Atla

Yanlış Teşhis Tazminat ve Ceza Davaları


Yanlış Teşhis Tazminat ve Ceza Davaları

Yanlış Teşhis Tazminat ve Ceza Davaları

Yanlış Teşhis Tazminat ve Ceza Davaları

Modern tıp ve bilim dünyasının 21. Yüzyıl dünyasında gelmiş olduğu ileri seviye çerçevesinde uzun yıllara dayanan bir eğitim alan hekimlerin, hastalarına karşı özverili ve her koşulda dikkatli bir teşhis koyması ve tedavi uygulamalarını gerçekleştirmesi yükümlülüğü bulunmaktadır.

Hastasının sağlık sorunu ile ilgili olarak her aşamada mutlak suret ile yüksek seviyede ilgi göstermesi ve söz konusu sağlık sorununa dair profesyonel mesleki eğitim ve deneyimi ile teşhis ve teşhisine yönelik olarak uygun olan tedavi uygulamalarını gerçekleştirmesi gerekir.

Yanlış Teşhis Tazminat ve Ceza Davaları

Ancak bazı hallerde hekimler tarafından hastalarının sağlık sorunları ile ilgili olarak yanlış teşhis veya hatalı tedavi uygulamaları gerçekleştirebiliyor.

Son derece büyük bir risk taşıyan bu durum hastanın hayatını kaybetmesi ya da yaşamına engel teşkil edebilecek çok önemli sağlık sorunları ile karşı karşıya kalabilmesine neden olabilir.

Bu tip durumlarda hem hastanın hem de hasta yakınlarının hekime karşı olarak uygulama şansına sahip olabildikleri yasal hakları bulunmaktadır ki bunlar arasında yanlış teşhis dolayısıyla tazminat davası açma hakkı bulunmaktadır.

 

Yanlış Teşhis Tazminat ve Ceza Davaları

Yanlış tedavi nedeniyle uygulanmakta olan Türk modern hukuk sistemi dahilindeki tazminat hakkı ile her ne kadar kişinin söz konusu olan sağlık sorununa çözüm oluşturulamasa da kişinin tazminat alabilmesi sağlanabilmektedir.

Hekim tarafından uygulanmakta olunan hatalı teşhis ve tedavi sebebi ile açılan davalar, modern hukuk sistemi dahilinde malpraktis davaları da isimlendirilmektedir.

Yanlış Teşhis Tazminat Davaları 

Malpraktis davası açmayı düşünen kişilerin, hekim yükümlülüğünde meydana gelen hatalar dolayısı ile yaşamış olduğu zararın tanzim edilmesini hedeflemektedir.

Bu noktada en önemli noktalardan birisi yanlış tedavi nedeniyle tazminat alımının gerçekleştirilebilmesi için hekim hatasının kanıtlanması gerekliliği bulunur.

 

Bu aşamada pek çok tıbbı bir prosedür devreye giriyor olması dolayısı ile tazminat için talepte bulunmayı düşünen kişinin, hekim hatasını ispatlayabilmesi sadece hekim sorumluluğu ve malpraktis davalarında uzman bir avukat ile dava açması önerilebiliyor.

Yanlış Teşhis Tazminat Davaları 

Gerçekleştirilen tedavinin hatalı olup, olmadığı, hekimin özen yükümlülüklerini yerine getirip, getirmediği, hastanın tedaviye ilişkin olarak kapsamlı ve ayrıntılı şekilde bilgilendirilip, bilgilendirilmediği, hastane veya kurumun yükümlülüklerini yerine tam olarak getirip, getirmediği,

Yardımcı sağlık personelleri tarafından sorumlulukları, tedavi uygulama yöntemleri gibi daha pek çok farklı teknik detayın bu yanlış tedavi dolayısıyla tazminat davası süreci içerisinde söz konusu olup, incelenmektedir.

Bu durumda hatalı tedavi nedeniyle açılacak tazminat davalarında kişinin sağlık hukuku ile ilgili olarak bilgi ve deneyime gereksinimi oluşmaktadır.

Yanlış Teşhis Tazminat ve Ceza Davaları

Bu noktada yanlış tedavi dolayısıyla tazminat davasının nasıl açılacağı, gerçekleştirilen tedavi veya ameliyata ilişkin süreç kapsamında bulunan her kademedeki kişi ya da kurumun sorumluluklarını ve hatta hastanın sorumluluklarını bilmesi,

Yanlış teşhis tazminat  haklarının nasıl alınabileceği ve savunulacağı gibi konulara yönelik olarak profesyonel avukat desteğinin alınması kısa süre içerisinde mahkemeden en doğru sonuçların elde edilebilmesi açısından büyük bir önem taşımaktadır.

SIKÇA SORULAN SORULAR

ÖZET: F. S.'a amniyosentez sıvısı alımı için girişimlerde bulunan sağlık personeli hakkında davalı idare tarafından gerçekleştirilen ön inceleme neticesi düzenlenen rapor üzerine verilen "Soruşturma İzni Verilmesi" kararında; F. S.'ın eşi tarafından, eşine ilk seferde birden çok kez farklı boyutlardaki iğneler ile girişimde bulunulduğunun iddia edildiği,

Doktor tarafından ise tek iğne girişinin yapıldığının belirtildiği, 19.08.2010 tarihinde yapılan bu amniosentez işlemi hakkında herhangi bir kayıt ve belge bulunmadığı, işlemi gerçekleştiren .... ile yapılan telefon görüşmesinde bunu doğruladığı ve nedenini bilmediğini belirttiği,

Dolayısıyla iğne giriş sayısı hakkında bir yorumun yapılamayacağı, 20.08.2010 tarihindeki girişimin başarıyla gerçekleştiği, literatürdeki genel eğilimin bir seansta en fazla iki girişim yapılması, ikisinin de başarısız olması durumunda 3-7 gün sonra yani intrauterin infeksiyon (koniamnionit) ve gebelik kaybı dışlandıktan sonra tekrar denemek olduğu,

Bahse konu olayda ilk seanstaki işleme ve sayısına ilişkin kayıt tutulmaması, makul bir ara verilmeksizin tekrar ertesi gün girişimde bulunulması ile F. S.'ın ölümü arasında nedensellik bağı bulunduğundan bahisle ilgili kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verilmiştir.

Tüm bu hususlar idarece sunulan sağlık hizmetinin kötü işletildiğini göstermekte olup, idarenin eylemi ile gerçekleşen ölüm arasında uygun illiyet bağının bulunduğu da dikkate alındığında, davacıların uğradıkları maddi ve manevi zararın tazmini gerektiğinden hükmün bozulmasına karar verilmiştir.


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
  • Yanlış Teşhis Tazminat ve Ceza Davaları - Yorum
    Yücel - ELAZIĞ
    9 Ocak 2018

    Benim davam Yargıtay da yardım cı olabilirmisiniz

    Cevapla
Yorum Bırak