Atla

Kira Sözleşmesinin Uzatılmaması İhtarı


Kira Sözleşmesinin Uzatılmaması İhtarı

Kira Sözleşmesinin Uzatılmaması İhtarı

Kira Sözleşmesinin Uzatılmaması İhtarı

Kira Sözleşmesinin Uzatılmaması İhtarı, ilgili açıklamalara ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir. Kira Sözleşmesinin Uzatılmaması İhtarı Avukat ile takip edilmesi meydana çıkacak hukuki anlaşmazlıklar olan, Alacak davası, İcra takibi, icra takibine itiraz, itirazın iptali veya itirazın kaldırılması davalarında ispat, davanın kazanılması ve ilerlemesinde önemlidir. Çünkü icra takibi, itirazın iptali veya kaldırılması, tahliye davası, dava bakımından hem zaman alan hemde masraflı olan davalardandır. Kira tahliye davası nasıl açılır konusu hakkında ki makaleyi okuyabilirsiniz.  

Kira Sözleşmesinin Uzatılmaması İhtarname Örneği

Kira Sözleşmesinin Uzatılmaması İhtarı yada ihtarnamesi delil niteliği taşıması sebebiyle bu işlemin noterden yapılması gerekmektedir. Konuyla bağlantı olması nedeniyle ihtarname nasıl yazılır konusu hakkında ki makaleyi okuyabilirsiniz. Her türlü hukuki işlemlere gibi  Kira Sözleşmesinin Uzatılmaması İhtarı, ihtarnamesi, İstekde bulunan, ihtar edilecek diğer tarafın ad ve soyadları ile açık adresleri yazılır. Daha sonra  İhtarı ve ihbar konusu yazılır, açıklama bölümünde ise konu anlaşılır cümlelerle anlatılır.Tüm yazım işlemleri tamamlandıktan sonra İstemde bulunanın imzasını, Tebliğ şerhini, noterin imza ve mühürünü ve tarihi (Yazı ve rakam ile), kapsar. … NOTERLİĞİ'NEİHTARNAME ÖRNEĞİİHTAR EDEN                    : TC KİMLİK NUMARASI : ADRES                               : VEKİLİ                               : AV. İLKAY UYAR KABA ADRES : İHTAR EDİLEN               : ADRES                               : KONU                                 : …/ …/ … tarihinde sona erecek olan kira sözleşmesinin yenilenmeyeceğine/uzatılmayacağına dair ihtarnamedir. AÇIKLAMALAR               : İhtar Eden Vekili  AV. İLKAY UYAR KABASayın Noter;.................................................tarafımıza verilmesini saygı ile ihtar eden vekili olarak talep ederiz. …/ …/ … İhtar Eden Vekili  AV. İLKAY UYAR KABA

Yargıtay Kararı - Kira Sözleşmesinin Uzatılmaması İhtarı

T.C. YARGITAY 13.Hukuk Dairesi Esas: 2010/1762 Karar: 2010/10544 Karar Tarihi: 14.07.2010 KİRA SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRACILIĞIN TESPİTİNE DAYALI MUARAZANIN MENİ DAVASI - GÖREVLİ MAHKEME - BİR YILLIK KİRA BEDELİ ESAS ALINARAK GÖREVLİ MAHKEMENİN SAPTANMASI - HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ ÖZET: Değerine bakılmaksızın kira sözleşmesine dayanan her türlü tahliye, akdin feshi yahut tespit davaları, bu davalarla birlikte açılmış kira alacağı ve tazminat davaları ve bunlara karşılık olarak açılan davaların Sulh Hukuk Mahkemesi'nin görevi içinde kalacağı belirtilmiştir. Kiracılığın tespiti ve muarazanın men'i davası bunlar arasında sayılmamıştır. Bu durumda görevli mahkemeyi belirlemede davanın değeri, bu bağlamda bir yıllık kira bedeli esas alınarak saptanmalıdır. Mahkemece işin esası incelenip sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken, hukuki tanım ve değerlendirmede hataya düşerek görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.Ankara Avukat
SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba
Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba

İlkay Uyar Kaba ; Aile Boşanma hukuku, Anlaşmalı Boşanma, İşçi Davalarında Arabuluculuk, Miras Hukuku Davaları, icra hukuku, İşçi Tazminat Davaları, Kıdem Ve İhbar Tazminatı, İşe İade, Miras hukuku, Tazminat Hukuku, İş Kazası Tazminat, Trafik Kazası Tazminat Davası gibi faaliyet gösterdiğimiz çalışma alanlarımızın, hukuk büroları arasında önemli bir yer sahibi olmamızı prensiplerimize borçluyuz.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • MAŞALLAH BOYLU -
  5 Ağustos 2016

  İsteklerinde samimi olmak isteyenler bilgilerini genişletmelidirler.

  Cevapla
 • ALTUĞ KARSLI -
  7 Ağustos 2016

  Bizim aşağımızda kişilerin varlığı iddiasında değiliz. Fakat hiçbir hiyerarşik üst te tanımıyoruz.

  Cevapla
 • ASLIHAN SALİHOĞLU -
  11 Ağustos 2016

  Kira Sözleşmesinin Uzatılmaması İhtarı Bu dava açmak için bilmeniz gerekenler nelerdir. dava açmak için nasıl bir yol izlenir

  Cevapla
 • NECMİ DERİNÖZ -
  2 Eylül 2016

  Kira Sözleşmesinin Uzatılmaması İhtarı Bu duruma karşılık olarak dava açmak istiyorum.

  Cevapla
 • YÜKSEL OKYAY -
  15 Eylül 2016

  Kira Sözleşmesinin Uzatılmaması İhtarı Bu davanın sonuçlanması ve süresini merak ediyorum..

  Cevapla
 • Dinçol -
  24 Aralık 2016

  Kira Sözleşmesinin Uzatılmaması İhtarı Bu dava Hakkında bazı sorular aklıma takıldı.

  Cevapla
 • Aybirgen -
  4 Ocak 2017

  Kira Sözleşmesinin Uzatılmaması İhtarı Size email olarak gönderdiğim davamda zaman aşımı söz konusumudur. teşekkürler....

  Cevapla
Yorum Bırak