Nafakanın Ödenmemesi

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Nafaka Davaları  > Nafakanın Ödenmemesi

Nafakanın Ödenmemesi

Nafakanın Ödenmemesi

Nafakanın Ödenmemesi

Türk kanunları çerçevesinde çiftlerin boşanmalarının doğuracağı maddi neticelerde bulunmaktadır. Boşanmanın maddi neticeleri arasında velayet, mal paylaşımı, nafaka  ve tazminat gibi pek çok kalem yer almaktadır. Boşanma davalarında, davanın görüldüğü mahkeme tarafından mahkeme süreci devam ederken ya da sonuçlanmasının ardından eşlerden birisinin diğer eşe nafaka ödemesi yapması yönünde bir karar alabilir.

Mahkeme tarafından verilen bu karar doğrultusunda nafaka borçlusu olan kişi tarafından nafaka ödemesinin yapılmaması durumunda çok ciddi yaptırımlar uygulanabiliyor ki bu tip bir durum Türk hukuk sisteminde İcra İflas Kanunu kapsamında değerlendirilerek, söz konusu kanunun 344.maddesi çerçevesinde nafaka ödemesinin yapılmaması durumunda nafaka borçlusu için 3 aylık tazyik hapis cezası oluşturabileceği belirtilmektedir.

Nafaka Ödemesinin Yapılmaması Cezası

Nafaka ödemeleri aylık periyotlar eşliğinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Eğer nafaka borçlusu, aylık periyotlarda düzenli şekilde nafaka ödemesini yapmaması durumunda İcra İflas Kanunu çerçevesinde 3 aya kadar uzayabilen tazyik hapsine çarptırılması kararına mahkeme tarafından verilebilmektedir. Eğer bu şekilde nafaka ödememesi dolayısı ile hapis cezasına çarptırılan nafaka borçlusu, nafaka ödemesini yapar ise hapis cezası yok sayılmaktadır.

Ancak alınan tazyik hapis cezasının icra edilmesinin ardından nafaka borcunun ortadan kalkması gibi bir durum söz konusu olmaz. Nafaka ödememe dolayısı ile hapis cezası alan eş, bu süreç içerisinde nafaka kaldırma davası açabilir veya nafaka miktarı azaltma davası açabilir ki bu halde dava sonuca ulaşana kadar mahkeme tarafından nafaka ödememeden kaynaklı hapis cezasının hükmünün dava sonucuna göre icrası için dondurulabilmektedir.

Nafaka Ödemesinin Yapılmamasının Etkileri

Türk hukuk sistemi çerçevesinde görülen boşanma davalarında karar alınan nafaka ödemesinin, kesin bir hüküm teşkil etmemesi ve kişilerin nafaka kaldırılmasına imkan verecek etkenlerin mevcut olması hallerde nafakanın iptali için dava açabilme hakkına sahip olabiliyor. Ancak herhangi bir koşulda bu tarz bir durum söz konusu değil ise nafaka alacaklısı taraf eş tarafından yapılan şikayet doğrultusunda, nafaka borçlusu olan diğer eşe nafaka ödememe cezası verilebilir.

Mevcut olan nafaka alacakları için nafaka ödemesi alamayan eş tarafından farklı yollar izlenebileceği gibi icra takibi başlatılabilir ki bu takip sonucunda da nafaka ödemesinin alınamaması durumunda nafaka borçlusuna 3 aya kadar tazyik hapis cezası uygulanabilir. Bu çerçevede nafaka alacaklısı yetkili icra mahkemesi aracılığı ile alacağı nafaka için nafaka borçlusu adına şikayet dilekçesi ile ya da doğrudan sözlü beyan ile icra takibi başlatılması yönünde başvuru gerçekleştirebilir. Bu çerçevede mahkeme tarafından söz konusu nafaka alacaklısına ve mevcutsa şahitlere mahkeme gününe ilişkin olarak celpname gönderimi gerçekleştirilir.

Bu celpname gönderimi ardından mahkemedeki duruşmada her iki tarafında hazır bulunması ya da vekil göndermesi zorunluluğu bulunur. Eğer adına açılan şikayete ilişkin mahkeme celbini almasına karşın duruşmaya gelmez ise nafaka borçlusu için zabıta aracılığıyla zorla getirme kararı alınır ki bu durumda da gelmemesi durumunda gıyabında duruşmanın görülmesi sağlanır.

Nafakanın Ödenmemesi – Ceza Davası

T.C. YARGITAY Ceza Genel Kurulu Esas:  2005/17-7 Karar: 2005/37 Karar Tarihi: 19.04.2005

NAFAKA ÖDENMEMESİ SUÇU – NAFAKAYA İLİŞKİN SONRADAN AÇILAN DAVALARIN REDDEDİLMESİNİN NAFAKA ALACAĞINI ETKİLEMEMESİ – YENİDEN ÖDEME EMRİ TEBLİĞİNİN GEREKMEMESİ – SUÇUN UNSURLARININ OLUŞMAMASI

ÖZET: Borçlu-sanık tarafından açılmış bulunan bir nafakanın indirilmesi davası nedeniyle alacaklı vekili tarafından yürütülen nafakaya ilişkin icra takibinde, takibe konu miktar değişmiş ve davanın sonuçlanmasını takiben de yeni bir takip talebinde bulunulmuştur. Artık geçerli olan bu yeni takip talebine göre işlem yapılması zorunludur. Yeni takip talebinde cari nafaka alacağı talep edilmeyip, adi alacak niteliğindeki geçmiş dönem nafaka borçlarının tahsilinin talep edilmesi ve bu takip talebi ile ilgili icra emrinin borçlu-sanığa tebliğ edilmemiş olması karşısında, nafakanın ödenmemesi suçunun yasal unsurları oluşmamıştır.

Yargıtay Kararı – Nafakanın Ödenmemesi

T.C. YARGITAY 16.Hukuk Dairesi Esas:  2008/1831 Karar: 2008/3278 Karar Tarihi: 06.05.2008

NAFAKA BORCUNU ÖDEMEMEK SUÇU – SUÇUN OLUŞMASI İÇİN İCRA EMRİNİN TEBLİĞİNDEN SONRA HERHANGİ BİR AYA AİT NAFAKA BORCUNUN ÖDENMEMESİNİN YETERLİ OLDUĞU – ŞİKAYET TARİHİNDEN GERİYE DOĞRU ÖDENMEMİŞ BİR AYLIK NAFAKA ALACAĞININ TAHAKKUK ETTİĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Suçun oluşması için icra emrinin tebliğinden sonra herhangi bir aya ait nafaka borcunun ödenmemesinin yeterli olduğu, ayrıca şikayet tarihinden geriye doğru ödenmemiş bir aylık nafaka alacağının tahakkuk etmiş olması karşısında borçluya isnat edilen eylemin oluştuğu gözetilmeksizin bu itibarla itirazın kabulüne karar verilmesi isabetsizdir. (2004 S. K. m. 344) (5271 S. K. m. 309)

YARGITAY KARARI: NAFAKANIN ÖDENMEMESİ

T.C. YARGITAY Ceza Genel Kurulu Esas:  2002/16-105 Karar: 2002/229 Karar Tarihi: 16.04.2002

NAFAKA BORCUNU ÖDEMEME SUÇU – ŞİKAYETE BAĞLI SUÇ – NAFAKA ÖDENMESİNİN KESİNLEŞMİŞ BİR MAHKEME KARARINA DAYANMASI – AYLIK NAFAKANIN TAHSİLİ İÇİN İCRA TAKİBİNE BAŞLANMASI – BORÇLUNUN İLAMDA YAZILI ÖDEME KOŞULLARINA UYMAMASI – İCRA EMRİNİN TEBLİĞİ İLE ŞİKAYET

ÖZET : İcra ve İflas Yasasının 344. maddesinde düzenlenen ve şikayete tabi bulunan nafaka hükmüne uymamak suçunun oluşabilmesi için, nafaka ödenmesinin kesinleşmiş bir mahkeme kararına dayanması, aylık nafakanın tahsili için icra takibine başlanılmış ve icra emrinin borçlu sanığa tebliğ edilmiş olması, borçlunun ilamda yazılı ödeme koşullarına uymaması, aylık nafakaya hükmedilmesi halinde icra emrinin tebliği ile şikayet tarihi arasında işlemiş en az bir aylık cari nafaka borcunun bulunması, borçlu-sanık tarafından nafakanın kaldırılması veya azaltılması hususunda açılmış bir davanın bulunmaması, dava açılmış ise sonuçlanmış olması ve şikayet hakkının suçun işlendiğinin öğrenilmesinden itibaren 3 ay ve her halde işlenmesinden itibaren 1 yıl içinde kullanılması gerekmektedir. (2004 S. K. m. 344, 347). Nafakanın Ödenmemesi.

0 Yorum

Yorum Bırak