Atla

İşçi Alacakları Davası Avukatı Ankara


İşçi Alacakları Davası Avukatı Ankara

İşçi Alacakları Davası Avukatı Ankara

İşçi Alacakları Davası Avukatı Ankara

A. İşçi Alacakları Davası Ankara, B. İşçi Alacaklarında Islah
 • İsçi alacaklarında En önemli konulardan Kıdem ve ihbar Tazminatı, Fazla Mesai Alacağı, Yıllık İzin Ücret alacağı, Dini ve resmi bayramlarda çalışma ücret alacakları yer almaktadır.
 • İşçi alacaklarında bilirkişinin yapmış olduğu hesaplamalarda Fazla Mesai Ücreteti alınacak tazminatlarda en fazla yekünü tutmaktadır.
 • İşçi alacağı davalarında yazılı belgeleri delil olarak sunulacağı gibi en önemli yer tutan durumda doğru dinletilen şahitlerdir.
 • İş davalarında İş sözleşmesinin kimin tarafında haklı olarak fesih edilmesi davanın kazanılması açısından önemlidir. İşçinin İş sözleşmesini haklı olarak sonlandırmsının en önemli sebeplerden biri işçinin alacaklarının işverence ödenmemesi  en önemli fesih sebebidir.
YARGITAY KARARLARI : 9.Hukuk Dairesi Esas:  2011/2366 Karar: 2011/3393 Karar Tarihi: 15.02.2011
 • ÖZET: Davacının fazla çalışma alacağı yönünden bilirkişiden ek rapor alınmıştır. Bilirkişi bu raporunda davalı tarafın ıslah üzerine yaptığı zamanaşımı savunmasını dikkate alarak fazla çalışma alacağını …- TL olarak hesaplamıştır. Mahkemece bozma sonrası alınan raporda belirtilen miktar üzerinden 1/3 oranında hakkaniyet indirimi yapılarak fazla çalışma alacağının hüküm altına alınması gerekirken bozma öncesine ait 31.5.2007 tarihli ilk bilirkişi raporu dikkate alınarak …- TL üzerinden 1/3 oranında hakkaniyet indirimi yapılmak suretiyle fazla çalışma alacağının hüküm altına alınması hatalıdır.
 • Mahkeme bozmaya uyarak ibranamenin kıdem, ihbar, izin ve genel tatil alacağı yönünden makbuz niteliğinde olduğu, fazla çalışmaya ilişkin kısmın üzeri çizildiğinden bu hususta ibranamenin geçerli olmadığı belirtilerek kıdem ve ihbar tazminatları ile izin, fazla çalışma ve genel tatil alacağını hüküm altına almıştır.
 
SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba
Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba

İlkay Uyar Kaba ; Aile Boşanma hukuku, Anlaşmalı Boşanma, İşçi Davalarında Arabuluculuk, Miras Hukuku Davaları, icra hukuku, İşçi Tazminat Davaları, Kıdem Ve İhbar Tazminatı, İşe İade, Miras hukuku, Tazminat Hukuku, İş Kazası Tazminat, Trafik Kazası Tazminat Davası gibi faaliyet gösterdiğimiz çalışma alanlarımızın, hukuk büroları arasında önemli bir yer sahibi olmamızı prensiplerimize borçluyuz.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • Aslıcan -
  30 Kasım 2016

  İşçi Alacakları Davası Avukatı Ankara Bu davanın sonuçlanması ve süresini merak ediyorum..

  Cevapla
Yorum Bırak