Anlaşmalı Boşanma Ne Kadar Sürer? 2024 Yılında Anlaşmalı Boşanma Kaç Günde Biter?

Anlaşmalı Boşanma Ne Kadar Sürer? 2024 Yılında Anlaşmalı Boşanma Kaç Günde Biter?
Anlaşmalı Boşanma davası, taraflar usulü işlemleri ve boşanma şartlarını bilmeleri ve uygun davrandıkları takdirde normalde tek celsede yani 1 Ay içinde tek duruşma ile sonuçlanmaktadır.

Anlaşmalı boşanma ne kadar sürer konusu, boşanmaya karar veren eşlerin, anlaşmalı boşanma konusunda karar verdiklerini bu aşamada sadece anlaşmalı boşanma uzun sürer mi sorusuna cevap aramak için merak ediyor olabilir.

Ya da anlaşmalı boşanma davasının kısa sürmesi sebebiyle eşler ararsın da boşanmanın kaç gün olduğu gerekçesi anlaşmalı boşanmayı tercih etmelerine sebep olacağından sonuçlanma süresi merak edilmektedir.

Anlaşmalı boşanma kaç gün sürer 2024

Anlaşmalı boşanma davası kaç gün sürer soru boşanan eşlerin cevabını en çok merak ettiği sorudur. Anlaşmalı boşanma davası Adalet bakanlığının Anlaşmalı boşanma davası için belirlediği sonuçlanma süresi 40 gündür.

Boşanmanın kesinleşme süresi ise feragat halinde 1 gündür. Boşanmanın nüfus kayıtlarına işlenmesi ise 7 gündür.

Anlaşmalı boşanma neden Tercih edilmelidir?

Anlaşmalı boşanma gerek hukuk içinde, gerekse toplum içerisinde eşlerin tek duruşma ile sonlandığı bilinmektedir.

Anlaşmalı boşanma eşlerin birbirinde bir alacak talepleri yoksa ya da eşler her konuda çıkarsız hakkaniyetle anlaşma konusunda ki olgunluğu göstermeleri halinde tercih edilmesi gereken boşanma sebebi olduğunu söyleye biliriz.

Anlaşmalı boşanma, davanın açıldığı şehir, ilçe, adliye yer mahkemesinin dava fazlalığına göre anlaşmalı boşanmada süre değişiklik gösterebilir.

Anlaşmalı boşanma davası açarak boşanmak isteyen eşler öncelikle anlaşmalı boşanma şartlarını oluşup oluşmadığına bakmalarında fayda vardır.

Anlaşmalı boşanma dilekçesi verildikten kaç gün sonra mahkeme olur?

Anlaşmalı boşanma sürecinde, dilekçenin mahkemeye sunulmasının ardından, mahkeme tarafından duruşma gününün belirlenmesi genellikle kısa bir süreyi kapsar.

Duruşma günü ortalama 1 gün ile 10 gün içinde verilir.

Anlaşmalı boşanma ne kadar sürer 2019

Anlaşmalı boşanma Kaç Gün Sürer?

Adalet bakanlığı 2024 yılında davaların sonuçlanma süreleri işleyişlerine göre belirlenerek “Hedef Süre“ uygulamasını hayata geçirmiştir.

Anlaşmalı boşanma davası ne kadar sürer 2024 yılın için sorusuna belirlenen hedef sürenin 40 gün olduğu belirlenmiştir.

2024 yılında yapılan en yeni en önemli husus ise e-tebligatın yargılama sistemine dahil olmasıdır. Şuan da avukat dahil zorunluluk getirilen e-tebligat giderek yaygınlaşacak ve vatandaşlara dahil ileri ki zamanlar da e-tebligat yapılacaktır.

E-tebligat ile avukatınızın olması halinde yapılan tebligat aynı gün yapılmış olacaktır. Avukatınıza yapılan e-tebligat ile tebligat sorununuz çözülecek, dava sürenizin sonuçlanması belirlenen hedef süreden daha kısa olacaktır.

Anlaşmalı boşanma En Kısa Ne Kadar Sürer?

Anlaşmalı boşanmada 40 günlük hedef sürenin kısalması mümkün mü?

Evet mümkündür. takip ettiğimiz dava tecrübesiyle söylemek gerekirse Dava açma ve duruşmanın yapılma süresinin ortalama 5 ile 10 gün arasında yapıldığını söyleye biliriz.

Boşanma kararın yazılması ve kesinleşmesi de ortalama 15 gün sürmesi durumunda ortalama 20 gün içinde kesinleşerek nüfusa işlene bilir.

Anlaşmalı boşanma işlemleri ne kadar sürer?

Anlaşmalı boşanma işlemlerini boşanacak eşler aslında sadece kısa sürmesinden dolayı basit bir dava sonucuna kapılmaktadır.

Halbuki ki anlaşmalı boşanma işlemleri incelendiğinde, karar aşaması, anlaşma aşaması, dava dilekçesi ve protokolün hazırlanması, duruşma gününün alınması, duruşmaya bizzat katılması, gerekçeli kararın tebliğ edilmesi, itirazın olmaması ve boşanma kararının kesinleştirilmesi işlem sonrası, boşanmanın nüfus kayıtlarına işlenmesi aşamaları ile son bulmaktadır.

Anlaşmalı boşanma kaç celse sürer?

Boşanma konusunda Ülkemizde uygulamaya konulan Yargıda Hedef sürenin detayları hakkında aşağıda bilgi vereceğiz. Ancak anlaşmalı boşanma davasının, hızlı ve tek celsede sonuçlanacağını söylememiz gerekmektedir.

Anlaşmalı Boşanma davası, taraflar usulü işlemleri ve boşanma şartlarını bilmeleri ve uygun davrandıkları takdirde normalde 1 celsede yani tek duruşma sonucunda bitmektedir. Anlaşmalı boşanma kaç celse sürer cevabı merak edilen soruda ise tek celsede sonuçlandığını belirtmek gerekir.

Bazı durumlarda eşlerin duruşma esnasında fikir ayrılığı yaşaması ya da protokole hakimin müdahalesi durumunda düşünmeleri için bir celse daha yapılabilir.

Anlaşmalı boşanma en kısa ne kadar sürer?

Hukuk davalarında Avrupa birliğinin yapılan toplantısına iştirak eden ve Türkiye'nin de katıldığı toplantıda davaların tahmini sonuçlanma süreleri ülkelere göre dava sayısı göz önüne alınarak özellikle Avrupa ülkeler de Anlaşmalı boşanma davasının sonuçlanmasının “Tahmini Süresi “ 40 gün olarak belirlenmiştir.

Bu 40 günlük sürenin 30 günü tebligat ve duruşma aşaması, 30 günde gerekçeli kararın yazılması olarak belirlenmiştir.

Bu süreleri konuşurken Adalet bakanlığı davalara hedef süre belirlenerek davaların bu sürede sonuçlanması hedeflenmiştir.

Anlaşmalı boşanma kaç gün sürer

Adliye saraylarında dava açan vatandaşların işlemleri tamamladıktan sonra verilen evraklara davanın açıldığı tarih ile davanın muhtemel sonuçlanma tarihi yazılmaktadır.

Anlaşmalı boşanma davası içinde belirlen süre 40 gündür. Anlaşmalı boşanma çekişmeli boşanma davalarına oranla daha hızlı sonuç verir yargısı oldukça doğru bir yargı olmakla beraber anlaşmalı boşanma davaları arasında da bu süreç değişmektedir.

Boşanma sonucunu en çok etkileyen unsurlar tebligatın yapılamaması, anlaşma dilekçesi ve protokolünün hukuki bilgilerden uzak şarta bağlı olması durumunda protokol değişikliğine gidile bilinir.

Bu durumda da eşlerin düşünmesi için duruşma ertelenir.

Avukatsız anlaşmalı boşanma ne kadar sürer

Anlaşmalı boşanma davasının eşler davalarını kendileri bizzat açabilecekleri gibi, davasını avukat vekil tayin ederek de açabilirler. Boşanma davasını eşlerin kendileri açmaları durumunda anlaşmalı boşanma işlemleri olan eşlerin anlaşmasında ki hukuki boyutu geçerli olup olmadığı bilinmeden dava dilekçesi ve anlaşma protokolünün hazırlanması.

Aile mahkemesine giderek tevzi bürosuna davanın açılması, dava harç ve masraflarının tam olarak mahkeme veznesine yatırılması, duruşma günün alınması, diğer eş ile duruşma günü duruşmaya bizzat katılması işlemlerini tamamlamak zorundadır.

Bu aşamalar tamamlandıktan sonra duruşma sonrası yazılan gerekçeli kararın boşanacak eşlere tebligatlar yapılarak itiraz olmaması durumunda boşanma kesinleşmiş olur.

Anlaşmalı boşanma nasıl olur ne kadar sürer

Anlaşmalı boşanma davasının hazırlık süresi olan, dava dilekçesinin hazırlanması, protokolün hazırlanması ve aile mahkemesine müracaat edilmesi, dava harç ve masrafların yatırılarak duruşma günü alınması bu süreye dahil değildir.

Anlaşmalı Boşanma Davasını bir avukat vasıtası ile açılıp takip edilmesi halinde mahkemenin iş yüküne göre bir hafta içerisinde sonuçlanır. Bu belirtilen süreler Anlaşmalı Boşanma davasının açıldığı il aile mahkemesinin iş yüküne göre farklılık gösterebilir.

Anlaşmalı Boşanma davasının hazırlık süresi olan, dava dilekçesinin hazırlanması, protokolün hazırlanması ve aile mahkemesine müracaat edilmesi, dava harç ve masrafların yatırılarak duruşma günü alınması bu süreye dahildir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

Anlaşmalı boşanma süresini etkileyen faktörlerin olması, dava esnasında tersliklerin meydana geldiği bir süreci ele aldığımızda anlaşmalı boşanma Yargıda hedef süresi 40 gündür.

Taraflardan biri anlaşmalı boşanma davası sürecinden vazgeçerse o zaman dava çekişmeli davaya döneceğinden süre daha da uzayabilir. Boşanma konusunda avukat ile davanın takibi kişinin böyle durumlarda zorda kalmaması ve hakkının kaybının önlenmesi için birtakım önlemler alır ve sürecin daha hızlı ilerlemesini sağlar.

Bu nedenle avukatlık ve danışmanlık hizmeti desteğinin önemi büyüktür. Birey davayı tek başına da elbette yürütebilir fakat usulü ve diğer olabilecek ihtimalleri tasarlayan ve ona göre hareket eden boşanma avukatı sürecin hızlanmasına oldukça katkı sağlamaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Avukat Ve Danışmanlık

Anlaşmalı boşanmanın kısa sürede sonuçlanıyor olarak bilinmesi, anlaşmalı boşanma davası ne kadar sürer ya da anlaşmalı boşanma davası en fazla ne kadar sürer sorusu akıllara getirmektedir.

Türk Medeni Kanun ve yargılama usullerine göre belirli kurallar bulunmaktadır.

Anlaşmalı Boşanmada Dava Süreci Nasıl İşler

Anlaşmalı boşanma davasının örneğin dava dilekçesi, anlaşma protokolü ve dava masrafları tam yatırılmış ise aile mahkemesine gelen dava dilekçesi incelemeye alınır. İnceleme neticesinde duruşma günü verilir. Duruşma günü açılan ile ve mahkemelerin iş yoğunluğuna göre değişmektedir.

Duruşmanın ve boşanma kararının verilmesi Ulusal Yargı Programına kayıt edildikten sonra, verilen kararın Gerekçeli karar yazılır. Gerekçeli kararın tebliğ edilmesi ( mahkeme kaleminden de alınabilir ) Tarafların gerekçeli kararın alınması ve itiraz hakkının dolması (feragat dilekçesi verilerek süre kısaltılır) Kararın kesinleşmesi ve Boşanma kararının Nüfus sistemlerine gönderilip işlenmesi ile son bulur. Anlaşmalı boşanma davasında yukarı da belirtilen sürelerin birçoğunun kısalması mümkündür.

Ama bir anlaşmalı boşanmanın açılması duruşma günün verilmesi, kararın yazılması, kararın kesinleşmesi ve boşanmanın nüfus kayıtlarına işlenmesi zorunlu yapılması gereken kurallar olup bu kuralların belirli süreler almasına etkendir.

Yukarıda merak edilen hususlar yanında, anlaşmalı boşanma davasının sonuçlanma süresinden önce, bilinmesi gereken hususların mal paylaşımı, velayet, nafaka gibi önemli sorular olduğu bu sorular ışığında Avukat ve Danışmanlık hizmeti sunulması bilgi sahibi olunması, davadaki konuların daha anlaşılır olması sağlanmış olacaktır.

Bu haber toplam 702 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara