Yurtdışı Tanıma Tenfiz

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Tanıma ve Tenfiz  > Yurtdışı Tanıma Tenfiz

Yurtdışı Tanıma Tenfiz

Yurtdışı Tanıma ve Tenfiz Danışmanlık

Yurtdışı Tanıma ve Tenfiz Danışmanlık

Yurtdışında ikamet etmekte olan Türk vatandaşları kimlerle evli olurlarsa olsun yaşadıkları yerdeki evlilik birlikteliklerini sona erdirmek istediklerinde yaşadıkları yerde bulunan mahkemeler aracılığı ile bunu gerçekleştirebilmektedirler.

Evliliğin yasal olarak bitmesi anlamına gelen kararların alınmasına rağmen Türkiye’de bu kararların tanınması ancak Türkiye’de açılacak olan tanıma ve tenfiz davaları ile mümkün olmaktadır. Çünkü bir ülke sınırları içinde alınmış olan boşanma kararı ve buna ilişkin diğer kararlar Milletlerarası Özel Hukuk kurallarına göre sadece kararın alındığı ülkede geçerli olmaktadır.

Bu nedenle Türkiye’de de boşanmış kabul edilmek ve tekrar nüfus kayıtlarında bekar sıfatına sahip olmak için mutlaka tanıma ve tenfiz davalarının açılması gerekmektedir.

Boşanma Tanıma Davaları

Boşanma davalarını yurtdışında açmış ve davası burada karar aşamasına gelerek kesin şekilde sonuçlanmış kişilerin aynı kararları Türkiye’de kabul ettirmeleri söz konusu olduğunda Türkiye’de öncelikle tanıma davalarını açmaları gerekmektedir.

Bu davalar boşanma kararının aynı şekilde Türkiye’de de geçerli olmasını sağlamaktadır. Tanıma davalarının önemi bu davaların açılmadığı durumlarda ne ile karşılaşılacağı ile bilinebilir. Tanıma davasını açmamış olan kişilerin Türkiye’deki nüfus kayıtlarında hala evli olarak görünmeleri, kişilerin tekrar evlenmek istedikleri takdirde bunu mümkün kılmayacağı için sorun yaşamaları söz konusu olabiliyor.

Bununla birlikte kişinin hayatını kaybetmesi halinde hala evli gözüktüğü için çoktan yurtdışındaki mahkemeden aldığı boşanma kararı ile evlilik birliğini sonlandırmış olduğu eski eşlerinin de mirasçılık sıfatını kazanması söz konusu olmaktadır. Bu nedenlerden dolayı yurtdışında alınan boşanma kararlarının hemen ardından mutlaka tanıma davaları açılmalıdır.

Boşanma Tanıma Davalarının Açılması

Boşanma davalarının Türkiye’de de geçerli olmasını isteyen kişilerin dava açarken nasıl bir yol izlemeleri gerektiği konusunda fikir sahibi olması gerekmektedir.

Hangi belgelerin gerekli olduğu, davanın tahmini olarak ne kadar sürebileceği, davanın ne kadar bir masrafa neden olacağı gibi hususlar dikkat edilmesi gereken noktalardan olmaktadır.

Boşanma tanıma davalarını açmak isteyen kişilerin başvuru yapması gereken mahkemeler görevli sıfatına sahip olan Aile mahkemeleri olmaktadır. Kişiler tanıma ve tenfiz için gerekli belgeleri ile birlikte yetkili konumda bulunan aile mahkemesine başvuru yoluyla dava süreçlerini başlatabilirler.

Boşanma Tenfiz Davası Nedir?

Yurtdışında açılmış olan boşanma davalarının sonrasında yurtdışındaki mahkemeler tarafından sadece boşanmaya ilişkin kesin karar çıkarılmamaktadır.

Buna ek olarak boşanma sonrasında ortaya çıkan haklarla ilgili olan her türlü velayet, mal paylaşımı, nafaka ve tazminat gibi hakların da ortaya çıkması söz konusu olmaktadır.

Türkiye’de de aynı kararlar doğrultusunda yasal işlemlerin yerine getirilebilmesi için kişilerin tenfiz davalarını da açmış olması gerekmektedir. Tanıma davaları ile tenfiz davaları farklı içeriklere sahip olan boşanma davaları sayılsalar da kişiler tek bir tanıma davası üzerinden tenfiz davalarının da görülmesini sağlayabilirler.

Tenfiz Davaları Nasıl Açılır?

Boşanmaya ilişkin tenfiz davalarını açmak isteyen kişilerin başvuru yapacakları görevli mahkemeler aile mahkemeleridir. Yurtdışında gerçekleşmiş olan boşanmalarda kişilerin gerekli belgeleri temin ederek yetkili sıfatına sahip olan aile mahkemesine başvuru yapması gerekmektedir.

Tenfiz davalarında kişilerin evrakları edinme ve bunları mahkemeye sunma noktasında eksiksiz davranması sonucu davaların kabulü söz konusu olduğu için sürecin mutlaka uzman bir boşanma avukatı tarafından yürütülmesi gerekmektedir.

Tenfiz Davaları Nerede Açılır?

Boşanma tenfiz davasını açmak isteyen kişilerin Türkiye’de davayı açacakları mahkemenin hangisi olduğuna yani hangi mahkemenin bu konuda yetkili sıfatına sahip olduğuna dikkat etmesi gerekmektedir.

Yurtdışında ikamet etmekte olan kişiler İstanbul, Ankara ve İzmir’den istedikleri şehri seçerek buradaki aile mahkemesinde davalarını açabilirler.

Tanıma ve Tenfiz Davaları Ne Kadar Sürer?

Yurtdışında ikamet eden kişilerin orada yer alan mahkemeden boşanma ve buna ilişkin kararları almasına rağmen Türkiye’de de açması gereken davalar olduğu için tanıma ve tenfiz davaları hakkında en merak edilen konulardan biri de bu davaların ne kadar süreceği olmaktadır.

Bu noktada kişilerin süreci bir avukat ile yönetiyor olmaları en kısa sürede sonuç alınmasını sağlar. Davanın takibi ve gerekli tüm işlemlerin evrakların yerine getirilmiş olması bu avukatlar sayesinde mümkün olur.

Böylece tanıma ve tenfiz davalarının 1 haftayla 3 ay arasında sonuçlanması söz konusu olurken kişilerin bireysel olarak sürdürmeye çalıştığı davalar 3 ila 4 yıla kadar uzayabilmektedir.

Yurtdışı Tanıma ve Tenfiz Danışmanlık | Sıkça Sorulan Sorular

TANIMA VE TENFİZ DAVASI - YABANCI MAHKEME İLAMININ ONANMIŞ ÖRNEĞİ VE İLAMIN KESİNLEŞTİĞİNİ GÖSTEREN YAZI VEYA BELGE İLE NOTERLER YETKİLİ TERCÜMANI TARAFINDAN YAPILAN TERCÜMENİN YETKİLİ TÜRK MAKAMLARI TARAFINDAN ONANDIĞINA DAİR TASDİK ŞERHİ BULUNMADIĞI

ÖZET: Davaya konu edilen yabancı mahkeme kararının o ülke makamlarınca aslı, onanmış olması gerekmektedir.

Onanmış kararın aslı, kararın kesinleştiğini gösteren belge bulunması gerekmektedir.

En son olarakda onanmış ve kesinleşmiş kararın yetkili tercüman tarafında tercüme edilerek noterlik tarafından onanmış ve tasdik edilmiş olması gerekmektedir.

Noterlerce yetkili tercümanı tarafından yapılan tercümenin yetkili Türk makamları tarafından onandığına dair tasdik şerhine rastlanılmamıştır.

Mahkemece, belirtilen eksiklikler giderilmeden eksik inceleme ile davanın kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, doğru görülmemiştir.

0 Yorum

Yorum Bırak