İş Kazasında Tazminat Nasıl Alınır

İş ve Güvenlik Hukukunda İş Kazaları ve İş Kazaları Sonucu Açılan Tazminat Davalar İle İlgili Genel Bilgilerden Bahsedecek olursak.

İş Kazası Nedir?

Özellikle ülkemiz açısından bu konuyu ele aldığımızda işverenin işçinin canını önemsememesi nedeniyle ve alınacak önlemlerin kendisine pahalıya mal olacağını düşünerek kanunda öngörülen tedbirleri almaması nedeniyle veya bütün önlemleri alması dahilinde bile olsa işçinin bu tedbir ve önlemleri dikkate almadan kanuna aykırı hareket etmesi nedeniyle veya her iki tarafında kanundaki önlem ve tedbirleri önemsemeden hareket etmesi sonucu işçinin bedensel veya ruhsal anlamda zarar uğramasına literatürde iş kazaları denir. Bu iş kazaları kimi zamanda bütün önlemlerin alınması dahilinde gerçekleşmektedir. Birçok ihtimale dayanan iş kazaları sonucunda işçinin canı tehlike girmekte hatta bazen en vahim sonuç olan ölüm ile karşılaşılmaktadır. İş kazası kanunda hüküm altına alınarak düzenlenmiştir.

İş Kazası Tazminatı Nedir?

İş kazası tazminatı ise iş kazası sonucu ruhen veya bedensel olarak zarara uğrayan işçinin maddi ve manevi olmak üzere iki farklı türde açabileceği tazminat türüdür. İş kazası tazminatının alınması için bu kazanın iş yerinde gerçekleşmiş olası yeterli bir sebep olmaktadır. Az önce saydığımız ihtimallerden işverenin gerekli önlem ve tedbirleri alması tazminat ödememesi için geçerli bir sebep değildir. Yani işveren kanunda yer alan bütün önlemleri ve tedbirleri alsa dahi bir iş kazasının sonucunda hakim tazminata hükmederse ödemek zorundadır. Burada en önemli hususlardan biri illiyet bağıdır. Kaza ile iş ve uğranılan zara arasında illiyet bağının olması tazminat için yeterlidir.

İş Kazası Tazminatı Nasıl Alınır – İş Kazası Tazminat Davası

Zarara uğrayan işçi maddi veya manevi olarak tazminat davası açarak tazminat alabilir. Somut zararlara maruz kalırsa işçi maddi tazminat davası, gördüğü zararlar nedeni ile ruhen yıpranması vb. Sebeplerden dolayı da manevi tazminat davası açılır. İş kazası tazminat davasında, hakim olayla ilgili belgeleri, raporları Ve bilirkişi raporlarını inceleyerek kusur oranına göre maddi ve manevi tazminata hükmeder. İşçi de bu mahkeme kararına dayanarak iş kazası tazminatını alır.

Maddi Tazminat Davası:

Maddi tazminat davalarında talep edilebilecek olanlar:

  • Tedavi masrafları
  • Kazanç kaybı
  • Çalışma gücünden yoksun kalınması nedeniyle oluşan zararlar
  • Çalışma gücünün azalması ile uğranılacak zararlar vb.

Bir maddi kaybın olması gerekmektedir.

Manevi Tazminat Davası:

İşçinin ölümü gerçekleşmişse mirasçıları ölümü nedeni ile kendileri üzerinden manevi tazminat davaları açabileceklerdir. Eğer işçi ağır bedensel zararlar geçirmişse, örneğin artık yürüyemeyecekse, bu vakıa işçiyi fazlası ile etkileyeceğinden bu nedenle de manevi tazminat davaları açılabilmektedir.

Zaman Aşımı Süresi:

Tazminat davaları için zaman aşımı süresi 10 yıldır. Kazanın olduğu andan itibaren başlamaktadır.