İşe İade Davası İstinaf ve Yargıtay Kararları

İşe İade Davası İstinaf ve Yargıtay Kararları
İşe İade Davası İstinaf ve Yargıtay Kararları İŞE İADE DAVASI - DAVALI İŞVERENİN İŞ AKDİNİN FESHİ İLE İLGİLİ BİR BELGE VE BİLGİ SUNMADIĞI - İSPAT KÜLFETİ OLAN DAVALININ İŞ AKDİNİN GEÇERLİ NEDENLE FESHEDİLDİĞİNİ İSPAT EDEMEDİĞİ - MAHKEMENİN VAKIA VE HUKUKİ DEĞERLENDİRMESİ BAKIMINDAN USUL VE ESAS YÖNÜNDEN YASAYA AYKIRI BİR DURUM BULUNMADIĞI...
İşe İade Davası İstinaf ve Yargıtay Kararları ve Bilgiler. İşe iade davalarında temyiz yolunda gidilmesi durumunda yargılama uzayabilmektedir. İşe iade davası istinaf ve yargıtay kararları kapsamında işçiyi ve işvereni korumaya yönelik açılmaktadır. İşe iade davalarında iş güvencesinin sağlanması durumları işçi için oldukça önem teşkil etmektedir. İşverenin keyfi olarak iş sözleşmesini feshedememesi sağlanmaktadır. Haksız sebeplerle iş akdinin sonlandırılmış olduğu düşünülüyorsa bu noktada işçi tarafından dava açılabilir ve işe iade talebi yapılabilir. İş kanunu kapsamında bu davaların en kısa sürede tamamlanması gerekir. Bundan dolayı da uzman bir avukatla çalışmak ve her detay ve bilginin usulüne uygun olarak eksiksiz şekilde verilmesi gerekmektedir. İşe iade davalarında sonuç 1 sene içinde belli olmaktadır.

İşe İade Davası İstinaf Onama Süresi 2019

İşe iade 2019 senesinde işçi tarafından haksız gerekçelerle işten çıkarılma neticesinde açılmaktadır. Bu davalar bir sene içinde sonuçlanmak durumundadır. Yaklaşık olarak bir sene içinde yerel mahkemede ve bir sene içinde istinaf kapsamında sonuçlanmaktadır. Bu süreçteki tüm sosyal haklarının ödenmesi de koruma altında tutulmaktadır. İşçinin işe başlatılmaması halinde de verilecek olan tazminat oranları buna göre belirlenir. İşe aide davalarında aykırılık tazminatı tutarları, işçinin işyerindeki kıdemi ve feshine göre belirlenir. Bu aşamada:
  • İşçinin minimum 4 aylık sosyal giderleri
  • Maksimum 8 aylık masraflarına göre tazminat tespit edilir
Eğer işe iade davası olumlu olarak sonuçlanmışsa, 10 iş günü içinde işçinin işverene başvuruda bulunması gerekmektedir.

İşe İade Davasında Karar Çıkmış Ne Zaman Kesinleşir?

İşe iade davası şartları 2019 senesinde yasalar çerçevesinde belirlenmiştir. İşverenin işe başlatma daveti bu aşamada oldukça önem teşkil eder. İşverenin işçiyi işe alma kararında samimi olmalıdır. Bu aşamada tazminatı ödememek için yaptığı davetler kabul yasalar tarafından kabul edilmez. İşçi, işvereni işe başlatmaya karar vermesi durumunda iş sözleşmesi hiç feshedilmemiş gibi işçiyi işe almak durumundadır. Ücretlerinin tespit edilmesi halinde ücret artışlarını hesaba katmalı ve sonraki işten ayrılma durumlarında eski sözleşmesinde çalıştığı süreye göre tazminat vermesi gerektiği bilgisine sahip olmalıdır.

İşe İade Davası İstinaf Kararları

TESPİT DAVASI - DAVACI HAKKINDA GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA VE ÖZEL VE RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇLARINDAN KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA KARAR VERİLDİĞİ. DAVALI TARAFÇA FESİH BİLDİRİMİNDE YER ALIP İSPATLANAMAYAN İDDİALARI NEDENİYLE DAVACININ İŞE İADESİ USUL VE YASAYA UYGUN OLDUĞU . ÖZET: Davacının mağazaya fazla gelen ürünleri bildirmeyip bekleterek bir sonraki sayımda saydırarak stok açığını kapatmak, kasa açığını usulsüz fiş ibraz ederek kapatmak ve müşteriden usulsüz ve eksik tahsilat yapmak eylemleri nedeniyle iş akdinin fesh edilmişse de dinlenen tanık beyanları ve tüm dosya kapsamına göre işyerinde davacının neden olduğu bir kasa açığının bulunduğu ve bunun stok fazlası ürünlerle davacı tarafından giderildiği iddialarının ispatlanamadığı buna ilişkin bir sayım, Denetim ve tespit tutanağının bulunmadığı ,fesih konusu olaylarla ilgili davalı işyerinin zarara uğratılmasının söz konusu olmadığı, fesih konusu yapılan iddialar hakkında davalı işyerinin şikayeti neticesinde davacı hakkında güveni kötüye kullanma ve özel ve resmi belgede sahtecilik suçlarından …Cumhuriyet Başsavcılığının ….sayılı kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği anlaşılmıştır. İDM. since davalı tarafça fesih bildiriminde yer alıp ispatlanamayan iddiaları nedeniyle davacının işe iadesi usul ve yasaya uygun olup buna yönelik davalı vekilinin istinaf itirazlarının reddine karar verilmiştir. (İşe İade Davası İstinaf ve Yargıtay Kararları)

İşe İade Davası Yargıtay Kararları

İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI - DAVALININ AÇIK VE TAM ÜNVANI VE GÜNCEL ADRESİNİN TESPİT EDİLECEĞİ - TARAF TEŞKİLİNİN DAVALININ TESPİT EDİLECEK AÇIK VE TAM ÜNVANINA GÖRE SAĞLANMASINDAN SONRA İŞİN ESASINA GİRİLMESİ GEREĞİ. ÖZET: Davalının açık ve tam ünvanı ve güncel adresi tespit edilmeli, taraf teşkilinin bu aşamaya dek oluşmadığının anlaşılması halinde taraf teşkili usulünce sağlanmalı, taraf teşkilinin usulünce bugüne dek sağlanmadığının anlaşılması halinde taraf teşkili sağlandıktan sonra taraf delilleri usulüne uygun toplanmalı, bu aşamalardan sonra işin esası hakkında bir karar verilmelidir. (İşe İade Davası İstinaf ve Yargıtay Kararları) Diğer makalelerimize Ankara Avukat sayfamızdan göz atabilirsiniz.

İşe İade Davası İstinaf ve Yargıtay Kararları 

İşe İade Davası İstinaf ve Yargıtay Kararları, İŞE İADE DAVASI - DAVALI İŞVERENİN İŞ AKDİNİN FESHİ İLE İLGİLİ BİR BELGE VE BİLGİ SUNMADIĞI - İSPAT KÜLFETİ OLAN DAVALININ İŞ AKDİNİN GEÇERLİ NEDENLE FESHEDİLDİĞİNİ İSPAT EDEMEDİĞİ. MAHKEMENİN VAKIA VE HUKUKİ DEĞERLENDİRMESİ BAKIMINDAN USUL VE ESAS YÖNÜNDEN YASAYA AYKIRI BİR DURUM BULUNMADIĞI - İSTİNAF BAŞVURUSUNUN ESASTAN REDDİNE. ÖZET: Davacı tarafından keşide edilen, .….Noterliğinin ….yevmiye numaralı, ihtarnameden herhangi bir (fesihle ilgili) ikaleden bahsedilmediği görülmüştür. Cevap dilekçesinin açıklamalar bölümünün …numaralı bendinde, davacı tarafından ihtarnamede talep edilen ve icra takibine konu edildiği söylenen dört maaş tutarında ödemeden iddia olarak bahsedildiği görülmüştür. Davalı işverenin iş akdinin feshi ile ilgili bir belge ve bilgi sunmadığı görülmüştür. Bu nedenle 4857 sayılı Yasanın ilgili maddesi uyarınca, ispat külfeti olan davalının, iş akdinin geçerli nedenle feshedildiğini ispat edememesi nedeniyle dosya kapsamı, delil durumu itibariyle, mahkemenin vakıa ve hukuki değerlendirmesi bakımından usul ve esas yönünden yasaya aykırı bir durum bulunmamasına göre, davalı vekilinin istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir. (İşe İade Davası İstinaf ve Yargıtay Kararları) İŞE İADE DAVASI - TANIK BEYANLARI VE DOSYA KAPSAMINA GÖRE FESHİN GEÇERLİ NEDENE DAYANDIĞININ İSPATLANAMADIĞI - FESHİN GEÇERSİZ OLDUĞU - İLK DERECE MAHKEME KARARININ YERİNDE OLDUĞU. ÖZET: Davacının …. tarihleri arasında davalıya ait otel bünyesinde kesintisiz ve belirsiz süreli iş sözleşmesi ile güvenlik görevlisi olarak çalıştığı, SGK'na işveren tarafından verilen işten ayrılış bildirgesinde iş akdinin fesih sebebi olarak işveren tarafından işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı …şeklinde bildirimde bulunulduğu, Davacının tüm çalışma döneminde daha önce bir kez işyerinde cep telefonu ile meşgul olması nedeniyle yazılı savunmasının istendiği onun haricinde çalışma şekline ilişkin hakkında tutulan olumsuz bir tutanak veya disiplin cezası bulunmadığı … Yılında en iyi güvenlik görevlisi olarak seçildiği, davacının performansının değerlendirildiği kriterlerin neler olduğu ve performans sonuçlarını gösterir dosyada belge ve bilgi bulunmadığı, davacı hakkında iş akdinin feshinden önceki son … ayda çeşitli tutanaklar düzenlendiği, iş akdinin feshinden önce davacı tarafından fazla mesai ücretlerinin ücretine yansıtılmasını, haftalık çalışma programındaki görev yerinin yazılı olarak bildirilmesini istemiş olduğu, son olarak kendisi hakkında …tarihinde çocuğunun sahilde kaybolduğunu düşünen otel müşterisiyle tartışma yaşadığı, ''misafirin üzerine yürüyerek şikayetin varsa benimle muhatap olma yukarıda guestrelatıon var oraya her türlü şikayetini bildirebilirsin'' tarzında cümleler kurmak üzere misafir şikayetine sebebiyet verdiği yönünde tutanak düzenlendiği, fakat tanık beyanları ve dosya kapsamına göre feshin geçerli nedene dayandığının ispatlanamadığı, feshin geçersiz olduğu, ilk derece mahkeme kararının yerinde olduğu anlaşılmakla, davalı vekilinin istinaf sebepleri yerinde görülmemiştir.

Bu haber toplam 351 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara