Atla

Sıfır Araç Ayıplı Mal Davası


Sıfır Araç Ayıplı Mal Davası

Sıfır Araç Ayıplı Mal Davası

Sıfır Araç Ayıplı Mal Davası

28 Mayıs 2013 tarihinde yeniden düzenlenen 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, günümüz şartlarına göre değişen koşullara uygun olarak tüketicinin haklarını korumayı hedefler. Bu kanun kapsamında, tüketicilere pek çok önemli haklar getirilmiştir. Sıklıkla karşılaşılan bir durum olarak ayıplı mal satın almış tüketicilerin, sadece ücretsiz onarım hakkına sahip olduğu algısı oluşturulmaya çalışılıyor.

Bununla birlikte 6502 Sayılı kanun kapsamında tüketicinin ayıplı mal satın alması durumunda, kendisine dört farklı seçenekten oluşan hak getirmiş ve yanı sıra ücretsiz onarım hakkının da öncelikli olarak kullanılmasını zorunlu kılmamıştır.

Sıfır Araç Ayıplı Mal Davası

Ayıplı Mal Nedir?

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun' un 8. Maddesinde;

“Ayıplı mal, tüketiciye teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da modele uygun olmaması ya da objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan maldır.”

Olarak tanımlanan ayıplı mal önceden kararlaştırılandan farklı olarak satılan, objektif olarak ürünün sunacağı özellik veya nitelikleri taşımıyor olan mal olarak açıklanabilir.

Hangi Mallar Ayıplıdır?

6502 Sayılı Kanun' un 8. Maddesine göre;

Tüm mallar Ayıplı Mal olarak adlandırılır. Bunların yanında 6502 Sayılı Kanun, sözleşmeye aykırı ifa durumlarını da ayıplı mal başlığı altında değerlendirir. Buna göre;

Satın alınan malın sözleşmede kararlaştırılmış süre içerisinde teslim edilmemesi,

Malın montajının satıcı tarafından ya da satıcının sorumluluğunda gerçekleştirildiğin de, gereğine uygun olarak montajlanmaması,

Malın montajının satıcı değil de tüketicinin yapmasını gerektiren durumlarda, montaj talimatnamesindeki yanlışlıklar veya eksiklikler sebebiyle, yapılan montajın hatalı olmasına sebebiyet vermek de sözleşmeye aykırı ifa davranışlar olması nedeniyle ayıplı mal olarak değerlendirilir.

Ayıplı Mal Davası Nasıl Açılır?

Ayıplı Mal Davası’ nın nasıl açılacağı ve tüketicinin bu dava kapsamında ki hakları tüketiciler tarafından az bilinen konulardır. Tüketici işlemleri ve tüketiciye yönelik uygulamalardan kaynaklanan her türlü uyuşmazlıklara ait davalar Tüketici Mahkemeleri tarafından görülür.

Tüketiciler ve tüketici örgütleri tarafından açılmış olan davalar 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu kapsamında ki harçlardan muaftır. Ayıplı Mal Davaları gibi tüketici davaları, tüketicinin ikamet ettiği yerleşim yerinde ki tüketici mahkemesinde açılır.

Ayıplı Mal

Ayıplı mal davaları ve tüketici davaları yapıları itibariyle karmaşık ve zaman alan süreçlere sahip davalardır. Bu sebepler bu alanda uzman kişiler olarak avukatlardan yardım alınması davaların lehte ve istenildiği şekilde sonuçlanması açısından önemlidir. Tüketici Mahkemeleri tarafından verilen kesinleşmiş kararlar, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi aracılığıyla Bakanlığa iletilir.

Yargıtay Kararları Sıfır Araç Ayıplı Mal Davası

YARGITAY 19. Hukuk Dairesi ESAS: 2013/17670 KARAR: 2014/508

KARAR Davacı vekili, davalıdan 02.08.2010 tarihinde alınan ...2011 model binek .... marka otomobilin bir hafta olmadan seyir durumunda iken viteste olduğunda ses çıkardığını, bununla alakalı olarak 11.08.2010 tarihinde davalı servisine müracaatda bulunulduğunu, 07.12.2010 tarihinde de ihtarname keşide edildiğini yalnız bir sonuç alınamadığını ileri sürerek şimdilik 40.000 TL maddi 10.000 TL manevi tazminatın bildirim tarihinden itibaren işleyecek en yüksek reeskont faizi ile beraber tahsilini talep ve dava etmiş, yargılama sırasında maddi tazminat isteğini 9.158,06 TL artırarak 49.158,06 TL olarak ıslah etmiştir.

T.C. YARGITAY 20.Hukuk Dairesi Esas: 2016/2719 Karar: 2016/5225 Karar Tarihi: 09.05.2016

ALACAK DAVASI - AYIPLI ARAÇ SATIŞI - TARAFLAR ARASINDA TÜKETİCİ İŞLEMİNDEN KAYNAKLANAMAYAN UYUŞMAZLIĞIN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDE SONUÇLANDIRILMASI GEREKTİĞİ - İŞİN GÖRÜLMESİNİN SÜRÜNCEMEDE BIRAKILMAMASI GEREKTİĞİ

ÖZET: Taraflar arasında tüketici prosedüründen kaynaklanamayan uyuşmazlığın ……… Batı Asliye Hukuk Mahkemesinde görülerek sonuçlandırılması gerektiği, …… Batı Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından verilen görevsizlik ve yetkisizlik kararı yoksa da, …….. Batı 5. Tüketici Mahkemesi ve ………. 2. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen görevsizlik ve yetkisizlik kararları ile davadan çekildikleri ve işin görülmesinin sürüncemede bırakılmaması ve Yargıtayca yargı yeri belirlenmesi gerektiği anlaşılmakla, bu durumda uyuşmazlığın …….. Batı Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerektiğinden, bu mahkemenin yargı yeri olarak belirlenmesi gerekmiştir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak