Aldatan eşe nasıl dava açılır? Boşanma İspat, Tazminat, Nafaka, Velayet Nasıl Olur?

Aldatan eşe nasıl dava açılır? Boşanma İspat, Tazminat, Nafaka, Velayet Nasıl Olur?
Aldatma nedeniyle boşanma davaları, hukuki süreçler kadar duygusal ve psikolojik yönleriyle de dikkatli bir şekilde ele alınması gereken konulardır. Peki, Aldatma Davası Nasıl Açılır?

Aldatma nedeniyle açılan boşanma davaları, eşler arasındaki güven bağının ciddi şekilde zedelenmesi sonucunda gündeme gelir. Bu durum, evliliğin temelinden sarsılmasına neden olur ve çoğu zaman boşanmayla sonuçlanır. Aldatma nedeniyle açılan boşanma davaları, toplumumuzda sıkça rastlanan ve duygusal olarak zorlayıcı süreçlerden biridir. İşte bu konuda sıkça sorulan sorulara ve özgün cevaplarına bir bakış:

Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Aldatma, evliliğin temelini sarsan ciddi bir neden olduğundan, bu durumun ispatı ve davanın süreci çeşitli faktörlere bağlıdır. Ortalama olarak, zinanın kesin olarak ispat edildiği durumlarda boşanma davaları 9 ila 15 ay arasında bir zaman diliminde sonuçlanabilir. Ancak dava süreci, davanın çekişmeli olması, gerekli belge ve delillerin toplanması, tanık ifadelerinin alınması gibi durumlara göre uzayabilir veya kısalabilir.

Boşanma Davasında Aldatma Nasıl İspatlanır?

Boşanma davasında aldatmanın ispatı için tanık beyanları, fotoğraflar, mesaj içerikleri, ses kayıtları gibi çeşitli deliller kullanılabilir. Türk Medeni Kanunu'nun 161. maddesine göre zina, mutlak bir boşanma sebebi olarak kabul edilir ve bu durum her türlü delil ile ispatlanabilir.

Aldatan Eşe Ne Ceza Verilir?

Türk Ceza Kanunu'nda aldatmanın bir cezası bulunmamaktadır. Bu nedenle, eşini aldatan kişiye hapis veya para cezası gibi bir yaptırım uygulanmaz. Ancak bu durum, medeni hukuk açısından boşanma sebebi olarak değerlendirilebilir.

Aldatılan Eş Ne Zamana Kadar Dava Açabilir?

Aldatma durumunu öğrenen eş, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 6 ay içinde ve her halükarda zina olayının gerçekleştiği tarihten itibaren en geç 5 yıl içinde dava açabilir. Bu süreler, davanın kabul edilebilirliği açısından esastır ve aşıldığı takdirde hak düşürücü süre olarak işler.

Boşanma Davası Devam Ederken Sadakat Yükümlülüğü Devam Eder mi?

Boşanma davası sürecinde sadakat yükümlülüğü devam eder. Eğer dava sürecinde eşlerden biri başka biriyle ilişki yaşarsa, bu durum sadakat yükümlülüğünün ihlali olarak kabul edilir. Ancak, bu yeni durum devam eden boşanma davasının sebepleri arasına dahil edilmez; çünkü dava, açıldığı tarihteki durumları dikkate alır.

Aldatılan Kadın Ne Kadar Nafaka Alır?

Boşanma davalarında ağır kusuru olan taraf, yani aldatma eyleminde bulunan eş, nafaka veya tazminat talebinde bulunamaz. Nafaka miktarı ve tazminat, mahkeme tarafından her bir dava özelinde değerlendirilir ve belirlenir.

Boşanma Davasında En Fazla Ne Kadar Tazminat Alabilirim?

Boşanma davalarında tazminat miktarı, davanın özel şartları ve eşlerin kusur durumları göz önünde bulundurularak belirlenir. Pratikte, hakim genellikle ödeme yapacak tarafın gelirine göre maddi tazminatı 8 ila 10 katı oranında belirleyebilir. Ancak bu, her dava için farklılık gösterebilir.

Telefon Mesajları Aldatma Sayılır mı?

Zina, eşlerden birinin başkasıyla cinsel birliktelik yaşaması olarak tanımlanır. Dolayısıyla, cinsel birliktelik olmaksızın yapılan flörtleşmeler, mesajlaşmalar veya yakın temaslar zina olarak kabul edilmez.

Zina Davası İçin Ne Gerekli?

Zina nedeniyle boşanma davası açabilmek için, zina eyleminin gerçekleşmiş olması gereklidir. Bu, eşlerden birinin üçüncü bir şahıs ile cinsel ilişkiye girmesi anlamına gelir.

Aldatma Delilleri Nelerdir?

Aldatma veya zina, tanık ifadeleri, ses ve görüntü kayıtları, mesajlaşma ekran görüntüleri, sosyal medya yazışmaları, telefon kayıtları ve otel kayıtları gibi çeşitli delillerle ispatlanabilir.

Zina Nedeniyle Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Zina durumunda, mahkeme mal paylaşımını eşler arasında farklı bir oranda yapma hakkına sahiptir. Genellikle, aldatma eyleminde bulunan eşin mal paylaşımındaki oranı düşürülür.

Kadın Aldatırsa Çocuğun Velayeti Kime Verilir?

Çocuğun velayeti, çocuğun menfaatleri doğrultusunda belirlenir. Aldatma eylemi, velayetin kimde kalacağı kararını doğrudan etkilemez. Ancak, çocuğun yaşı ve ihtiyaçları gibi faktörler göz önünde bulundurularak, genellikle on iki yaş altı çocuklar için anne tercih edilir.

Aldatan eşe nasıl dava açılır! Aldatma Davası Nasıl Açılır? Aldatma sebebiyle boşanma davasının açılması veya zina davası evli olan eşin diğer eşi aldatması sebebiyle açılan ve Medeni Kanun’a göre özel sebeplere dayanan çekişmeli dava türlerindendir.

Aldatma ya da zina kavramı evli olan eşin eşi dışında başka bir kimseyle cinsel ilişkiye girmesi olarak tanımlanmaktadır. Aldatma eyleminin kanıtlanması bu sebeple boşanmaya karar verilmesi açısından önem arz etmektedir.

Örneğin diğer eşin başka biriyle öpüşmesi, sarılması gibi eylemleri zina olarak görülmemekte bu durumlarla karşılaşılması halinde haysiyetsiz yaşam sürme sebebiyle boşanma davası açılabilmektedir.

Aldatan eşe nasıl dava açılır!

Aldatma davası nasıl açılır kadar aldatma davasının açılacağı sürede davanın açılmasına doğrudan etki etmektedir.

Aldatma eyleminden haberdar olan diğer eş aldatma eylemini öğrendiği tarihten itibaren 6 ay içinde zina sebebiyle boşanma davası açabilir. Aldatma eyleminin üzerinden 5 yıl geçmesi halinde ise zina davası açma hakkı sona ermekte ve dava zamanaşımına uğramaktadır.

Aldatma (Zina) Davası Nasıl Açılır?

Zina davasının açılması için yalnızca aldatma eyleminin ispat edilmesi gerekmektedir. Aldatma davasının açılması genel sebeplere dayanan evliliğin temelden sarsılması gibi nedenlerle birlikte de açılabilmekte mahkemede aldatmanın ispat edilememesi halinde genel sebeplerle boşanmaya karar verilebilmektedir.

Aldatma nedeniyle boşanma davası açılması için bir diğer şart ise aldatılan eşin aldatan eşi affetmemesidir. Örneğin ne yapmış olursan ol evine dön şeklinde mesaj yollayan veya sözlü olarak diğer eşin yaptıklarını affeden aldatılan eşin aldatma davası açması mümkün değildir.

Aldatma davası aile mahkemesine dilekçe ile başvurmak suretiyle açılmaktadır. Dilekçede özellikle aldatma eyleminin ispat edilmesine yarayacak olayların ve delillerin açık ve net bir biçimde açıklanması gerekmektedir. Aldatma eyleminin mahkemece kabul edilmemesi maddi ve manevi tazminat başta olmak üzere birçok haktan mahrum kalmaya neden olacağından bu konuda uzman avukat ve avukatlık bürolarından yardım alınması davadan istenilen neticelerin alınmasını kolaylaştıracaktır.

Boşanma Davasında Aldatma Delilleri

Boşanma davasına konu olacak aldatma delilleri aldatma eylemini ispata yarayacak her türlü tanık beyanı, fotoğraf video kaydı, otel ve uçak bileti kayıtları, sosyal medya içerikleri, telefon görüşme kayıtları ve diğer resmi niteliği olan evraklardan oluşmakla birlikte bu delillerin yasak delil kapsamında değerlendirilmemesi gerekmektedir.

Boşanma davasında aldatma delilleri boşanmanın ispat edilmesinde kullanılmakla birlikte sistematik olarak diğer eşe karşı yapılan telefon dinlemesi, ses ve görüntü kayıtları delil niteliği taşımamakta yalnızca aldatma fiilini ortaya koymaya yönelik araştırmalar mahkemece delil olarak kabul görmektedir.

Bu nedenle delillerin mahkemeye sunulması ve ispata yarayacak hususların değerlendirilmesinde aile hukuku alanında uzman avukat ve avukatlık bürolarından hukuki yardım almak istenilen neticenin alınmasa ve aldatma olgusunun mahkemede ispat edilmesine katkı sunacaktır.

Yargıtay’ın aldatma ile ilgili vermiş olduğu boşanmaya dair kararlarında;

  • Eşlerden birinin yalnızken konuta karşı cinsten birini alması,
  • Eşlerden birinin düzenli olarak gece ve gündüz karşı cinsle yaptığı telefon görüşme kayıtları,
  • Evli birinin eşi dışında bir kimseden çocuk sahibi olması

Gibi olgular boşanma davasında aldatma fiilinin ispat edilmesinde kabul gören fiillerdendir. Aile mahkemesi her türlü delili serbestçe değerlendirerek aldatma eyleminin gerçekleşip gerçekleşmediğine karar vermekle yetkili kılınmıştır.

Bu haber toplam 277 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara