Atla

Mala Zarar Verme Suçu


Mala Zarar Verme Suçu

Mala Zarar Verme Suçu

Mala Zarar Verme Suçu

Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) malvarlığına yönelik işlenen suçlar kısmındaki 151.madde çerçevesinde mala zarar verme durumu için düzenleme gerçekleştirilmiştir.

TCK'nın ilgili maddesinde başkasının taşınır ya da taşınmaz malını kısmen ya da tamamen yıkan, tahrip eden, yok eden, bozan, kullanılamayacak duruma getiren veya kirleten kişi, mağduriyet yaşayan söz konusu taşınmaz ya da taşınır malın sahibi tarafından gerçekleştirilecek şikayet çerçevesinde 4 aydan başlayarak 3 yıla kadar hapis ya da adli para cezası ile cezalandırılmaktadır.

Mala Zarar Verme Suçunun Detayları

Malın yıkılması, tahrip edilmesi, yok edilmesi, bozulması ve kullanılamayacak duruma getirilmesi veya kirletmek ya da haklı bir sebep bulunmadan sahipli hayvanın katledilmesi, işe yaramayacak duruma getirilmesi ya da değerinin düşmesine sebep olacak sonuçlarını oluşturacak etkenle hareketlerle suç uygulanmaktadır. Bu sebep ile suçun seçimlik sonuçlu olduğu şekilde seçimli hareketli de olduğu kabul ediliyor. Bu kapsamda söz konusu hayvanın zehirlenmesi, vurulması, mala makas, bıçak gibi sivri ve delici aletlerin kullanımı gibi icrai hareketler ile işlendiği belirtilir. İhmali hareketler ile suçun işlenmesi de olanaklı olurken, kanunlar dahilinde belirlenmiş olan seçimlik sonuçları;

*Yıkma ve yok etme: Taşınır ya da taşınmaz eşyanın geri dönüşü olanaksız biçimde kısmen ya da tamamen ortadan kaldırılması, eşyanın malik açısından maddi mevcudiyetini yitirerek eşya olmaktan çıkması şeklinde değerlendirilmektedir. Eşyanın yakılması, taşınmazın su altında bırakılması da bu konuda örneklerdir.

*Tahrip etme: Eşyanın eşya niteliğini yitirmesine sebep olmasa da biçimi yönünden birinin ya da birkaç tanesinin telafisi olanaklı bulunmayacak ya da telafisi olanağı olacak biçimde hasara uğratılmasını kapsamaktadır.

*Kullanılamayacak duruma getirilmesi: Eşyanın biçim yönü yerine fonksiyonel açıdan geri döndürülmesi olarak hasara uğratılması manasına gelir. Bozulma sonucunda eşya değerine oranlı fazla olmayacak masraf ile onarımını yaparken kullanılamayacak hale getirmede eşyanın onarımı olanaksız veya çok masraflı olduğunu göstermektedir.

*Bozulma: Eşyanın niteliğinden çok fonksiyonel açıdan fakat onarılabilir biçimde hasara uğratarak çalışmasına engellenmesi anlamına gelir.

*Eşyayı kirletme: Eşyanın şekil niteliğine görsel yönden zarar verilmesi manasına gelen eşyayı kirletmek, bir evin camlarının boyanması buna örnek teşkil eder.

*Sahibi bulunan bir hayvanın öldürülmesi: Hayvanın hayatını kaybetmesine olanaklı, ateş etme, bıçak kullanma, zehirleme, uçurumdan atma gibi hareketler ile meydana geldiği belirtilir. Bu noktada ihmal durumu da bu kapsam dahiline girmektedir.

*Sahipli hayvanının fonksiyonunu oluşturamayacak duruma getirilmesi: Hayvanın failinin eylemi evvelinde gerçekleştirebildiği fonksiyonları gerçekleştiremeyecek duruma getirilmesini kapsamaktadır. Bu durumlarda hayvanın canlı olmasına karşın zarara uğramasından daha ağır bir netice meydana gelmektedir.

*Sahipli hayvanının değer kaybı yaşamasına yol açmak: Bu hallerde hayvanın işlevlerine zarar verilmese de piyasa rayici açısından olumsuz etkide bulunacak durumlara sebep olur. Günümüzde piyasa rayici örf ve adetler göz önünde bulundurularak belirlenmektedir.

Mala Zarar Verme Suçu Yargıtay Kararları

T.C YARGITAY 15.Ceza Dairesi Esas: 2013 / 12686 Karar: 2013 / 16971 Karar Tarihi: 06.11.2013

MALA ZARAR VERME SUÇU - SANIĞIN TAŞINMAZI KAZDIRDIKLARI SIRADA ARAZİ ÜZERİNDEKİ AĞAÇLARI SÖKMESİ - EYLEMİN MALA ZARAR VERME VE HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ SUÇLARININ OLUŞMASINA SEBEBİYET VERDİĞİ - EN AĞIR CEZAYI GEREKTİREN SUÇTAN CEZALANDIRILMASI GEREĞİ

Sanıkların, ... ilçesi ... köyünde bulunan katılanlara ait ... parsel sayılı arazi kenarındaki yolu genişletmek amacıyla iş makinesi getirerek katılana ait taşınmazı kazdırdıkları sırada arazi üzerinde bulunan çam ağacı, nar ağacı ve üzüm bağlarını da sökme eylemi ile nitelikli mala zarar verme ve hakkı olmayan yere tecavüz suçlarının oluşmasına sebebiyet verdikleri anlaşılmakla, 5237 Sayılı Kanunun ilgili maddesi gereğince sadece en ağır cezayı gerektiren mala zarar verme suçundan cezalandırılmaları gerektiği gözetilmeksizin her iki suçtan mahkumiyetlerine dair hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • FEYZA SEZİKLİ -
  21 Eylül 2016

  Mala Zarar Verme Suçu Size email olarak gönderdiğim davamda zaman aşımı söz konusumudur. teşekkürler....

  Cevapla
 • KAAN TUNAY -
  30 Ekim 2016

  Mala Zarar Verme Suçu Davayı açma şartları nelerdir..

  Cevapla
 • Toğan -
  27 Şubat 2017

  Mala Zarar Verme Suçu Makalede belirttiğiniz dava Nasıl açılır? Süreci Hakkı'nda bilgi verirmisiniz.

  Cevapla
Yorum Bırak