yorucu olan dava sürecinin daha kısa sürede tamamlanması ve bu şekilde tarafların daha az masraflı şekilde bu hukuksal sorunu çözüme kavuşturabilmeleri sağlanıyor. Ancak arabuluculuk sistemi uygulamasına ilişkin olarak hem işverenin hem de işçinin bilgisinin olması gereken, önemli hususlar bulunuyor.

İş Davalarında Zorunlu Arabuluculuk Ne Zaman

7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu kapsamında dava şartı olan arabuluculuk faaliyetine dair hükümler, 01.01.2018 tarihi ile yasalaşacak ve yürürlüğe girecektir.

 

 

Zorunlu Arabuluculuk

Arabuluculuk Görüşmelerine Katılmama Haline Ne Olur?

Arabuluculuk görüşmelerinde taraflardan birisi görüşmelere ‘mazeretsiz’ katılım gerçekleştirmez ise son tutanakta bu durum belirtilir. Katılmayan taraf kısmen ya da tamamen haklı çıksa dahi yargılama giderlerinden sorumlu olur. Buna ilaveten vekalet ücreti hükmü de uygulanmaz.  Yani katılım gerçekleştirmeyen taraf, vekalet ücreti alma hakkı kazanamaz. Her iki tarafından katılım gerçekleştirmemesi halinde sonlanan arabuluculuk görüşmeleri ardından açılan davalarda tarafların yargılama giderleri kendi taraflarına olur.

 

Alt İşveren İşçisi için İşe İade Talebi

Asıl ve alt işveren durumu söz konusu olduğunda işe iade talebi ile arabulucuya yapılan başvurularda, her iki işvereninin de yer alması ve fikir birliğine sahip olmaları gerekir.

Tasarı Öncesi Davaların Durumu

7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu kapsamında dava şartı olan arabuluculuk faaliyetine dair hükümler, 01.01.2018 tarihi ile ilk derece mahkemeleri ve bölge adliye mahkemeleri, Yargıtay’ da görülmesine devam edilen davaları kapsamıyor.

 

İş Mahkemelerinde Yetkili Mahkeme Belirlenmesi

İş Mahkemeleri’ nde açılacak davaların yetkili mahkemesi, davalı olan gerçek ya da tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki ikamet adresi, işin ya da işlemin vuku bulduğu yer mahkemesi olarak belirtilir. Davalı birden fazla olursa herhangi birinin ikamet adresi kabul edilir. İş kazalarından kaynaklı davalarda ise yetkili mahkeme iş kazası ya da zararın vuku bulduğu yer ve işçinin ikame adresinin bulunduğu yer mahkemesidir.

 

İş Davalarında Zorunlu Arabuluculuk

Tazminatlarda Zamanaşımı Ne Kadar?

Tabi olduğu kanun fark etmeksizin, iş sözleşmesinden doğması koşulu ile yıllık izin ücreti ve kıdem tazminatı, iş akdi koşullarına aykırı fesih tazminatı, kötü niyet tazminatı, iş akdinin eşit davranma ilkesine aykırı fesihten doğan tazminata dair zaman aşımı süresi 5 yıla düşürüldü.

 

Uyuşmazlıklarda Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerinin Pozisyonu

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri personeli tarafından iş sözleşmesi fiilen sona eren işçilerin kanun, iş akdi ve toplu iş akdi ile ortaya çıkan bireysel alacaklarına yönelik şikayetleri inceleme yetkisi sona erdirildi. İş sözleşmesi süren işçilere ise müfettişler aracılığı ile denetim sürecek. İş sözleşmesi sona eren işçiler, doğrudan arabuluculuk faaliyetlerine başvurması gerekiyor.

 

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak