Avukatsız anlaşmalı boşanma davası nasıl açılır? Anlaşmalı Boşanma Nasıl Olur?

Avukatsız anlaşmalı boşanma davası nasıl açılır? Anlaşmalı Boşanma Nasıl Olur?
Avukatsız Anlaşmalı Boşanma ve Dava Süreci Usul olarak Türk Hukuk Sistemi içerisinde çekişmeli ve anlaşmalı boşanma davaları türleri bulunur. Mali durumlar, çocukların bakımı ve nafaka gibi konulardaki mutabakatlarını içeren bir belgeyle resmileştirilir.

Anlaşmalı boşanma, eşlerin evliliklerini sonlandırmaya karar verdikleri ve aralarındaki tüm meselelerde anlaşmaya vardıkları bir süreçtir. Bu süreç, eşlerin ortak bir kararla ve herhangi bir uyuşmazlık olmadan boşanma kararını mahkemeye taşımaları anlamına gelir.

Türk Medeni Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince, anlaşmalı boşanma, evlilik birliğinin temelinden sarsılması ve en az bir yıl sürmüş olması koşulları altında gerçekleşebilir. Eşlerin birlikte ya da bir eşin diğerinin başvurusunu kabul etmesi ile başvuru yapılabilir. Bu süreçte, eşler arasında mali konular, çocukların velayeti ve nafaka gibi konularda anlaşmaya varılması gerekmektedir.

Anlaşmalı Boşanmak İçin Ne Yapmak Gerekli?

Anlaşmalı boşanma süreci, öncelikle tarafların boşanmanın hukuki sonuçları üzerine anlaşmaya varmalarını gerektirir. Bu anlaşma, boşanma protokolü olarak bilinen ve tarafların mali durumlar, çocukların bakımı ve nafaka gibi konulardaki mutabakatlarını içeren bir belgeyle resmileştirilir. Bu protokolün bir kopyası, ilgili Aile Mahkemesine sunulur. Mahkeme, protokolü inceledikten sonra bir duruşma günü belirler ve taraflara tebligat gönderir. Duruşmada, tarafların mahkemede hazır bulunmaları ve boşanma isteklerini beyan etmeleri esastır. Bu aşamadan sonra hakim, tarafların anlaşmasını uygun bulursa boşanma kararını verir.

Anlaşmalı Boşanma Ücreti Ne Kadar?

Türkiye Barolar Birliği Ücret Tarifesine göre, anlaşmalı boşanma ücreti 2024 yılı için 17.900,00 TL olarak belirlenmiştir. Bu ücret, genellikle avukatlık hizmetlerini kapsar ve mahkeme masrafları ile diğer giderler bu tutara dahil olmayabilir.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Verildikten Kaç Gün Sonra Mahkeme Olur?

Anlaşmalı boşanma dilekçesinin mahkemeye sunulmasının ardından mahkeme tarihinin belirlenmesi, mahkemenin yoğunluğuna ve tebligat süreçlerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Genellikle, bu süre birkaç gün ile birkaç ay arasında değişebilir. Ancak, mahkemeler genelde anlaşmalı boşanma davalarını hızlı bir şekilde sonuçlandırmaya çalışır.

Anlaşmalı Boşanma Davası İçin Neler Gerekli?

Anlaşmalı boşanma davası için gerekenler şunlardır:

Evliliğin en az 1 yıl sürmüş olması,

Eşlerin birlikte mahkemeye başvurmuş olmaları veya bir eşin diğer eşin açtığı davayı kabul etmesi,

Tarafların mahkeme huzurunda boşanma isteklerini beyan etmeleri,

Tarafların hazırladıkları sözleşmenin hakim tarafından kabul edilmesi.

Avukatsız Anlaşmalı Boşanma ve Dava Süreci Nasıl İşler?

Avukatsız olarak anlaşmalı boşanma davası açılabilir. Ancak avukat desteği olmadan açılan davalarda hak kayıpları ya da davanın reddedilmesi gibi durumlar yaşanabilir. Bundan dolayı Avukatsız anlaşmalı boşanma ve dava süreci için avukatsız olarak çalışması önerilmemektedir.

Boşanma Dilekçesi hazırlanırken mutlaka alanında uzman bir avukattan destek alınmalıdır. Anlaşmalı boşanma davaları genel olarak oldukça kısa sürede sonuçlanmaktadır. Eşlerden her ikisinin de boşanma konusunda uzlaşması gerekmektedir. Ancak iki tarafın da boşanmak istememesinin yanı sıra, anlaşmalı boşanma şartlarını yerine getirmesi gerekmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Nedir?

Anlaşmalı boşanma davası anlaşmalı boşanma şartlarının yerine getirildiği ve iki tarafın da boşanma konusunda uzlaşmış vaziyette olmasını ifade eder. Medeni Kanun kapsamında anlaşmalı boşanma şartlarının yerine getirilmediği durumlarda, eşler yalnızca çekişmeli olarak boşanabilmektedir.

Bundan dolayı da eşler boşanmak istiyorsa bu noktada anlaşmalı boşanma şartlarını yerine getirmelidir. Anlaşmalı boşanma şartı için bir diğer önemli şart ise bir sene evli kalmış olmak gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma süreci:

  • Boşanmak isteyen çiftler maddi ve manevi tüm sonuçlarda uzlaşmalıdır. Bunun yanı sıra boşanmada maddi ve manevi tüm sonuçlarda uzlaştıklarını da boşanma protoklü kapsamında beyan etmesi gerekmektedir.
  • Anlaşmalı boşanmalarda tarafların mal paylaşımı, nafaka, velayet gibi konularda da anlaşmış olması gerekmektedir.
  • Boşanma protokolünün tam olarak yerine getirilebilmesi için de bir uzmandan destek alınması gerekmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davası tek Taraflı Açılabilir mi?

Anlaşmalı boşanma davaları tek taraflı açılamaz. Şayet eşlerden biri boşanmak istemiyorsa bu noktada çekişmeli boşanma davası ya da boşanma talebine itiraz edilebilir. Anlaşmalı boşanma davalarında sonuca hızlı ulaşmaktan ziyade, en sağlıklı şekilde ulaşmak gerekmektedir. Aceleci davranmak ve avukatsız hareket etmek, tarafların daha büyük sorunlar yaşamasına yol açabilir. Anlaşmalı boşanma davası açabilmek için:

  • Evlilik en az 1 sene sürmüş olmalıdır,
  • Taraflar mahkemeye anlaşmalı boşanma için başvurmalıdır,
  • Taraflar mahkeme huzurunda boşanma iradesini açıklamış olmalıdır,

Hakim, protokole gerektiği durumlarda tarafların çocukları varsa, çocukların menfaati dikkate alınarak müdahale etme hakkı da bulunmaktadır.

Avukatsız Anlaşmalı Boşanması Açılır mı?

Usul olarak Türk Hukuk Sistemi içerisinde çekişmeli ve anlaşmalı boşanma davaları türleri bulunur. Çekişmeli boşanma davaları, davaların içeriğine ve eşlerin anlaşamadıkları konulara göre, 3 yıldan daha uzun sürelere uzayabilir.

Bu uzun süre eşlerin birbirlerini ve olağan yaşamlarını maddi ve manevi olarak yıpratmaları anlamlarına gelebiliyor. Bu sebeple hızlı bir şekilde boşanma işlemlerini gerçekleştirerek, olağan yaşamlarına dönmek isteyen eşlerin açmaları gereken dava türü “ anlaşmalı boşanma davası” ’ dır.

Anlaşmalı boşanma davaları açıldıktan sonra 1 hafta ile 3 ay arasında bir ortalamayla sonuçlanan dava türleridir. Bazı acil durumlarda 1 gün içerisinde bile sonuçlanmış anlaşmalı boşanma davaları emsalleri görülmüştür.

Avukatsız Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı boşanma davasının açılabilmesi için, öncelikle ilgili kanunda bulunan şartların yerine getirilmiş olması gerekir. Bu şartlar arasında, eşlerin en az bir yıldır evli olmaları, boşanmayla ilgili sonuçlar konusunda her açıdan anlaşmış ve bu konuda bir protokole ulaşmış olmaları ve yanı sıra eşlerin duruşmalara katılma zorunluluğu bulunur.

Öncelikle eşlerin evlilik birliğini sonlandırmaya karar vermeleri, ardından boşanma sırası ve sonrası ile ilgili her konuda uzlaşmaya varmaları ve bu uzlaşmayı bir protokol şeklinde hazırlamaları gereklidir. Hazırlanacak protokolün yazılı olması zorunluluğu hukuken bulunmamakla birlikte, uygulamada hakimlerin yazılı olarak sunulan protokollere itibar ettikleri ve mahkeme sonuçlarında yazılı olan protokollerin daha etkili olduğu bilinmektedir. Bu sebeple yapılan anlaşmanın yazılı bir protokol haline getirilmesi, protokolde anlaşmanın tüm detaylarının maddeler halinde yer alması önerilir.

Hazırlanan protokolün yanı sıra, boşanma kararının neden alındığını ve boşanmaya sebep olan olaylarla ilgili detaylı anlatımın bulunduğu dava dilekçesinin hazırlanması gereklidir. Bu iki belgeyle birlikte Aile Mahkemelerine veya bulunulan bölgede Aile Mahkemeleri yoksa Asliye Hukuk Mahkemelerine eşler birlikte başvurmalıdırlar.

Anlaşmalı Boşanma Davaları için başvurulacak mahkemenin yeriyle ilgili bir sınırlandırma olmamakla beraber, eşlerin ikisinin birden son altı ayda ikamet ettikleri adrese en yakın Aile veya Asliye Hukuk Mahkemelerine başvurmaları veya eşlerden davalı olan tarafın son altı ay içerisinde ikamet ettiği adrese en yakın Aile veya Asliye mahkemelerine başvurmaları önerilir.

Avukatsız Açılan Anlaşmalı Boşanma Davasında Yapılması Gerekenler?

Anlaşmalı boşanma davalarının ön şartları arasında da yer alan, duruşma sırasında tarafların bulunması zorunluluğu vardır. Dilekçe ve protokolle birlikte yapılan başvuru sonrasında, belirlenmiş duruşma tarihinde her iki tarafında bulunması, yapılan anlaşmayı onayladıklarını sözlü olarak beyan etmeleri gereklidir.

Başvuru, belgeler ve hazırlık sürecinde usulden yapılmış olan eksiklik ve yanlışlıklar bulunmuyorsa, ilk duruşmada her iki tarafta yer alıyor ve anlaşmalı boşanmayı onayladıklarını beyan ediyorsa, ilk duruşma sonucunda yüksek ihtimalle istenilen sonuca ulaşılır ve boşanma gerçekleşir.

Anlaşmalı Boşanmanın istenilen sonuca ulaşılması için, hazırlanan dava dilekçesi ve protokol konusunda yüksek hassasiyet ve usullere uygun olması açısından avukatların deneyimlerine başvurulması önemlidir. Keçiören İlçesin ve büyük mahallerinden etlik gibi yerleşim yerlerinde ikamet eden vatandaşlarımız dava açmaları durumunda Ankara Adliyesine 4 Nolu mahkemesi Dışkapı aile mahkemelerine Müracaat etmeleri gerekmektedir. Keçiören, etlik yerleşim birimlerinden Ankara Adliyesine ulaşım ortalama 10 dk ile 30 dk ararsın da sürmektedir.

Dava türüne göre dava dilekçesi hazırlanarak Adliyesinin Tevzi Bürosuna müracaat edilerek, dava harç ve masrafları yatırılarak davanız açılabilmektedir. İstenildiği takdirde davanızı Ankara Barosuna kayıtlı Avukatları aracılığı ile vekalet vermeniz durumunda takip edebilirler. (Avukatsız Anlaşmalı Boşanma ve Dava Süreci) Diğer makalelerimize Ankara Avukat sayfamızdan göz atabilirsiniz.

Bu haber toplam 397 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara