Atla

Tüketici Hakları Mahkemesine Dava Nasıl Açılır


Tüketici Hakları Mahkemesine Dava Nasıl Açılır

Tüketici Hakları Mahkemesine Dava Nasıl Açılır

Tüketici Hakları Mahkemesine Dava Nasıl Açılır

Tüketici uğradığı zararlar için kanunda belirtilen miktarlar üzerinden 3.300 TL nin altındaki miktarlar için Tüketici Hakem Heyetine, 3.300 TL nin üzerindeki uyuşmazlıklar ile ilgili olarak Tüketici, Tüketici Mahkemelerine başvuru yapabilirler. Tüketici Tüketici hakem heyetine veya Tüketici Mahkemelerine yapmış olduğu başvuru sonucu verilen kararlar ile birlikte, uğranılan zarar, dava masraflarını, avukatı varsa avukatlık ücretlerini karşıdan talep etmesi durumunda, karar verilmektedir.

Tüketici Tüketici hakem heyetine veya Tüketici Mahkemelerinin vermiş olduğu mahkeme ilamını, bulunduğu icra müdürlüğüne giderek ilamlı icra takibi yaparak, tüm alacaklarını karşı tarafdan talep edebilir. Tüketici, Tüketici hakem heyetine veya Tüketici Mahkemelerine başvuru yaparken dava ve başvurularını avukat aracılığı ilede takip edebilir.

Tüketici sorunları ile ilgili olarak detaylı ve anlaşılır olarak hazırlamış olduğu dilekçeyi, tüketici mahkemesine başvurarak, Tüketici mahkemesine dava açabilir. Tüketici davaları tüketicinin ikametgahı mahkemesinde de açılabilir. Bakanlık ve tüketici örgütleri münferit tüketici sorunu olmayan ve genel olarak tüketicileri ilgilendiren hallerde bu Kanunun ihlali nedeniyle kanuna aykırı durumun ortadan kaldırılması amacıyla tüketici mahkemelerinde dava açabilirler. Gerekli hallerde tüketici mahkemeleri ihlalin tedbiren durdurulmasına karar verebilir.

Tüketici Mahkemesince uygun görülen tedbir kararları, masrafı daha sonra haksız çıkan taraftan alınmak ve 29 uncu maddede düzenlenen esaslara göre  bütçeye gelir kaydedilmek üzere, ülke düzeyinde yayınlanan gazetelerden birinde Basın İlan Kurumunca ve ayrıca varsa davanın açıldığı yerde yayınlanan mahalli bir gazetede derhal ilân edilir.

Kanuna aykırı durumun ortadan kaldırılmasına yönelik Tüketici Mahkemesi başvuru yapılması durumunda, Tüketici Mahkemesi kararları ile uğranılan zarar, dava masrafı davalıdan alınmak üzere aynı yöntemle derhal ilan edilir.

Kanun Maddesi - Tüketici Hakları Mahkemesine Dava Nasıl Açılır

Madde 23 - (DEĞİŞİK MADDE RGT: 14.03.2003 RG NO: 25048 KANUN NO: 4822/30) Bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili olarak çıkacak her türlü ihtilaflara tüketici mahkemelerinde bakılır. Tüketici mahkemelerinin yargı çevresi, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenir. Tüketici mahkemeleri nezdinde tüketiciler, tüketici örgütleri ve Bakanlıkça açılacak davalar her türlü resim ve harçtan muaftır.

Tüketici örgütlerince açılacak davalarda bilirkişi ücretleri, 29 uncu maddeye göre (DEĞİŞİK İBARE RGT: 23.07.2004 RG NO: 25531 KANUN NO: 5217/7) (KOD 2) bütçede öngörülen ödenekten Bakanlıkça karşılanır. Davanın, davalı aleyhine sonuçlanması durumunda, bilirkişi ücreti 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre davalıdan tahsil olunarak 29 uncu maddede düzenlenen esaslara göre (DEĞİŞİK İBARE RGT: 23.07.2004 RG NO: 25531 KANUN NO: 5217/7) (KOD 2) bütçeye gelir kaydedilir.

Tüketici mahkemelerinde görülecek davalar Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun Yedinci Babı, Dördüncü Faslı hükümlerine göre yürütülür.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba
Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba

İlkay Uyar Kaba ; Aile Boşanma hukuku, Anlaşmalı Boşanma, İşçi Davalarında Arabuluculuk, Miras Hukuku Davaları, icra hukuku, İşçi Tazminat Davaları, Kıdem Ve İhbar Tazminatı, İşe İade, Miras hukuku, Tazminat Hukuku, İş Kazası Tazminat, Trafik Kazası Tazminat Davası gibi faaliyet gösterdiğimiz çalışma alanlarımızın, hukuk büroları arasında önemli bir yer sahibi olmamızı prensiplerimize borçluyuz.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • YÜCEL GÜÇLÜ -
  7 Ağustos 2016

  O, ancak kaybettiğimizi anladığımız zaman değerinin farkına vardığımız sağlık gibi sezilmez bir şeydir.

  Cevapla
 • DUYGU DEMİREL -
  7 Ağustos 2016

  Bir toplumda suç varsa, orada adalet yoktur. (Eflatun)

  Cevapla
 • Karadağ -
  10 Ocak 2017

  Tüketici Hakları Mahkemesine Dava Nasıl Açılır Bu konuda dava dilekçesi nasıl yazılır nedeniler nasıl açıklanır.

  Cevapla
 • Şeref -
  21 Şubat 2017

  Almış olduğum Mobilyanın ayıplı olmaması sebebiyle paranın iadesi için tüketici hakem heyetine başvuru yaptım. Limit olarak Tüketici mahkemesi görevi içine girmesi nedeniyle evraklarım iade edildi. Tüketici mahkemesine sizin aracılığınız ile dava açabilirmiyim.

  Cevapla
Yorum Bırak