İş Sözleşmesinin Haklı Nedenle Feshi

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > İş Hukuku  > İş Sözleşmesinin Haklı Nedenle Feshi

İş Sözleşmesinin Haklı Nedenle Feshi

İş Sözleşmesinin Haklı Nedenle Feshi

İş Sözleşmesinin Haklı Nedenle Feshi

YARGITAY: İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI,İŞ SÖZLEŞMESİNİN HAKLI NEDENLE FESHİ

T.C. YARGITAY 9.Hukuk Dairesi Esas:  2008/20969 Karar: 2009/26804 Karar Tarihi: 13.10.2009

İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI – İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNE DAİR İSPAT YÜKÜ ÜZERİNDE OLAN İŞVERENCE HAKLI FESHİN KANITLANAMADIĞI – FESİH TARİHİNE GÖRE HESAPLANACAK OLAN İHBAR VE KIDEM TAZMİNATLARININ KABULÜNE KARAR VERİLMESİNİN GEREĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI

Davacı işçinin iş sözleşmesinin 2.4.2001 tarihinde sona erdiği kabul edilmeli ve tazminata hak kazanmayacak şekilde iş sözleşmesinin feshine dair ispat yükü üzerinde olan işverence haklı feshin kanıtlanamadığı sonucuna varılmalıdır. Bu durumda anılan fesih tarihine göre hesaplanacak olan ihbar ve kıdem tazminatlarının kabulüne karar verilmesi gerekir.

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor