Atla

İşe İade Kararının Sonuçları İcrası


İşe İade Kararının Sonuçları İcrası

İşe İade Kararının Sonuçları İcrası

İşe İade Kararının Sonuçları İcrası

İş sözleşmesinin herhangi bir neden gösterilmeden işveren tarafından feshedilmesi  ya da işveren tarafından iş sözleşmesinin feshi için gösterilmiş olan nedenin geçerlilik taşımadığı iddiası ile iş sözleşmesi feshedilmiş olan işçi tarafından açılabilen işe iade davası neticesinde, iş sözleşmesi feshinin geçersizliğine karar verilmesi durumunda,

Mahkeme tarafından, geçersiz fesih tarihinden başlayarak, söz konusu davanın neticelenmesine kadar devam eden ve ‘boşta’ olarak adlandırılan süreç ile ilgili olarak işveren tarafından işçiye en fazla 4 ay olacak biçimde ortaya çıkan ücret ve diğer sosyal haklarının ödemesini yapması gerekliliğine hüküm altına alır.

Aynı zamanda da mahkeme tarafından işe iade kararının alınması durumunda işveren tarafından işçinin işe başlatılmaması halinde işverenin ödemekle yükümlü olacağı tazminat miktarı da yine aynı karar içerisinde belirlenmektedir.

Söz konusu olan işe iade kararına uygunsuzluk kapsamında ortaya çıkan tazminat hakkındaki tazminat tutarı, işçinin işyerindeki kıdemi ve feshi nedeni göz önünde bulundurularak, işçinin en az 4 aylık ve en fazla 8 aylık ücreti tutarı üzerinden belirlenmektedir.

İşe İade Davası Sonuçları

Yargıtay tarafından alınan yerleşik kararlar kapsamında, işe başlatmama tazminatı miktarı, yıllık ücreti izinle ilgili 53. Madde içerisinde belirtilen kıdem süreleri göz önünde bulundurularak 6 ay ile 5 yıl arasında kıdemi bulunan işçilere yönelik 4 aylık,  5 yıl ile 15 yıl arasında kıdemi bulunan işçiler için 5 aylık, 15 yıldan fazla kıdemi bulunan işçi için 6 aylık ücreti tutarında belirlenirken, fesih nedeni çerçevesinde bu miktarların da azami sınırı 8 ay olarak belirlenmektedir.

İşe iade davası sonuçları kesinleşmesinin ardından işçi tarafından 10 günlük süre içerisinde işe başlamak üzere işverene başvuru gerçekleştirme yükümlülüğüne sahiptir.

İşçinin söz konusu işe iade talebini içermekte olan başvurusu için yasa içerisinde herhangi bir biçim koşulu belirlenmemiş olmasına karşın kanıt niteliği yönünden bu işlem genel olarak noter aracılığı ile gönderilen bir ihtarname ile gerçekleştirilir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

ÖZET: Somut olayda davacının iş sözleşmesi; 4857 S.K'nun 18. maddesi uyarınca feshedilmiş ise de; davalı tarafça fesih öncesinde davacıdan bu konuda yazılı olarak savunmasının alındığı ispatlanamamıştır.

Bu nedenle ilk derece mahkemesinin feshin geçersiz olduğuna ilişkin kabulü dosya kapsamına uygundur.

Davalı tarafça davacının savunmasının sözlü olarak alındığı iddia olunmuş ise de; davalı tarafça yukarıda belirtildiği şekilde davacının savunma vermeye davet edildiğine ilişkin herhangi bir davet yazısı da sunulmamıştır. Fesih salt bu nedenle geçersiz olduğundan tanık dinlenmesi sonuca etkili olmayacağından hukuki dinlenilme hakkının ihlali söz konusu değildir.

Davalı vekilinin istinaf sebepleri yerinde değildir. Bu durum karşısında; HMK'nun 355. maddesi uyarınca kamu düzenine aykırılık teşkil eden bir hususun bulunmaması nedeniyle istinaf sebepleri ile sınırlı olarak yapılan inceleme sonucunda;

İlk derece mahkemesi kararının, maddi vakıa, usul ve yasaya uygun olduğu, istinaf sebep ve gerekçesinin yerinde olmadığı anlaşılmakla davalı tarafın istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.

ÖZET: Davacı işçinin işe davet bildirimini kabul ederek davalı işverene başvurmaması nedeniyle, davalı işverence yapılan fesih geçerli bir feshin sonuçlarını doğuracaktır. Bu nedenle dava dilekçesindeki tüm alacak kalemleri yönünden mahkemece yapılacak iş, davanın esasına girerek hizmet süresi ve ücret açısından ilk fesih tarihi dikkate alınarak yargılamanın gerçekleştirilmesi ve sonuca gidilmesidir. Hükmün açıklanan bu nedenle bozulması gerekmiştir.


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
  • İşe İade Kararının Sonuçları İcrası - Yorum
    BAHATTİN ÖZCÜRCÜ -
    13 Ağustos 2016

    İşe İade Kararının Sonuçları İcrası Bu davada bir çok talebim oldu hiç bir şekilde sonuç alamadım bundan sonra ne yapılabilir.

    Cevapla
Yorum Bırak