İş Kazası Kusur Oranı Nasıl Hesaplanır? | Ankara Avukat

0312.995.0202

Detaylar İçin Arayın

0545.229.2505

Detaylar İçin Arayın

Ara

İş Kazası Kusur Oranı Nasıl Hesaplanır?

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > İş Hukuku  > İş Kazası Kusur Oranı Nasıl Hesaplanır?

İş Kazası Kusur Oranı Nasıl Hesaplanır?

İş Kazası Kusur Oranı Nasıl Hesaplanır?

İş Kazası Kusur Oranı Nasıl Hesaplanır? İş kazası Tazminat Davalarında, İş Kanunu’nun 77. maddesi gereği yapılan işin niteliğine göre, iş yerinde uygulanması gereken tedbirlerin neler olduğu İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü’nün ilgili maddelerinin göz önünde tutulmak suretiyle, iş kazasının incelenmesi, işverenin yeterli tedbir alıp almadığı, Alınan tedbirlere işçinin riayet edip etmediği, ayrıntılı bir şekilde araştırılarak ve incelenerek,kusura oranının tereddüt ve tartışma yaratmayacak bir şekilde belirlenmesi gerekir.

Bu açıklamadan olarak şüphesiz ki tarafların kusur durumu irdelenirken konusunda ehil bilirkişilere olayı inceletmek kadar olaya neden olan tüm saiklerin bir bütün olarak ele alındığı, bu kapsamda taraflarca ortaya konulan iddia ve savunmalar ile tüm delillerin titizlikle değerlendirildiği ayrıca aynı olaya ilişkin alınan raporlar arasında ihtilaf var ise bu ihtilafların giderildiği bir kusur raporunun hükme esas alınması gerektiği izahtan varestedir.

İş Kazası Kusur Oranı durumu saptanırken, iş güvenliği mevzuatına göre hangi önlemlerin alınması gerektiği, bu önlemlerin işverence alınıp alınmadığı ve alınmış önlemlere sigortalı işçinin uyup uymadığı 4857 sayılı Kanunun 77. maddesi hükmü doğrultusunda alınacak raporda tartışılmalıdır.

İşveren yada işverenlerin tamamen kusursuz kabul edilebilmesi için ise, anılan madde gereğince, iş yerindeki işçilerin sağlığı ve iş güvenliğini sağlamaya yönelik her türlü tedbiri alması, uygun çalışma ortamı hazırlaması, araçları noksansız bulundurması, işçileri etkin bir biçimde denetlemesi, gözetlemesi, bütün yükümlülüklerini özenle yerine getirmesi gerekir. İş Kazası Davasında Tazminat Nasıl Belirlenir konulu makaleyi okuyabilirsiniz.

İş kazaları nedeniyle açılan tazminat davalarında Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenmeyen zararın giderilmesi istemine ilişkindir.

Geçici iş göremezlik nedeniyle sigortalının uğradığı gerçek zarar; İşçinin kaza veya meslek hastalığından dolayı, geçici olarak çalışmamasından dolayı uğradığı zarardır. 5510 sayılı Yasa’nın 16. maddesinde iş kazası veya meslek hastalığı dolayısıyla geçici iş göremezliğe uğrayan işçiye ödeneğin verileceği, 18. maddesince işçi yatarak tedavi edilmesi durumunda günlük kazancın yarısı, ayakta tedavi görüyorsa günlük kazancın 2/3 oranında ödenek ödenmesi bildirilmiştir.

Geçici iş göremezlik dönemi sigortalının çalışamadığı dönemlerde yoksun kalınan gelirinde iş kazası sonucu oluşan maddi zarar kapsamındadır. Raporlu olunan dönemde çalışamayan sigortalının bu dönemde yoksun kaldığı ücreti kadar bir zararının oluşacağı ve bu zararında maddi zarar içerisinde kabul edilmesi gerektiği açıktır.

Sigortalının zararlandırıcı olay nedeni ile tedavisinin devam ettiği ve çalışamadığı sürelerdeki maddi zararı bu dönemde %100 iş gücü kaybına uğradığı kabulüne göre yapılmalıdır.

Bilirkişi aracılığıyla maddi zararı tespit edilip SGK tarafından sigortalıya ödenmiş geçici iş göremezlik ödeneği var ise bunun rücuya tabi kısmının hesaplanan maddi zarardan düşülmesi ile elde edilecek sonuç, kazalının geçici iş göremezlik dönemi de denilen istirahatli dönemdeki karşılanmamış zararını ortaya koyacaktır. İş Kazası Halinde Yapılması Gerekenler konulu makaleyi okuyabilirsiniz.

İş Kazası Kusur Oranı Nasıl Hesaplanır – Hakimin Takdir Hakkı

İş Kazası Tazminatında Maddi ve Manevi Tazminatı belirlenirken hakime takdir hakkı tanınmıştır. Hakim tazminat konusunda takdir hakkını kullanırken, ülkenin ekonomik durumu, tarafların maddi durumları, paranın ekonomideki gücü, kazadaki kusur oranları, olayın ağırlığı, davacının sürekli iş göremezlik oranı, işçinin yaşı, olay tarihi gibi özellikleri göz önünde tutması,

hükmedilecek tutarın manevi tatmin duygusu yanında caydırıcılık uyandıran oranda olması gerektiği de söz götürmez ve yine 22.06.1966 gün 1966/7-7 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı’nın gerekçesinde de açıklandığı üzere zarar görenin birlikte (müterafik) kusurunun varlığı halinde bu durumun manevi tazminatın takdirinde göz önünde bulundurulması gerekir. İş Kazasında Tazminat Nasıl Alınır konulu makaleyi okuyabilirsiniz. (İş Kazası Kusur Oranı Nasıl Hesaplanır?)

Diğer makalelerimize Ankara Avukat sayfamızdan göz atabilirsiniz.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor