Ankara Çankaya Sıhhiye Boşanma Avukat! Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Davaları!

Ankara Çankaya Sıhhiye Boşanma Avukat! Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Davaları!
Türk hukuk sisteminde boşanma davalarında mutlak boşanma sebepleri arasında yer alır. Bu tür davranışlar sergileyen eşlerin kusuru, boşanma kararlarında önemli bir yer tutar ve mağdur eşin maddi ve manevi tazminat talep etme hakkını doğurur.

Boşanma süreci, evlilik birliğinin sonlandırılması amacıyla yasal yollara başvurulmasını gerektirir. Türkiye'de boşanma davası, yazılı bir dilekçe ile yetkili aile mahkemesine yapılan başvuruyla başlatılır.

Bu süreç, hem çekişmeli hem de anlaşmalı boşanma davaları için geçerlidir. Boşanma davası açmak isteyen taraflar, avukat aracılığıyla veya bizzat kendileri tarafından hazırlanacak bir dilekçe ile mahkemeye başvuruda bulunabilirler.

1. Boşanma davası nasıl açılır?

Boşanma sürecinin ilk adımı, boşanma dilekçesinin hazırlanmasıdır. Çekişmeli boşanma davası söz konusu ise dilekçeye deliller eklenirken, anlaşmalı boşanma davalarında anlaşmalı boşanma protokolü dilekçe eki olarak sunulmalıdır.

sihhiye-bosanma-avukat.jpg

2. Boşanma davası açmak için ne kadar para gerekir 2024

2024 yılı itibarıyla boşanma davası için avukatlık ücreti en az 17.900 TL olarak belirlenmiştir. Bu ücret, Türkiye genelinde açılacak boşanma davaları için asgari bir miktardır.

3. Boşanma davası ne kadar sürer?

Boşanma davası süreci, mahkemenin iş yoğunluğuna göre değişkenlik gösterir. Büyük şehirlerde davalar genellikle en az bir yıl sürmektedir. Ancak, istinaf ve Yargıtay süreçleri de dahil olmak üzere süreç 2 yıla kadar uzayabilir.

4. Tek celsede boşanma sebepleri nelerdir?

Anlaşmalı boşanma davaları, tarafların mutabakatı üzerine kurulduğu için süreç hızlı işler. Bu tür davalar, genellikle 10 ila 30 gün içinde sonuçlanır.

5. Hakimin Boşanma Davasında Ne Sorar?

Boşanma davasında hakim, boşanma taleplerini, maddi ve manevi tazminat isteklerini, yoksulluk ve iştirak nafakası taleplerini değerlendirir. Bu değerlendirmeler ışığında kusur araştırması yapmak için tanıklara sorular yöneltebilir.

6. Tek Celsede Boşanma Sebepleri

Hayata kast, onursuz yaşam sürme, kötü muamele ve terk etme gibi özel boşanma nedenleri, somut delillerin güçlü olması durumunda tek celsede boşanmaya olanak tanır.

7. En Kolay Boşanma Nedir?

Anlaşmalı boşanma, çekişmeli boşanmaya kıyasla en kolay ve hızlı boşanma yöntemidir. Bu yöntemle boşanma genellikle tek celsede gerçekleşir.

8. Eşlerden Birisi Boşanmak İstemezse Ne Olur?

Boşanma için her iki eşin de istekli olması şart değildir. Eşlerden biri boşanmak istemese bile, diğer eş, mahkemeye başvurarak boşanma sürecini başlatabilir.

ankara-sihhiye-bosanma-avukati.jpg

9. Boşanma Davasında Mahkeme Masraflarını Kim Öder?

Boşanma davası sürecinde, dava masrafları genellikle davayı açan taraf tarafından karşılanır. Ancak, davalı tarafın karşı dava açması durumunda bu taraf da kendi masraflarını ödemek zorundadır. Dava sonucunda, mahkeme giderleri toplanarak genellikle davada haksız çıkan tarafa yüklenir.

10. Boşanmada Ağır Kusur Nedir?

Boşanma davalarında ağır kusur, özellikle zina, hayata kast, pek kötü muamele, haysiyetsiz yaşam sürme ve terk gibi özel boşanma nedenlerinde söz konusudur. Bu tür davranışlar, kişiyi tam kusurlu hale getirir ve mutlak boşanma sebebi sayılır.

11. Kadın Boşanırken Neler Talep Edebilir?

Boşanma sürecinde kadın, nafaka hakları (tedbir nafakası ve yoksulluk nafakası), mal paylaşımı hakları, aile konutu şerhi talep etme hakkı ve ücretsiz avukatlık hizmetleri (adli yardım hakları) gibi bir dizi talepte bulunabilir.

12. Anlaşmalı Boşanma Masrafı Ne Kadar?

Anlaşmalı boşanma davalarında, başvuru sırasında mahkeme veznesine ödenmesi gereken harçlar ve boşanma davası başvuru harcı bulunmaktadır. 2024 yılı itibariyle bu harç miktarı 2.500 TL olarak belirlenmiştir.

13. Evliyken Alınan Araba Kime Ait Olur?

Evliyken alınan mallar, genellikle evlilik birliği içinde edinilmiş ortak mallar olarak kabul edilir. Bu, evliliğin her iki tarafının da bu mallara hakkı olduğu anlamına gelmektedir.

14. Boşanma Davası İptali Olur Mu?

Boşanma davası, ancak davalının açık rızası ile iptal edilebilir. Davalı, davanın geri alınmasına muvafakat verirse, dava hiç açılmamış gibi ortadan kalkar. Davacı, dava iptalinden sonra aynı sebebe dayanarak yeniden boşanma davası açabilir.

8. Boşanma Davası Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Boşanma dava dilekçesinde, boşanma sebepleri açıkça belirtilmelidir. Dilekçede, talep edilen nafaka, tazminat, mal paylaşımı, velayet ve diğer hususlar somut olarak belirtilmelidir.

cankaya-sihhiye-bosanma-avukati.jpg

Ankara Sıhhiye Boşanma Avukatı İletişim Bilgileri

✅ Boşanma Avukatı İlkay Uyar Kaba

✅ Telefon: 0312 229 25 05 - +90-545-229-2505

✅ Adres: Eti Mahallesi Strazburg Cad. 10/9 Çankaya/Ankara

✅ Mail: [email protected]

✅ Hizmet Alanları: Tanıma ve Tenfiz davası, Anlaşmalı Boşanma Davası, Çekişmeli Boşanma Davası Ankara, Boşanma Nedeniyle Tazminat, Velayet, Nafaka, Sözleşmeler, Dilekçeler

Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara