Atla

Sözleşmeden Doğan Alacak Davası


Sözleşmeden Doğan Alacak Davası

Sözleşmeden Doğan Alacak Davası

Sözleşmeden Doğan Alacak Davası

Borçlar Hukuku içerisinde en fazla söz konusu olan dava konularının başında gelen alacak davası, davacı tarafın davalıdan borcun ifasını istediği davalar olmaktadır.

Sözleşmeden Doğan Alacak Davası Nedir?

Alacak davası açma yoluna giden davacı mahkemeden davalının ödemelerini gerçekleştirmesini talep eder.

Mahkeme kişilerin borcunun ödenmesi konusunda icraya kadar varan kesin kararlar vermekte ve aynı zamanda borcun miktarının da kesin olarak tespitini sağlamaktadır. Böylece taraflar arasındaki borç sorunu da kesin olarak çözüme kavuşacaktır.

Sözleşmeden Doğan Alacak Davası

Sözleşmeden Doğan Alacak Davası Nasıl Açılır

Sözleşmeden Doğan Alacak Davasında Alacağın Kaynakları Nelerdir?

En çok görülen davalardan olan alacak davalarında farklı konular için çeşitli davaların görülmesi söz konusu olabilmektedir. Ancak her davanın ortak noktası taraflar arasında bir borç sorunun yaşanması olmaktadır.

İki kişi arasında borcun söz konusu olması için sözleşme, sebepsiz zenginleşme, haksız fiil ve vekaletsiz iş görme gibi konulardan borçların kaynaklanmış olması gerekmektedir.

 

Kişilerin bu tür borçlarla yükümlü oldukları zaman vadeleri geldiğinde borçlarını ödememeleri halinde borçtan kaynaklı paralarını alacak olan kişiler alacaklarını temin etmek için çeşitli hukuki yollara başvurabilirler.

Alacaklı davası da bu hukuki yollar arasında en sık tercih edilen olmaktadır. Mahkeme tarafından bu davalar sırasında borçlunun haksız olduğu ve hesaplanan miktarı ile birlikte alacaklıya iade edilmesi konusunda bir karar çıkarsa kişiler ilamlı icra takibi yoluna giderek haklarını en kolay şekilde alabileceklerdir.

Borcun kaynaklandığı sebepleri iyi bir şekilde belirlemek ve süreç boyunca kişilerin dayanabileceği kanun, hüküm ve mevzuatlara en uygun şekilde hareket etmek adına mutlaka deneyimli hukuk bürolarının avukatları ile birlikte çalışmaya dikkat edilmelidir.

Böylece vakit kayıplarının önüne geçerek kişilerin haklarını karşılığı ile elde etmesi mümkün oluyor.

Sözleşmeden Doğan Alacak Davası

Sözleşmeden Doğan Alacak Davaları

Alacak davalarının kaynakları içinde bulunan sözleşme, alacak davalarının görülmesinde etkili olabilmektedir.

Sözleşmeye aykırı bir şekilde hareket eden kişilerin karşı tarafın yaşadığı maddi ve manevi zararları karşılaması söz konusu olabiliyor.

Ancak bunun için kişilerin mutlaka zararın boyutları ve nitelikleri hakkında ispat hakkını kullanarak olayları delillerle güçlendirmesi gerekmektedir. Hakim bu tür durumlarda tazminat bedelini belirleyerek bir karar verebilir.

Tazminat miktarlarının belirlenmesinde hakimlerin dikkat ettiği nokta kişilerin yaşamış oldukları kusurun boyutu olmaktadır. Borçlular karara bağlı olarak güvence göstermek durumunda kalabilirler. Eğer zararı ortaya çıkaran kişilerden biri ise alacaklının ya da zararın ortaya çıkmasında etkisi bulunan biri ise kişinin tazminatından düşmeye gidilmesine karar verilebiliyor.

Sözleşmeden Doğan Alacak Davası

Sözleşmeden Doğan Alacak Davalarında Görevli ve Yetkili Mahkemeler

Dava konusunu oluşturan olaylara bağlı olarak görevli mahkemeler değişiklik gösterebilmektedir. Eğer iş sözleşmeleri söz konusu ise iş mahkemeleri, eğer kira sözleşmesi söz konusu ise sulh hukuk mahkemeleri bu davalarda görevli olmaktadır.

Mal varlığına ilişkin hususlarda ortaya çıkan davalarda asliye hukuk mahkemeleri görevlidir. Bu sebeple özel bir durum ortaya çıkmadığı her durumda davalar asliye hukuk mahkemelerinde görülecektir. Ankara Avukat Sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

SIKÇA SORULAN SORULAR

ÖZET: Davacı yüklenici ortaklık, sözleşmenin gereklerini zamanında yerine getirmediği gibi, açtığı fesih davasında arsa sahibinin kusurlu olmadığı tespit edilmiş, arsa sahibi ise uzun süre edimin ifasını beklemiş, ancak yüklenici edimlerini yerine getirmeyince, makul süre bekleyerek başka bir yüklenici ile 18.10.2011 günlü sözleşme imzalamıştır.

Bu durumda, sözleşmenin ifasının imkansız hale gelmesinde, arsa sahibinin kusurlu olduğundan söz edilemez. O halde, mahkemece, fesihte davacının haklı olduğunun tespiti yönünde karar verilmesi doğru olmamıştır.

Bununla birlikte, sözleşmenin feshi halinde, taraflar sözleşme uyarınca birbirlerine verdiklerini, sebepsiz zenginleşme hükümleri gereğince, kusur durumlarından bağımsız olarak birbirlerinden geri talep edebilirler. Bu itibarla, sözleşmede, davalıya ödendiği bildirilen 300.000,00 Euro'nun davalıdan tahsiline karar vermek gerekirken, banka dekontlarında belirtilen miktarın tahsiline karar verilmesi hatalı olmuştur.

ÖZET: Dava, davacının üyesi olduğu ... Minibüsleri Esnaf Odası ile S.S. 21 nolu Özel Halk Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi arasında düzenlen anlaşma ve protokollerin geçersizliği nedeniyle feshi, geçersiz sözleşmeler uyarınca ödenen senet bedelinin istirdatı istemine ilişkin olup,

Mahkemece sözleşmenin geçersizliğini ileri sürmenin hakkın kötüye kullanılması teşkil edeceği ve davalının zamanaşımı savunmasının haklı olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmişse de, mahkemece, somut olay bakımından ve her bir davalı yönünden zamanaşımı süresinin ne zaman başladığı,

Süresinin ne kadar olduğu, hangi tarihte davanın zamanaşımına uğradığı Yargıtay denetimine elverişli olacak şekilde ayrı ayrı belirtilmeksizin davalının zamanaşımı savunmasının yerinde olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmesi doğru olmamış, bozmayı gerektirmiştir.


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • Sözleşmeden Doğan Alacak Davası - Yorum
  Sıla -
  30 Ocak 2017

  Sözleşmeden Doğan Alacak Davası hukuk mahkemesine başvuru dilekçe örneği bulabilirmiyim..

  Cevapla
 • Sözleşmeden Doğan Alacak Davası - Yorum
  Hakan yıldırım -
  9 Nisan 2018

  merhaba, babamın yapmış olduğu bir iş ile ilgili alacak davamız söz konusu olduğundan netten araştırma sonucunda sizin sitenize denk geldim ve sizinle iletişime geçip bilgi almak ve dava hakkında konulma isteriz. en kısa zamanda geri dönüş sağlarsanız çok sevirim. Kolay gelsin. İYİ ÇALIŞMALAR..

  Cevapla
Yorum Bırak