Nafaka Davalarında Yetkili Mahkeme

Nafaka Davalarında Yetkili Mahkeme
Nafaka Davalarında Yetkili Mahkeme Aile topluluğunu oluşturan kişiler arasında söz konusu olan nafaka yükümlülüğünün çeşitli türleri vardır. Bunlardan en sık karşılaşılan eşlerin boşanması halinde veya boşanma aşaması sırasında uygulanan, eşlerden birinin yüklendiği nafakadır. Bu aşamada nafakaya esas olan konu, evlilik...
Nafaka Davalarında Yetkili Mahkeme Aile topluluğunu oluşturan kişiler arasında söz konusu olan nafaka yükümlülüğünün çeşitli türleri vardır. Bunlardan en sık karşılaşılan eşlerin boşanması halinde veya boşanma aşaması sırasında uygulanan, eşlerden birinin yüklendiği nafakadır. Bu aşamada nafakaya esas olan konu, evlilik akdinin gerçekleştiği sıra kocanın eşinin iaşesini karşılamakla yükümlü hale gelmesinden kaynaklanır. Bununla birlikte eşin durumunun iyi olması ve kocanın boşanma sonrasında büyük bir yoksulluğa düşecek olması durumlarında, tersi olarak nafaka talebinde bulunulabilir. Nafaka sadece eşler arasında talep edilebilen bir kanuni hak değildir. Aile üyeleri arasında, düşkünlük durumu yaşayan aile üyesi, durumu iyi olan diğer aile üyelerinden nafaka talep edebileceği gibi, evlatlık mukavelesi gereği, evlatlık alınan çocuklarında gerekli durumlarda nafaka talep etme hakları bulunur. Buna göre Nafaka türleri şunlardır; Eşler arasında nafaka, usul füru nafakası, kardeşler arasında nafaka. Bu nafaka türleri de durumlarına bağlı olarak kendi içlerinde çeşitli türlere ayrılırlar.

Eşler Arasında Nafaka

Bu nafaka türü tedbir nafakası ve yoksulluk nafakası olarak iki ayrı türde değerlendirilir. Tedbir Nafakası Davalarında Yetkili Mahkeme Boşanma kararı verildiğinde başvurulabilen tedbir nafakası, eşlerden birinin görevlerini ihmal etmesi durumunda Sulh Hukuk Mahkemesi' ne başvurarak talep edilebilir. Tedbir nafakası görevlerini ihmal eden eşin, bu ihmalinden etkilenen eşe karşı yükümlülüklerinin resmileştirilmesi anlamına gelir ve boşanma davasından önce açılabilir. Boşanma davası açıldıktan sonra veya birlikte talep edilen tedbir nafakası durumlarında ise görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir. Boşanma davası öncesinde Sulh Hukuk Mahkemesinde açılan tedbir nafakası davalarında, mahkemeler davanın boşanma davasından önce açılıp açılmadığını belirlemekle yükümlüdür. Dava önce açıldıysa Sulh Hukuk mahkemeleri davaya bakmaya mecburdur, ancak dava boşanma davası sırasında veya sonra açıldıysa Sulh Hukuk Mahkemesi görevsizlik kararı vererek, dava dosyasını Asliye Hukuk Mahkemesine göndermekle yükümlüdür. Bununla birlikte boşanma davası açıldıktan sonra Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi, özellikle kadının iskan ve bakımı için gerekli olan nafakayı karşılayamadığı durumlarda tedbir nafakasına hükmedebilir. Nafaka Davalarında Yetkili Mahkeme

Yoksulluk Nafakası Davalarında Yetkili Mahkeme

Boşanmanın sonucunda yoksulluğa düşen eşlerden birinin, diğer eşin maddi gücü doğrultusunda nafaka isteme hakkı bulunur. Özellikle kadınlar için düşünülerek hazırlanmış olan yoksulluk nafakası, sadece kadınlar için geçerli değildir. Boşanma davasının ve eşlerin durumuna göre, maddi durumu iyi olan eşten, boşanma sonucunda yoksulluğa düşecek olan eş tarafından talep edilebilir. Boşanma davasıyla birlikte görülen yoksulluk nafakası davası, boşanma gerçekleştikten sonra da açılabilir. Bu davalara bakmakla yükümlü olan mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir. Usul Füru Nafakası Evlilik Dışı doğan çocuklar nafakası olarak iki türü bulunan bu nafaka türü, çocukların ana ve babalar tarafından karşılanması gereken ihtiyaçlarına karşılık olarak, boşanma sonucunda her ikisine veya sadece birine yüklenebilen mükellefiyettir. Evlilik Dışı Doğan Çocuk Nafakası Gerekli durumlarda boşanma öncesinde, boşanma işlemleri sırasında tedbiren ve boşanma gerçekleştirildikten sonra eşlerden her ikisine veya sadece birine olmak üzere sahih nesepli çocuk nafakası mükellefiyeti yüklenir. Hakim kararı gereği velayeti verilen eşe, diğer eş tarafından, çocuğun bakımı ve öğrenim hayatı için gerekli masrafların karşılanması için ödenecek nafakaya iştirak nafakası adı verilir. Nesebin gayri sahih olması için gereken şartlar şunlardır. Resmi bir evlilik olmadan doğan çocuklar, evliliğin resmi olarak bitmesinden 300 gün sonra doğan çocuklar veya evlilik gerçekleştikten sonraki 180 gün içinde doğan çocukların nesebi gayri sahihtir. Çocuk veya anne tarafından babalık davası açılarak, çocuğun babasının belirlenmesi durumlarında, babanın çocuğunu kabul ettiği durumlarda veya evlenmeyle sonuçlanan durumlarda çocuğun nesebi sahih olur. Diğer konu başlığı olan  nafaka davası nasıl açılır konusu hakkında ki makaleyi okuyabilirsiniz. Nafaka Davalarında Yetkili Mahkeme

Yargıtay Kararı - Nafaka Davalarında Yetkili Mahkeme

NAFAKA DAVASI - DAVACI KADININ TEDBİR NAFAKASINDAN SIĞINDIĞI BABA EVİNDEKİ İKAMET ADRESİNİN BAĞLI BULUNDUĞU YER MAHKEMESİNDE DE DAVA AÇABİLECEĞİ. DAVANIN ESASINA GİRİLEREK KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ - HÜKMÜN BOZULDUĞU ÖZET: Yargıtay 3. Hukuk dairesinin kararında da; davacı kadının ayrı yaşamda haklılık iddiasına dayalı olarak açtığı tedbir nafakasında sığındığı baba evindeki ikamet adresinin bağlı bulunduğu yer mahkemesinde de dava açabileceği kabul edilmiştir. Somut olayda; davacı K….'da bulunan baba evine sığınarak eldeki davayı açmış olup, davada K… Mahkemeleri yetkilidir. Davanın esasına girilerek sonucu dairesinde hüküm verilmesi gerekirken, hüküm tesisi doğru görülmemiş, hükmün bu nedenlerle bozulması gerekmiştir. Nafaka Davalarında Yetkili Mahkeme

Bu haber toplam 556 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara