Atla

Mazeretsiz İşe Gelmemek İşin Feshi Hakkı


Mazeretsiz İşe Gelmemek İşin Feshi Hakkı

Mazeretsiz İşe Gelmemek İşin Feshi Hakkı

Mazeretsiz İşe Gelmemek İşin Feshi Hakkı

 • Mazeretsiz İşe Gelmemek İşin Feshi Hakkı nı kullanmak, İş akdi mesai saatlerine uymayarak geç gelen ve mazeretsiz işe gelmeyen işçinin kusurlu davranışı mutlaka belgelenmelidir.
 • İşveren veya vekili olayla ilgili olarak işyerindeki işçi, ustabaşı veya diğer personelle olayı açıklayan bir tutanak düzenlemelidir.
 • İşçinin konuyla ilgili mazereti araştırılmalı ve savunması alınmalıdır.
 • Savunma veya işçinin tebellüğden kaçınması halinde bu durum oradaki işçilerle düzenlenecek bir tutanakla tespit edilmelidir.
 • Olayı gören şahitlerin ifadesine başvurulmalıdır. İşe gelmeyen işçinin akıbetinin işverence araştırılması gerekmektedir. Bu nedenle işe gelmeyen personele noter aracılığı ile tebligat yapılmalı ve işe gelmeme nedeni araştırılmalıdır.
 • İşveren hizmet akdinin 25/II (g) maddesine göre feshedildiğini işçiye tebliğ etmelidir.
 • Fesih yetkisinin işverenin olayı öğrendiği tarihten itibaren 6 iş günü içinde (Fiilin vukuundan itibaren bir yılı geçemez.) kullanılması gereklidir.
 • 6 iş günü geçtikten sonra kullanılması halinde veya işçinin hizmet akdinin olayın meydana geldiği tarihten daha önceki bir tarih itibariyle feshedilmesi halinde işçiye kıdem ve ihbar tazminatı ödenmesi Gerekmektedir. Mazeretsiz İşe Gelmemek İşin Feshi Hakkı ortaya çıkar.

Yargıtay Kararı - Mazeretsiz İşe Gelmemek İşin Feshi Hakkı

T.C. YARGITAY 9.Hukuk Dairesi Esas: 2007/22612 Karar: 2008/17906 Karar Tarihi: 27.06.2008 İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI - HAKLI BİR SEBEBE DAYANMAKSIZIN ARDI ARDINA İKİ İŞ GÜNÜ İŞE DEVAM ETMEME KOŞULUNUN GERÇEKLEŞMEDİĞİ - HİZMET AKDİNİN İŞVERENCE DEVAMSIZLIK NEDENİYLE FESHİNİN HAKSIZ OLUŞU - İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI İSTEKLERİNİN KABULÜ GEREĞİ ÖZET: Haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki iş günü işe devam etmeme koşulu somut olayda gerçekleşmemiş olup hizmet akdinin işverence devamsızlık nedeniyle feshi haksızdır. Davacının ihbar ve kıdem tazminatı isteklerinin kabulü gerekir. (4857 S. K. m. 25) (1475 S. K. m. 14)
SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba
Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba

İlkay Uyar Kaba ; Aile Boşanma hukuku, Anlaşmalı Boşanma, İşçi Davalarında Arabuluculuk, Miras Hukuku Davaları, icra hukuku, İşçi Tazminat Davaları, Kıdem Ve İhbar Tazminatı, İşe İade, Miras hukuku, Tazminat Hukuku, İş Kazası Tazminat, Trafik Kazası Tazminat Davası gibi faaliyet gösterdiğimiz çalışma alanlarımızın, hukuk büroları arasında önemli bir yer sahibi olmamızı prensiplerimize borçluyuz.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • EYLEM CANATAN -
  6 Ağustos 2016

  Adalet kutup yıldızı gibi yerinde durur ve geri kalan her şey onun etrafında döner. (Konfüçyus)

  Cevapla
 • GÜLBÜKE BACANLI -
  13 Ağustos 2016

  Mazeretsiz İşe Gelmemek İşin Feshi Hakkı Konuda belirttiğiniz dava hakkındaki makaleyi beğendim.

  Cevapla
Yorum Bırak