Atla

Mazeretsiz İşe Gelmemek İşin Feshi Hakkı


Mazeretsiz İşe Gelmemek İşin Feshi Hakkı

Mazeretsiz İşe Gelmemek İşin Feshi Hakkı

Mazeretsiz İşe Gelmemek İşin Feshi Hakkı

İş Sözleşmesi Fesih Nedeni İspat Edilmeli, Yeni İş Kanunu çerçevesinde çalışanların ya da işverenlerin iş akdini feshetmeleri durumunda kesinlikle fesih işlemine konu ettikleri duruma ilişkin ispat gösterme yükümlülüğüne sahiptir. Bu nedenlede işverende bu kanuni zorunluluk gereği işçinin iş sözleşmesini belirli bir nedene dayandırması gerekmektedir.

Bu zorunluluk nedenlerincelendiğinde, en kolay yol, en çok başvurulan işçinin iş sözleşmesinin fesih nedenlerinden bir tanesidir. Yargıtay kararları işe gelmemek nedeniyle iş sözleşmesinin feshinde ise belirli kurallar ve şartlar getirmiştir.

Örnek bir kararda Mahkemece davacının tarihli şikâyet dilekçesinde iş yerinde aşçıbaşı olan .. kendisine tehdit ve hakaretlerde bulunması nedeni ile şikâyet ettiği, müşteki sıfatı ile ifade verdiği, şikâyet dilekçesi ve kollukta alınan ifadesinden davacının hür iradesi dışında aşçıbaşı ... bulduğu iş yerine yine onun yönlendirmesi ile gittiğinin açıkça anlaşıldığı, davalı tarafça sunulan... tarihli belgenin davacının işvereni, işveren vekili ve amiri durumunda olan kişilerce her zaman düzenlenmesi mümkün olan belgelerden olduğu,

Bir işçinin iş yerinden ayrılması ve işine gelmemesi hâlinde işveren tarafından bu durumun sebeplerinin iyi niyetle araştırılması, usulüne uygun devamsızlık tutanakları düzenlenerek ve işçiyi işe davet ederek şartların oluşması hâlinde de işverenin haklı fesih hakkını kullanması gerektiği,

Buna ilişkin hukuken geçerli tutanak ve belge bulunmadığı, davacının kendi isteği ile bir başka iş için işyerini terk ettiği kabul edilse bile ücret alacağı bulunduğundan kıdem tazminatı talep hakkı bulunduğunun da tartışmasız olduğu belirtilerek ve önceki gerekçe tekrarlanmak suretiyle direnme kararı verilmiştir. 

Yargıtay Kararı - Mazeretsiz İşe Gelmemek İşin Feshi Hakkı

İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI - HAKLI BİR SEBEBE DAYANMAKSIZIN ARDI ARDINA İKİ İŞ GÜNÜ İŞE DEVAM ETMEME KOŞULUNUN GERÇEKLEŞMEDİĞİ - HİZMET AKDİNİN İŞVERENCE DEVAMSIZLIK NEDENİYLE FESHİNİN HAKSIZ OLUŞU - İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI İSTEKLERİNİN KABULÜ GEREĞİ

ÖZET: Haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki iş günü işe devam etmeme koşulu somut olayda gerçekleşmemiş olup hizmet akdinin işverence devamsızlık nedeniyle feshi haksızdır. Davacının ihbar ve kıdem tazminatı isteklerinin kabulü gerekir.

Mahkemece, davacının 01/03/2008-30/10/2013 tarihleri arasında çalıştığı, Eylül 2013 ayı ücret bordrosu nazara alındığında davacının en son brüt ücretinin 1.737,72 TL. olduğu, aylık 155,00 TL. yol ücreti ödendiği, en son 208,00 TL. aylık yemek ücreti karşılığı tiket verildiği,

İşe gelmeme tutanaklarının 30.10.2013 ve devamı tarihlerini içerdiği, bu tutanakların davacıya tebliği ile savunmasının alınmadığı ve iş bu davanın 31.10.2013 tarihinde açıldığı, iş akdinin 30.10.2013 tarihinde sonlandırıldığının sabit olduğu,

Bundan sonra tutulan devamsızlık tutanaklarına itibar edilemeyeceği, davalının ispat külfetini yerine getirmediği, iş akdinin davalı tarafça haksız ve bildirimsiz feshedildiği, davacının kıdem ve ihbar tazminatına hak kazandığı, tanık beyanlarında davacının fazla mesai yaptığı, fazla mesai ücretlerinin ödendiği ispat edilemediğinden davacının fazla mesai alacağı bulunduğu belirtilerek davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • Mazeretsiz İşe Gelmemek İşin Feshi Hakkı - Yorum
  EYLEM CANATAN -
  6 Ağustos 2016

  Adalet kutup yıldızı gibi yerinde durur ve geri kalan her şey onun etrafında döner. (Konfüçyus)

  Cevapla
 • Mazeretsiz İşe Gelmemek İşin Feshi Hakkı - Yorum
  GÜLBÜKE BACANLI -
  13 Ağustos 2016

  Mazeretsiz İşe Gelmemek İşin Feshi Hakkı Konuda belirttiğiniz dava hakkındaki makaleyi beğendim.

  Cevapla
Yorum Bırak