Atla

İşe İade Arabuluculuk


İşe İade Arabuluculuk

İşe İade Arabuluculuk

İşe İade Arabuluculuk

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından kabul edilen ‘İş Mahkemeleri Kanun Tasarısı’ çalışma dünyasında önemli yenilikler yaratıyor. Tasarının çalışma dünyasını etkileyen en önemli konularından birisi de işten çıkartılan işçilerin, işe iadelerinin talebi doğrultusunda mahkemeye başvuru gerçekleştirmeden önce arabulucuya başvuru gerçekleştirme zorunluluğu geldi. İş davalarında İşe iade dava açılmadan arabulucuya zorunlu olarak başvuru 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Daha önce işçi ve işveren uyuşmazlıklarına ilişkin olarak açılacak davalar öncesinde arabulucuya başvurulması serbest yani zorunlu değildi. Ancak yeni tasarı ile birlikte bu alanda dava açabilmek için arabulucuya başvurulması dava şartı olarak getirildi.

İşe İade İçin Arabulucu Başvurusu Nasıl Yapılır?

İş akdi ‘haksız’ nedenler ile fesih edilen işçi, fesih bildirimine ilişkin olarak haklı bir neden gösterilmemesi ya da hiçbir sebep gösterilmemesi iddiası ile işe iadesinin gerçekleştirilmesi için fesih bildiriminin kendisine tebliğ edilmesinden itibaren 1 aylık süreç içerisinde arabulucuya başvuru gerçekleştirebilecek.

 

İşe İade Arabuluculuk ve Başvuru, süreler ve sonuçları

 

Arabulucuk Sürecinde Anlaşma Sağlanamazsa İşe İde Davası Açılma Süresi

Arabulucu tarafından ise işveren ve işçi arasındaki bu iş akdi fesih uyuşmazlığının çözüme kavuşturulabilmesi için sınırlı bir süre bulunmaktadır.

İş Mahkemeleri Kanunun eklenen madde çerçevesinde arabulucuya yapılan işe iade başvurusuna ilişkin olarak, arabulucu tarafından 3 hafta içerisinde uyuşmazlığın giderilmesi gerekiyor.

 

Özel durumlar halinde arabulucu tarafından 1 haftalık süre uzatımı da gerçekleştirilebilmektedir.

Ancak arabuluculuk uygulamaları neticesinde arabulucu tarafından, taraflar arasında anlaşma sağlanamaması durumunda son tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren geçerli olacak şekilde 2 hafta içerisinde işe iade için başvuruyu gerçekleştiren işçi, davacı olarak İş Mahkemeleri’ ne işe iade davası çerçevesinde başvurabiliyor.

Arabulucuya Başvurmadan İşe İade İçin Dava Açılamayacak

İş akdi feshedilen işçi, arabulucuya başvuru gerçekleştirmeden, doğrudan İş Mahkemesi’ ne işe iade davası açamayacak. Böyle bir durumda İş Mahkemesi tarafından işe iade davası başvurusu usulden reddedilecek. İş Mahkemesi tarafından alınan ret kararı taraflara tebliğ edilecek ve kesinleşen ret kararının resen tebliğ edilmesinden sonra 2 hafta içerisinde arabulucuya başvuru gerçekleştirilebilmesi de mümkün olabilecek.

 

İşe İade Arabuluculuk

 

Taraflar, söz konusu anlaşmazlık ile ilgili olarak kendi aralarında karar vermeleri durumunda, arabuluculuk faaliyetleri sonrasında anlaşma sağlanmışsa beraber çalışmaya devam edebilmektedirler.

 

İşe iade davalarında özellikle mahkemelerdeki yoğunlukta göz önünde bulundurulduğunda hem işverenin hem de işçinin 2 ila 3 yılı bulunan bir sürece yayılacak zorlu ve yorucu bir mahkeme süreci ile uğraşmak durumunda kalmadan işe iade anlaşmazlıklarının en hızlı ve en kolay şekilde çözümü arabuluculuk faaliyetleri çerçevesinde mümkün olabilecek.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba
Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba

İlkay Uyar Kaba ; Aile Boşanma hukuku, Anlaşmalı Boşanma, İşçi Davalarında Arabuluculuk, Miras Hukuku Davaları, icra hukuku, İşçi Tazminat Davaları, Kıdem Ve İhbar Tazminatı, İşe İade, Miras hukuku, Tazminat Hukuku, İş Kazası Tazminat, Trafik Kazası Tazminat Davası gibi faaliyet gösterdiğimiz çalışma alanlarımızın, hukuk büroları arasında önemli bir yer sahibi olmamızı prensiplerimize borçluyuz.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak