Atla

Tazminat Avukatı Ankara


Tazminat Avukatı Ankara

Tazminat Avukatı Ankara

Tazminat Avukatı Ve Danışmanlık Konuları

İnsanlar, hakları yendiğinde haklarını savunmak için mahkemelere başvururlar. Mahkemeler, hukuk yasaları dahilinde kararlar vererek, hak ve hukuk sistemini mümkün olduğu kadar korumaya çalışır.

Hak eşitliği ve haksızlığın önüne geçilmesi amacıyla, tazminat davaları açılabilmektedir. Maddi manevi her konuda tazminat davası açılması mümkündür. Kasten verilen zararların yanı sıra, ihmal veya tedbirsizlik sebebiyle verilen zararlardan da, zararı veren kişi sorumlu tutulmaktadır.

Yasaların elverdiği durumlarda, mağdur kişilerin verilen zararın tanzim karşılamak için tazminat davası açmaları da hukuki haklarıdır. Haksız şekilde fiili hareket yapılması durumunda, olayın yaşandığı bölge mahkemesi konu ile ilgilenmek suretiyle, geçen hakkın mağdur kişiye geri vermesini sağlamakla yükümlüdür.

Ülkemizde Toplumun her geçen gün daha çok  bilinçlenmesi ile açılan Tazminat davaları her geçen gün artmaktadır. Davaların artmasının yanı sıra açılan tazminat miktarlarında da yüksek olması da dikkat çekmektedir. Açılan Tazminat davalarında en çok dikkat çeken ve yoğunluk yaşanan mahkemeler kuşkusuz iş mahkemelerdir. 

İşçi alacakları olan kıdem ihbar tazminatı, İşe iade Tazminat, İş kazaları Tazminatları olarak sıralayabiliriz. Yine açılan yoğun tazminat davalarında Boşanma davalarında kaynaklanan tazminat davalarını ilk sırada sayabiliriz.

Tazminat Avukatı Ve Danışmanlık

Boşanma davalarında Maddi manevi tazminata karar verilmesi Boşanmaya sebep olaylara da az kusurlu veya diğerinden fazla kusurlu olmaya dayandırılmaktadır. Kişilik haklarına saldırı hakaret gibi konularında da tazminat davaları açılmaktadır. Hakaret tehdit için açılacak tazminat davalarından önce açılan ceza davasında karşı tarafın ceza alması ve kararın kesinleşmesi de önemli.

İş Hukuku Tazminat Davaları - Avukat ve Danışmanlık

İşçilerin işveren karşı açtıkları işçi tazminat davalarıdır. İşçi Kıdem ve İhbar Tazminat Davası, İş Kazası Tazminat, İşe iade davası ve tazminat davası, Hizmet tespit davası, Fazla Mesai Alacak Davası, Yıllık İzin Ücret Alacağı, davalar en çok açılan davalar arasındadır.

Aile - Boşanma Hukuku Tazminat Davaları - Avukat ve Danışmanlık

Aile hukuku alanı içerisinde tazminat davaları genelde boşanma davalarına konu olmaktadır. Boşanma davalarında açılan, Boşanma nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası, Nişanın Bozulması Maddi Manevi Tazminat davalar en çok açılan davalar arasındadır. Diğer Tazminat Davaları Diğer açılan tazminat davaları, hakaret nedeniyle tazminat davalar en çok açılan davalar arasındadır.

Tazminat Avukatı Ankara  Ne İş Yapar?

Tazminat Avukatı diğer tüm avukatlar gibi davalarda danışmanlık ve vekillik hizmeti sunmaktadır. Özel alanı olarak tazminata yönelen tazminat avukatı kendi alanının getirdiği sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirmekle yükümlüdür.

Müvekkilin zarara uğradığı konuda uygulanması gereken hukuk maddeleri ve içtihatları doğru bir şekilde belirleyerek zarar kalemlerini oldukça titiz bir çalışma ile hazırlamaktır. Bu noktada müvekkilin psikolojik olarak yıpranma durumlarını da dava dosyasına ekleyerek her yönden müvekkilin haklarını göstererek davalarda vekillik görevini yerine getirecektir.

Bir tazminat avukatının sizin uğradığınız haksızlık karşısında adaletin sağlanmasına çalışması ve sizin haklarınızı gözeterek her yönden çıkarınız doğrultusunda bir savunma hazırlaması gerekecektir.

Tazminat Davası Nedir, Hangi Mahkemeye Başvurulur?

Çeşitli nitelikleri bulunan tazminat davasının eda çerçevesinde değerlendirilerek eda davası olması doğaldır. Burada bahsedilen eda davası ise bir eşyanın verilip verilmemesi ya da bir işin yapılıp yapılmamasıdır.

Tazminatın hak edilmesi  kararı veren mahkemeler Asliye Hukuk mahkemeleri olsa da genelde devam eden ceza davalarında da tazminat hakkınız saklı olacağından herhangi bir haksızlığa uğradığınızı düşündüğünüzde tazminat talep etmeniz mümkündür. Türk Hukuk Sistemi 3 tür tazminat hakkını saklı tutar.

Bunlar: Destekten yoksun kalınması tazminatı, Maddi tazminat, Manevi tazminat

Maddi Tazminat Nedir - Maddi Tazminat Davaları Avukat Ve Danışmanlık

Maddi tazminat para ya da maddi bir eşya karşılığından cezanın ödenmesi durumudur. Özellikle trafik kazalarında, iş hukukunun ani şekilde sonlanması ya da beklenmedik bir girişim durumunda, tıbbi sorunlar ya da tıbbi haklar kapsamında ve sigortasal haklar bağlamında maddi tazminat talep edilebilir.

Tazminat kararı verildikten sonra bu ceza kapsamına girer ve mahkemenin öngördüğü maddi talep haklı görülen tarafa ödenir. Ödeme esnasında mahkemenin öngördüğü şekilde bir sistem uygulanmazsa ceza ödenmemiş sayılacaktır.

Maddi tazminatta en önemli nokta ise gelecekte de yaşanabilecek zararın talebinin mümkün olmasıdır. Yani bir kazada yaralanan kişi hastane masraflarını talep ederken ileride vücudunda bu kazaya bağlı olarak oluşabilecek bir sakatlık için de tazminat talebinde bulunabilir.

Manevi Tazminat Nedir - Manevi Tazminat Davaları Avukat ve Danışmanlık

İnsanların kişisel olarak küçük düşürülmesi, kişilik haklarının zarar görecek şekilde davranılması ya da ruh üzerinde kalıcı olarak ortaya çıkacak olan hasarın karşılanması adına maddi bir değer ölçülebilir. Bu miktar yalnızca mahkeme tarafından belirlenerek karar verilir.

Destekten Yoksun Kalınması Nedir - Avukat ve Danışmanlık

Zararı dolaylı bir şekilde gören kişinin mahkeme tarafından korunmasıdır. Öğrenime yardım eden kişi ölürse yardım edilen kişi için mahkeme tazminat talebinde bulunabilir. 

Tazminat Avukatı Ankara

Tazminat Davalarında Avukatlık Ve Danışmanlık

Tazminat davaları tedbirsizlik sonucunda haksız yere yapılan fiillerin maddi veya manevi zararlarının karşılanması olarak nitelendirilebilir.

Tazminat davalarının açılmasında miktarın belirlenmesi, davada sürelerin takibi, tazminat hakkı olup olmadığı bu konuda tecrüben edinmiş tazminat avukatından danışılması dava süresince size faydalı olacaktır.

Haksız bir durum ile karşılaşan kişiler bu konuda zarar gördüklerinde oluşan bu zararın karşılanması istemi ile tazminat davası açabilmektedirler.

Tazminat Davası Nasıl Açılır

Tazminat davalarının açılmasında ve görülmesinde esas unsur yaşanılan mağduriyetin giderilmesi olmaktadır. Bu durumda tazminat davası açacak olan kişinin yaşadığı mağduriyeti kanıtlaması ve ispat etmesi gerekmektedir.

Tazminat davası açmak isteyen kişilerin bilmesi gereken bir diğer önemli konuş ise bu tazminat davasının hangi mahkemeye açılacağıdır.

Tazminat davasında bilgi sahibi olmak istendiğinde, hangi tür tazminat davasının açılacağı oldukça önemli olmaktadır. 

Genel olarak iki kategoride ayrılan tazminat davaları içerisinde kişilik haklarına yapılan bir saldırı sonucunda zarara uğrayan kişiler bunun için manevi tazminat açabilmektedirler.  

Bunun yanında uğranılan haksızlık sonucunda bir maddi kaybın olması durumunda bu kayıp için maddi tazminat davası açılabilmektedir.

Tazminat Davası Nerede, Hangi Mahkemeye Açılabilir?

Tazminat davası açmak isteyen kişiler için bu davanın açılması gereken yetkili mahkeme uğranılan haksız fiilin gerçekleştiği yerdeki bölge mahkemeler olmaktadır.

Bu durum tazminat davası açmak isteyen kişinin istediği her mahkemeye bu davanın başvurusunu yapamayacağı ve davayı açamayacağı anlamına gelmektedir.

Bu sebeple tazminat davaları açmak isteyen kişilerin bu bilgi ile hareket ederek yetkili mahkemeleri doğru tespit etmeleri gerekmektedir.

Açılmak istenen tazminat davalarının sorunsuz bir şekilde ve sağlıklı olarak yürütülmesi bu şekilde mümkün olabilmektedir.

Tazminat Davası Türleri Nelerdir?

Tazminat davaları bilindiği üzere yaşanılan bir haksız bir fiilin oluşturduğu mağduriyetin giderilmesi için açılan davalar olmaktadır. Yaşanılan mağduriyetlerin giderilmesi için açılabilecek farklı türlerde tazminat davaları bulunmaktadır.

Bu konuda bireylerin yaşadıkları farklı haksızlıklar için açabilecekleri çok sayıda dava bulunmaktadır.

Ülkemizde en çok tazminat davası açılan türler, boşanma nedeni ile tazminat davası, hakaret nedeni ile maddi ve manevi tazminat davası, destekten yoksun kalma nedeni ile tazminat davası, mobbing veya psikolojik şiddet nedeni ile tazminat davası, haksız tutuklama nedeni ile tazminat davası, işçi kıdem tazminat davası, iftira nedeni ile tazminat davası, iş kazası nedeni ile tazminat ve ölümlü ile yaralanmalı trafik kazaları için tazminat davaları olarak sayılabilmektedir.

Tazminat Davası Açmak İstiyorum. Nasıl Bir Yol İzlemeliyim ?

Açılacak tazminat davalarının hâksiz bir fiil ve eylem karşısında açılabilecek davalar olduğu unutulmamalıdır.

Tazminat davası açmak isteyen kişinin, maddi tazminat davası açılması veya manevi tazminat davası açılması, yaşadığı mağduriyeti ispat yükümlülüğü bulunmaktadır.

Bu durum kişinin haksız bir eyleme maruz kaldığını ve bu yüzden zarara uğradığını ispat etmesi gerekliliği olmaktadır.

Açılması istenen maddi tazminat davalarında kişinin uğradığı maddi zarar somut olarak ispat edilebilmelidir. Manevi tazminat davalarında ise kişilik haklarına zarar gelen birinin bu durumda yaşadığı durumun tazmini için dava açılabilmektedir.

Maddi veya Manevi tazminat davalarının Amacı, uğranılan haksız eylem sonucunda ortaya çıkan mağduriyetin giderilmesi olmaktadır.

tazminat avukatları ankara

Bu sebeple hak kayıpları yaşamamak ve durumun mahkemeye en iyi şekilde aktarılarak ispatın sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlamak için bir tazminat avukatından yardımı alınması gerekmektedir. Maddi veya manevi olarak tazminat davası açmak isteyen bir bireyin uğradığı zararı mahkemeye ispat etmesi gerekmektedir.

Açılması planlanan maddi tazminat davalarında, kişinin uğradığı maddi zararın tespiti konusunda çeşitli şekillerin kullanılabilmesi nedeni ile miktarının öngörülebilir olması oldukça zor olmaktadır.

Açılacak manevi tazminat davalarında ise uğranılan zararın ölçülemeyecek ve tespit edilemeyen olması ne kadar bir miktarın alınabileceğin de kesinlik bulunabilmektedir.

Tazminat davası açmak isteyen kişilerin davayı açmadan önce merak ettikleri bazı konular olmaktadır. Bunlar genel olarak, tazminat davasını nereye açmalıyım, davayı nasıl açmalıyım, tazminat davası sonucunda ne kadar tazminat alabilirim, maddi tazminat davası nedir ve manevi tazminat davası nedir olmaktadır.

Tazminat davalarının açılması konusunda hangi türde bir tazminat davasının açılacağı, hangi mahkemeye açılacağı, tazminat tutarının ne olacağı ile bu davalarda uğranılan haksız fiil nedeni ile oluşan mağduriyetin ispatı nedeniyle bir tazminat avukatına danışılması ve dava süresinde kendisini avukatı tarafından temsil etmesinin sağlanması oldukça önemli bir fayda sağlayacaktır.

Tazminat Davaları genel olarak; bilerek veya bilmeyerek, ihmal veya tedbirsizlik sonucunda haksız yere yapılan eylemlerin oluşturacağı maddi ve manevi zararların karşılanması için açılan davalar olarak nitelendirilebilmektedir.

Haksız bir durum karşısında zarar görmüş olan bireyler yaşadıkları bu zararın karşılanması nedeniyle tazminat davaları açabilmektedirler. Tazminat davasının açılması konusunda isteği olan ve bunu merak eden kişilerin sağlıklı bilgi almaları için hangi tür tazminat davaları açacağını bilmeleri gerekmektedir.

Tazminat davalarında kişilik hakları saldırıya uğramış olan kişiler manevi tazminat davası açmaktadırlar. Bunun yanında haksız bir fiil karşısında maddi bir zarar gören kişilerde bunun tazmini için maddi tazminat davaları açabilmektedirler.

Tazminat davalarının açılmasında esas unsur ve amaç kişilerin uğradıkları haksız fiil sonucunda yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesi olmaktadır.

Bu durumda tazminat davası açmak isteyen kişilerin bu davalarda uğradıkları mağduriyetleri ve yaşadıkları zararları kanıtlamak zorunda olduklarını bilmeleri gerekmektedir. Tazminat davası açan kişilerin maddi veya manevi şekilde bir mağduriyet yaşadıklarını ve zarara uğradıklarını mahkemeye ispat etmeleri gerekmektedir.

Tazminat Davası Açılma Esnasında En Çok Merak Edilen Sorular

Tazminat Davalarında Ne Kadar Tazminat Ödenir?

Tazminat davalarında ne kadarlık bir ödeme alınacağı dava sürecindeki belirli unsurlara bağlı olmaktadır. Alınacak tazminat miktarı ile ilgili birçok farklı konu ve etken bulunabilmektedir.

Tazminat miktarı konusunda maddi kaybın boyutu, karşı tarafın ödeme gücü ve manevi tazminat davalarında oluşan mağduriyetin ölçüsü ve boyutu oldukça önemli olmaktadır.

Tazminat Talebinde Zaman Aşımı Var Mıdır?

Tazminat davalarında belirli bir zaman süresi bulunmaktadır. Bu zaman aşımı süresi kanunlarda açıkça belirtilmiştir. Tazminat davası açmak isteyen kişinin yaşadığı haksız fiilin gerçekleşmesinin öğrenilmesinden bir sene içerisinde bu davayı açması gerekmektedir.

Yaşanılan haksız bir fiil sonrasında bir yıl geçmeden tazminat davasının açılması gerekmektedir. Bu davanın hâksiz fiilin gerçekleşmesi üzerinden 10 yıl geçmesi durumunda dava açamamaktadır.

Tazminat Dava Dilekçesi Nasıl Hazırlanmalıdır?

Tazminat davası açmak isteyen kişilerin bu davanın açılması konusunda bir dilekçe hazırlamaları gerekmektedir. Bu dilekçenin hazırlanması konusunda kanunlarda belirtilenlere ve mahkemelerin usul ile şekil kurallarına uyulması gerekmektedir.

Ayrıca bu dilekçenin doğru düzenlenmesi hak kaybının önüne geçmektedir. Bu sebeple bu dilekçenin konusunda tecrübe edinmiş tazminat avukatı tarafından doldurulması oldukça önemli faydalar sağlayacaktır.  

SIKÇA SORULAN SORULAR

Tazminat davası nasıl açılır? Avukat Ve Danışmanlık Konuları

Tazminat davasının nasıl açılır ile tazminat miktarlarının hesaplanması önemli detaylar arasındadır.

Tazminat davaları arasında en çok talep edilen konu boşanma davalarında yer alıken bunu, iş kazaları, trafik kazaları, hakaret nedeniyle tazminat davaları yerini almaktadır.
Tazminat nasıl hesaplanır?

Tazminat alma 2018 yılı içerisinde de Türkiye’de mahkemelere başvurma nedenleri arasında en üst sıralarda yerini koruyor.

Uzmanlık gerektiren bu davalarda tecrübeli bir Tazminat Hukuku avukatı ile çalışmak tüm haklarınızı alabilmeniz için büyük bir önem taşır.

Tazminat avukatları aracılığıyla, tazminat davaları ne kadar sürer, tazminat davaları nasıl açılır, tazminat nasıl hesaplanır ve tazminat nasıl alınır konusunda kafanızdaki tüm soruları yanıtlanabilir.

Yaşadığı çeşitli mağduriyetler nedeniyle tazminat alma hakları doğan ve tazminat alabilir miyim diye araştıran herkes için tazminat avukat ve danışmanlık konusunda sorularınıza cevap bulabilirsiniz.

Tazminat avukatı danışma ücreti konusunda da en ideal ücretlendirmeyi yüz yüze yapılan görüşme ile sağlayabilirsiniz.

Tazminat bilirkişi raporu, tazminat davalarında,en önemli aşamalar arasındadır. Çalışan tazminat hakkı elde ediyorsa bu raporlar doğrultusunda mahkemeler karar verirler.

Tazminat almak için nereye başvurulur, tazminat davasında avukat ücretini kim öder gibi sorularınızın yanıtlarının cevabını ancak avukat danışmanlık ile cevaplara kavuşabilirsiniz.

İş Hukuku tazminat davaları denildiğinde aklımıza işçi alacakları olan kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, işe iade nedeniyle tazminat ve iş kazasından kaynaklanan tazminat davalarını sıralayabiliriz. Daha fazlası.

ÖZET: Somut uyuşmazlıkta Varşova Konvansiyonu ve Montreal Protokolü hükümleri uyarınca davalının kilogram başına 19 SDR sınırlı sorumluluğu benimsenerek ve hüküm tarihi 19/01/2017 tarihinde SDR/USD kuru üzerinden hesaplama ile 4.579 SDR (1 SDR= 1.35221 USD) 6.191,77 USD olarak hesaplanacak olup, bu tutar üzerinden ve taleple bağlılık ilkesi gözetilerek bu tutara 28/01/2015 temerrüt tarihinden itibaren ve ticari avans faizini aşmamak üzere yürütülecek faizi ile belirlenecek tutarın tahsil tarihindeki TCMB verilerine göre, TL karşılığının davalıdan tahsili şeklinde hüküm kurulması gerekecektir. Bu surette kabul edilmesi gereken tutardan dava ve talep konusu edilen 36.278,10.USD'den mahsubu ile belirlenecek reddedilen tutarlar üzerinden ise dava tarihindeki TCMB verileriyle belirlenen efektif döviz satış kuru olan 2.6909 USD/TL kuru esas alınarak belirlenecek, TL karşılığı tutarlar dikkate alınarak ret/kabul oranına göre yargılama gideri ve karar tarihindeki AAÜT'sindeki oranlar esas alınarak vekalet ücret hesaplamaları yapılacaktır.

Buna aykırı ve TL olarak davanın kısmen kabulü yönünde ilk derece mahkemesince kurulan hükümde belirlenen yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalı aleyhine sonuç ortaya çıkardığı anlaşılmakla, davalı vekilinin istinaf başvurusunu kabulü ile ilk derece mahkemesinin kararının ortadan kaldırılarak ve bu surette düzeltilerek yeniden hüküm kurulması gerektiği kanaatine varılarak hüküm kurulmuştur.

***********

Tazminat hukukunda çeşitli konularda örneğin trafik kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat, iş kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat, sağlık hukuku nedeniyle maddi ve manevi tazminat ve hakaret nedeniyle maddi manevi tazminat talep edilebilir. Daha fazlası.

Sağlık hukuku çerçevesinde maddi ve manevi tazminat davaları talep edilebilir. Daha fazlası.

Boşanma davasında boşanmaya sebep olaylardan dolayı karşı eşe maddi ve manevi tazminat ödenmesine karar verilebilir. Daha Fazlası.

ÖZET: Hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 22. maddesine göre iş bu davanın seri dava niteliği taşımadığı, 5. maddesine göre davayı hangi aşamada olursa olsun kabul eden avukatın ücretin tamamına hak kazanacağı sonucuna varılmıştır. Ancak tapu kaydına göre davacının 1/2 paylı malik olduğu ve bedelin de bu paya göre belirlendiği dikkate alınarak irtifak hakkının davacının payı oranında tesis ve tesciline hükmedilmemesi, infazda tereddüt yaratacağı ve bu yönüyle yanlışlığın kamu düzenine ilişkin olduğu değerlendirildiğinden HMK.’nun 353/1-b-2 maddesi uyarınca ilk derece mahkemesi kararının düzeltilerek yeniden hüküm kurmak gerekmiştir.

Hakaret ve tedit nedeniyle ceza davası sonucu yada tazminat davasında ispat halinde maddi ve manevi tazminat davası açılabilir. Daha fazlası


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • Tazminat Avukatı Ankara - Yorum
  Levent KANDEMİR -
  31 Ocak 2018

  Merhaba 3 yıl çalıştığım iş yerinden kendi isteğimle ayrıldık. 3 sene boyu aralıklarla maaş ödemesi yapmadılar, yada yarım maaş ödemesi yaptılar. Buda maddi ve manevi çok zarara uğrattı.maaş ödemelerindeki hesap dökümleri delil olabilir.En sonunda işten ayrıldım. Bu durumda tazminat alabilir miyim? Açacağım dava da avukata ne kadar ödeme yapılır. İzleyeceğim hukuki yol nedir? Konu ile bilgilerinizi sunmanızı rica ediyorum. Teşekkürler/İyi çalışmalar..

  Cevapla
 • Tazminat Avukatı Ankara - Yorum
  Tazminatımı Alamıyorum - ANKARA
  26 Ağustos 2018

  01.01.2010 yılından beri aynı mağazada çalışıyorum. oğluma bakan babaannesi şehir değişikliği yapacağı için işten ayrılıp çocuğuma bakmam lazım çünkü ilkokula başlayacak.şirket anlaşmaya gitmiyor bende o kadar yılı silip gitmek istemiyorum.tazminat alabilir miyim?

  Cevapla
 • Tazminat Avukatı Ankara - Yorum
  Tazminat Durumu - Ankara -
  24 Eylül 2018

  merhaba 3 yıldır özel güvenlik olarak taşeron bir firmada çalişmakdayım 12 saat sistemi üzerinden 2 gündüz 2 gece 2 izin şeklinde bayram ve resmi tatillerde eksik mesai yatiriliyor yıllık izinlerde 16+2 olmasi gerekirken birgün erken çagirip çalışıyoruz mesleği yapmama kararı aldım pskolojik olarak yapamıyorum 3 yılım geçti istifa et ayrıl dıyorlar bu konuda yardımcı olabilirmisiniz tazminatımı alabilir miyim cevap verirseniz çok memnun olurum saygılarımla

  Cevapla
 • Tazminat Avukatı Ankara - Yorum
  Sağlık Tazminat -İstanbul -
  24 Eylül 2018

  Mrh 20 bin liraya 6 ay evvel meme protez ve burun ameliyatı aynı anda oldum ve ön görüşmemizdeki isteğim hepsine tamam olur ve dedi ama isteğim hiç bir yapmamış olur dedi halde ameliyat öncesi ve en önemlisi burnumdaki sorun burnumda enfeksiyon kapıyorum ameliyat oldukdan sonra geç farkediliyor alçı burnumun ön kısmını eritiyor 6 aydır iz kremleri uyguluyorum artı doktor bazı tedavi işlermler yapıyor ve hale geçmedi eski burnumu arar oldum ve maddi manevi zarara uğradım çalışamadım insan içine çıkamadım pisikolojik olarak çok kötüydüm ve hale iz var hale kermlerle geçirmeye çalışıyorum ve geçiceğide mechul iz kalabilirde kalmayabilirde ben dava açabilirmiyim bu doktora açsam bile haklı çıkabilimiyim

  Cevapla
 • Tazminat Avukatı Ankara - Yorum
  Kaza Tazminat - Ankara -
  24 Eylül 2018

  Merhaba Tatil günü rahatsız etmek istemediğim için mail yoluyla bilgi almak istedim. Elvankent' te ben bisiklet ile giderken arkadan çarpan bir otomobil sonucunda bir kolum çatladı diğer kolum kırıldı. Kırık kolum ameliyat ile dışarıdan atel ile yerine oturtulmuş ve en az 45 gün bu şekilde kalacak. Kaza sonrası çevremdekilerin telkini ile yaşadığıma şükredip şikayetçi olmadım ancak karşı tarafın ilgisizliği sebebiyle şikayetçi olup dava açmak istiyorum. Öncelikle şikâyetçi olabilir miyim ve dava açarak kazanabilir miyim? On bilgileriniz sonucunda sizinle çalışmak isterim. İyi bayramlar dilerim.

  Cevapla
 • Tazminat Avukatı Ankara - Yorum
  Arabulucu Tazminat - Ankara -
  24 Eylül 2018

  Esim ... supermarkette calisti 3 sene daha sonra ayrildi kendi istegiyle fakat hic bir tazminat falan alamadi daha sonra baska bir ise girdi 1 ay oldu dunde esime iskurdan bir posta geldi fazla mesai ucretu varmis 4.000 tl o ucreti arabulucu yardimiyla alin diye bize yardimci olabilirmisinz

  Cevapla
 • Tazminat Avukatı Ankara - Yorum
  Tazminat - Ankara -
  24 Eylül 2018

  Merhaba bir konuda danışmak istiyordum çünkü gerçekten zor bir durumdayım . Babamla ailevi bağlarımız koptu fakat maddi desteğe ihtiyacım olmasına rağmen yanında olmadığım sürece hiçbir maddi destekte bulunmayacağını söyledi . Fakat kendisi beraber yaşadığımız sürece psikolojik ve ruhsal olarak çöküntü yaratacak davranışlarda bulundu .Şuanda Eğitimim devam etmekte ve hatta bir sene daha üniversite sınavına hazırlanacakken ailevi durumlarımdan dolayı vaz geçtim ve üniversiteye gitme kararı aldım. Babama hem nafaka hem manevi tazminat davası açmak istiyorum sadece ne gibi bir yol izlemem gerekiyor ne kadarda sonuçlanır bu sorularıma eğer yanıt verebilirseniz sevinirim .

  Cevapla
Yorum Bırak