Atla

Tedbir Nafakası Davası


Tedbir Nafakası Davası

Tedbir Nafakası Davası

Tedbir Nafakası Davası

TEDBİR NAFAKASI NEDİR,TEDBİR NAFAKASI DAVASI NASIL AÇILIR, TEDBİR NAKASININ İCRASI ŞARTLARI

Madde 195 - Evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi veya evlilik birliğine ilişkin önemli bir konuda uyuşmazlığa düşülmesi halinde, eşler ayrı ayrı veya birlikte hakimin müdahalesini isteyebilirler. Hakim, eşleri yükümlülükleri konusunda uyarır; onları uzlaştırmaya çalışır ve eşlerin ortak rızası ile uzman kişilerin yardımını isteyebilir. 

Hakim, gerektiği takdirde eşlerden birinin istemi üzerine kanunda öngörülen önlemleri alır. Tedbir Nafakası Davası ve evlilik birliğinin korunmasına yönelik önlemler konusunda yetkili mahkeme eşlerden herhangi birinin yerleşim yeri aile mahkemesidir. Eşlerin yerleşim yerleri farklı ve her ikisi de önlem alınması isteminde bulunmuş ise, yetkili mahkeme ilk istemde bulunanın yerleşim yeri aile mahkemesidir. 

Tedbir Nafakasında Önlemlerin değiştirilmesi, tamamlanması veya kaldırılması konusunda yetkili mahkeme, önlem kararını veren mahkemedir. Ancak, her iki eşin de yerleşim yeri değişmişse, yetkili mahkeme eşlerden herhangi birinin yeni yerleşim yeri aile mahkemesidir.

TEDBİR NAFAKASI DAVASI NASIL GÖRÜLÜR

TMK 196.madde uyarınca davacı için tedbir, müşterek çocuk için iştirak nafakasına talepli dava açabilir.

Evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi veya evlilik birliğine ilişkin önemli bir konuda uyuşmazlığa düşülmesi halinde, eşler ayrı ayrı veya birlikte hakimin müdahalesini isteyebilirler.

Hakim, eşleri yükümlülükleri konusunda uyarır; onları uzlaştırmaya çalışır ve eşlerin ortak rızası ile uzman kişilerin yardımını isteyebilir.

Hakim, gerektiği takdirde eşlerden birinin istemi üzerine kanunda öngörülen önlemleri alır.

Tedbir Nafakası davasında,  Eşlerden birinin istemi üzerine hakim, ailenin geçimi için her birinin yapacağı parasal katkıyı belirler.

Eşin ev işlerini görmesi, çocuklara bakması, diğer eşin işinde karşılıksız çalışması, katkı miktarının belirlenmesinde dikkate alınır. Bu katkılar, geçmiş bir yıl ve gelecek yıllar için istenebilir.

TEDBİR NAFAKASI DAVASI YARGITAY KARARLARI

T.C. YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas:  2014/7310 Karar: 2014/18235 Karar Tarihi: 24.09.2014 BOŞANMA DAVASI - DAVA TARİHİNDEN GEÇERLİ OLACAK ŞEKİLDE NAFAKAYA HÜKMEDİLMESİ LÜZUMU - BİRLEŞEN TEDBİR NAFAKASI DAVASI KABUL EDİLEN KADIN YARARINA VEKALET ÜCRETİ TAYİNİ GEREĞİ

ÖZET: Davalı-davacı (kadın)'ın açmış olduğu bağımsız nafaka davasında boşanma davasında hükmolunan nafaka ile tahsilde tekerrür olmamak üzere nafaka dava tarihinden geçerli olacak şekilde nafakaya hükmedilmesi gerekir. Ayrıca davalı-davacı, (kadın)'ın birleşen tedbir nafakası davası kabul edildiğine göre davalı-davacı (kadın) yararına bu dava sebebiyle vekalet ücreti tayin edilmesi gerekir. (4721 S. K. m. 169)

Karar: 1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle davalı-davacı (kadın) yararına kocanın açtığı boşanma davası tarihi olan 28.12.2012 tarihinden itibaren Türk Medeni Kanununun 169. maddesi kapsamında ara karar ile 250 TL tedbir nafakasına hükmedildiğinin ve bu nafakanın boşanma davasında verilen hükmün kesinleşmesine kadar devam edeceğinin tabi bulunmasına göre, davalı-davacı (kadın)'ın aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2- Davalı-davacı (kadın)'ın açmış olduğu bağımsız nafaka davasında boşanma davasında hükmolunan nafaka ile tahsilde tekerrür olmamak üzere nafaka dava tarihi olan 24.07.2012'den geçerli olacak şekilde nafakaya hükmedilmesi gerekirken, kararın kesinleşmesinden itibaren nafakaya hükmedilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

3- Davalı-davacı, (kadın)'ın birleşen tedbir nafakası davası kabul edildiği halde, davalı-davacı (kadın) yararına bu dava sebebiyle vekalet ücreti tayin edilmemiştir. Davalı-davacı, davada kendisini vekille temsil ettirdiğine göre birleşen nafaka davasının kısmen kabulü sebebiyle karar tarihinde yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca kabul edilen nafaka miktarının bir yıllık tutarı üzerinden nispi vekalet ücreti takdir ve tayini gerekirken, bu hususun nazara alınmaması doğru olmamıştır.

Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. ve 3. bentlerde gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu bölümlerinin ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA,

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • Tedbir Nafakası Davası - Yorum
  VEDAT BERKTAY -
  7 Ağustos 2016

  Yasaların ilk ve temel amacı bireylerin mutlak haklarını korumak ve düzenlemektir. (William Blackstone)

  Cevapla
 • Tedbir Nafakası Davası - Yorum
  OKAY AKASYA -
  14 Ağustos 2016

  Tedbir Nafakası Davası bu konu hakkında geri dönüş yaparsanız sevinirim iyi çalışmalar.

  Cevapla
Yorum Bırak