Atla

İstihkak İddiası İstihkak İddiasına İtiraz


İstihkak İddiası İstihkak İddiasına İtiraz

İstihkak İddiası İstihkak İddiasına İtiraz

İstihkak İddiası İstihkak İddiasına İtiraz

ÖZET: Borçlu şirketin de faaliyet alanının yedek parça otomotiv imalat ve ithalat olup faaliyet konularının benzer mahiyette olduğu, tarafların akraba olması, hisse devri yapılması ve faaliyet konularının aynı olması nedeniyle her iki şirket arasında organik bağ bulunduğu, bu işlemlerin alacaklıların alacağının tahsilini engellemeye yönelik muvazaalı işlemler olarak kabulünün gerektiği, bu haliyle davacının istihkak isteminin isabetli olmadığı, ilk derece mahkemesi kararının usul ve yasaya uygun olmadığı anlaşılmakla, davalı/alacaklının istinaf talebinin kabulüne karar vermek gerekmiştir. Davalı/alacaklının istinaf başvurusunun kabulü ile B. İcra Hukuk Mahkemesi’nin kararının kaldırılmasına karar verilmiştir

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkiline ait işyerine hacze gelindiğini, işyerinin borçla ilgisinin bulunmadığını belirterek istihkak iddialarının kabulü ile hacizlerin kaldırılmasını talep etmiş, mahkemece davanın kabulüne karar verilmesi üzerine davalı/alacaklı tarafından taraflar arasında organik bağ bulunulduğundan bahisle istinaf isteminde bulunulmuştur.

Tüm dosya kapsamı, mahkememizce yazılan müzekkere cevabı ve istinaf sebeplerine bağlı olarak yapılan incelemede; davacı şirket ile borçlu şirket ortak ve yetkililerinin baba-oğul oldukları, her ne kadar mahkemece her iki şirket arasında organik bağ olmadığı edilmiş ise de, davacı şirket ortağı ve yetkilisi A. G. ile davalı borçlu şirket ortağı ve yetkilisi H. G.’in baba-oğul oldukları, her iki şahsın da her iki şirketin ortağı ve yetkilisi oldukları, ancak 27/07/2012 tarihinde davacı şirket yönünden davalı şirket ortağının tüm paylarını davacı şirket ortağına devrettiği,

borçlu şikayet yönünden de davacı şirket ortağının aynı tarihte tüm payların, borçlu şirket ortağına devrettiği, taraflar arasında hisse devri söz konusu olup, davacı şirketin tüzüğünde faaliyet konusunun otomotiv ticareti ve mukavelesinde belirtilen işler şeklinde belirtildiği, borçlu şirketin de faaliyet alanının yedek parça otomotiv imalat ve ithalat olup faaliyet konularının benzer mahiyette olduğu, tarafların akraba olması, hisse devri yapılması ve faaliyet konularının aynı olması nedeniyle her iki şirket arasında organik bağ bulunduğu, bu işlemlerin alacaklıların alacağının tahsilini engellemeye yönelik muvazaalı işlemler olarak kabulünün gerektiği, bu haliyle davacının istihkak isteminin isabetli olmadığı, ilk derece mahkemesi kararının usul ve yasaya uygun olmadığı anlaşılmakla, davalı/alacaklının istinaf talebinin kabulüne karar vermek gerekmiştir.

 

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak