Atla

Ticari Dava


Ticari Dava

Ticari Dava

Ticari Dava - Ticaret Hukuku

Ticaret hukuku üretim ve tüketime yönelik ticari faaliyetleri düzenleyen hukuk dalıdır. Günümüz koşullarında ticaret, aynı ülke sınırları içinde kalmayıp uluslararası bir nitelik kazanmıştır. Yabancı ülkelerle gerçekleştirilen ticari faaliyetler, uyuşmazlık çıkması durumunda hangi ülkenin hukukunun uygulanacağı sorununu da beraberinde getirmiştir. Bu anlamda büromuz tarafından ulusal ve uluslararası şirketlere danışmanlık hizmeti sağlanmakta ve ticari sözleşmeler düzenlenmektedir.

İlk-Ay Hukuk Bürosu Şirket Hukuku Danışmanlığı olarak Ulusal ve uluslararası şirket ve şahısların davalarına hazırlık aşaması, uzlaştırma ve tahkim, Dava takibi ve davanın neticesine göre Mahkeme ya da hakem kararlarının infazı, İstinaf ve temyize konu edilebilecek ticari davalara ilişkin Mahkeme ya da hakem kararlarına karşı kanun yollarının takibi konularında hizmet üretilmektedir.

TİCARİ ŞİRKET DAVALARI YARGITAY KARARI

13.Hukuk Dairesi Esas:  2011/16915 Karar: 2012/2746 Karar Tarihi: 13.02.2012 TİCARİ ŞİRKET DAVASI.

TARAFLAR ARASINDAKİ ADİ ORTAKLIĞIN FESİH VE TASFİYESİNE KARAR VERİLMESİ İSTEMİ - DAVALININ BEYANININ ADİ ORTAKLIK İLİŞKİSİNİN VARLIĞINA DAİR HARİCİ İKRAR NİTELİĞİNDE BULUNDUĞU - DAVACININ TANIKLARININ DİNLENEREK HÜKÜM TESİSİ GEREĞİ

ÖZET: Davalının beyanının ilişkisinin varlığına dair harici ikrar niteliğinde bulunduğu anlaşılmakta ise de; harici ikrar niteliğindeki bu beyanın yan deliller ile desteklenmesi halinde geçerli olacağı, hal böyle olunca da davacının tanık dinletme talebinde bulunabileceği gözetilerek, davacının tanıklarının dinlenerek, tüm deliller ışığında hüküm tesisi gerekirken yazılı gerekçe ile davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

KARŞILIKSIZ ÇEK DÜZENLEME SUÇU - ÇEK HAMİLİ OLAN MÜŞTEKİ TARAFINDAN İCRA MAHKEMESİNE ÇEKLE İLGİLİ OLARAK KARŞILIKSIZDIR İŞLEMİ YAPILMASINA SEBEBİYET VEREN KİŞİ HAKKINDA SÜRESİ İÇERİSİNDE ŞİKAYETTE BULUNULUP BULUNULMADIĞININ ARAŞTIRILMASI GEREKTİĞİ - HÜKÜMÜN BOZULMASI

TTK hükümleri ile uyumlu olarak, Yargıtay içtihat hukukunda kabul edilen "hamil" kavramının yorumu ve içeriği, çekin ticari ve bireysel amaçlı kullanımı ile de uygundur. Nitekim ticaret hayatında da; usulüne uygun olarak ciranta silsilesi içerisinde yer alan son hamilin, çeki bankaya ibrazında karşılıksız çıkması üzere, ilgili banka tarafından çekin kanuni zorunlu karşılık bedeli ödendikten sonra, tekrar isim ve unvan bilgileri yazılmak suretiyle müştekiye çek iade edilmektedir.

Hesapta yeterli karşılığın olmaması halinde takipte bulunarak çekle ilgili olarak "karşılıksızdır" işlemi yaptıran son hamil de, çeki kendisinden önce gelen cirantaya iade edebilmekte, bu durumda 5941 sayılı Çek Kanunun 5. Maddesinde tanımlanan suç bakımından şikayet hakkı, çeki elinde bulunduran cirantaya geçmektedir. 5941 sayılı Yasanın 3/5.maddesi kapsamında kalan bu işlem, çekin karşılıksız çıkmasının yasal sonucudur. TTK'na göre, ciranta olmayan 3. bir şahsa devredilmedikçe, söz konusu devir işleminin alacağın temliki sayılması olanaklı değildir.

Çek Kanununun 5. Maddesinde; 31/02/2012 tarih ve 6273, 15/07/2016 tarih ve 6728 sayılı Kanunlarda yapılan muhtelif değişikliklerin de etkisiyle, uygulamada "yetkili hamil" tanımında oluşan tereddütler; son literatür çalışmalarında da giderilmiştir. 

Açıklanan nedenlerle, karşılıksız çekte şikayet hakkı; çekin karşılığını tahsil amacıyla bankaya ibraz eden hamil ile, "karşılıksızdır" işlemi yapıldıktan sonra kendisine çek iade edilen cirantaya aittir. Ancak, ciro zincirinde yer almayan kişinin ibrazında bu ibraz, geçerli ve meşru sayılamayacaktır. Ciro zincirinde yer alan ve çeki elinde bulunduran hamilin karşılıksız çekten dolayı şikayet hakkı varsa da, cironun çizilerek veya sair suretlerle iptali halinde şikayet hakkı kabul edilemeyecektir. Karşılıksız işlemine tabi tutulan çekle ilgili şikayet hakkının ise; "karşılıksızdır" işleminin yapıldığı tarihten itibaren yasal süreler içinde kullanılması gerekmektedir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak