Ayrılık Davası Boşanma

Ayrılık Davası Boşanma
Ayrılık Davası Boşanma | Ayrılık Davaları Aile mahkemelerinde ayrılık talep edileceği gibi boşanma nedeniylede açılır. Ayrılık davasında yetkili Mahkeme eşin davadan önce son altı aydan beri birlikte oturdukları uyap adres kayıtında kayıtlı yeridir. Evliliklerde Ayrılık kararı aile mahkemelerinin vereceği gibi, açılan boşanma davasının red edilmesi üzerine eşler...
Ayrılık Davası Boşanma olmadan istenebilir mi? Boşanma davaları çekişmeli ve anlaşmalı olarak açılabilir. Ayrılık davası boşanma evlilik birliğinin temelden sarsılması ve sürdürülmesinin mümkün olmadığı durumlarda başvurulan, hukuksal bir ayrılma yoludur. Ayrılmaya yol açabilecek ve evlilik birliğin sarsılmasına sebep olacak birçok sebep bulunur. Bunlar:
  • Zina,
  • Terk,
  • Onur kırıcı davranışlar,
  • Şiddetli geçimsizlik,
  • Hayata kast vs.
Anlaşmalı boşanma davalarında kişiler arasında uzlaşma söz konusu olduğu için davalar kısa sürede sonuca ulaşır. Ancak çekişmeli boşanma davaları daha uzun sürebilir ve kişiler taleplerini almak için daha uzun süre beklemek durumunda kalabilir. Boşanma davaları Aile Mahkemeleri tarafından görülmektedir. Hak kayıpları olmaması için dilekçe ve savunmaların oldukça titiz şekilde, avukat aracılığı ile yazılmış olması gerekmektedir.

Fiili Ayrılık Nedeniyle Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Fiili ayrılık nedeniyle boşanma 2019 senesinde de 4721 sayılı olan Türk Medeni Kanunu’na göre düzenlenmiştir. Bu noktada evlilik birliğin temelden sarsılmasına yol açacak sorunlarda çift ayrılabilir. Boşan ve ayrılık davalarında yetkili olan mahkeme taraflardan birinin yerleşim yeri ya da davadan önce ikamet edilen yer mahkemesi olarak belirlenmiştir. Dava sırasında eğer bir taraf boşanma nedeniyle yoksulluğa düşüyorsa, bu durumda hakim tedbir nafakası verilmesine hükmedebilir. Fiili ayrılık sebebiyle açılmış olan boşanma davalarında ise gerekli şartlar ise:
  • Boşanma nedenlerinden biriyle açılmış olan davanın daha önce reddedilmiş olması,
  • Bu reddedilmenin kesinleşmesinden itibaren 3 yıl geçmesi olarak ifade edilir.
Fiili Ayrılık Nedeniyle Açılan Boşanma Davası Kaç Celse Sürer? Ayrılık kararı verildikten sonra davanın reddedilmesinden sonraki 3 sene içinde evliliğin devam edilmesi için tarafların bir araya gelmemesi gelmektedir. Bundan sonraki 3. Yılda ise dava açılabilir. Davanın ne kadar süreceği ve kaç celsede çiftin boşanmış olacağı ise davanın durumuna göre değişmektedir. Fiili boşanma ile beraber şayet tazminat davası da açılmış ise dava diğer boşanma davalarına nazaran daha uzun sürebilmektedir. Bunun yanı sıra dava sadece ayrılığa ilişkin ise bu noktada boşanmaya karar verilmez. Fakat hayatın tekrar kurulma şansının olması durumunda ayrılığa karar verilebilir.

Ayrılık Davası Boşanma Nasıl Olur?

Ayrılık Davaları Aile mahkemelerinde ayrılık talep edileceği gibi boşanma nedeniylede açılır. Ayrılık davasında yetkili Mahkeme eşin davadan önce son altı aydan beri birlikte oturdukları uyap adres kayıtında kayıtlı yeridir.

Evliliklerde Ayrılık kararı aile mahkemelerinin vereceği gibi, açılan boşanma davasının red edilmesi üzerine eşler kendileride ayrı yaşama kararı alabilmektedir. Örnek bir kararda, açılan boşanma davasında boşanma kararının verilmesi için eşlerde kusur kanıtlanamamıştır. Olay şöyle gelişmiştir, kadının eşini sürekli aşağıladığı, kötü koktuğunu belirterek alay edip küçük düşürdüğünü belirtmiştir. Kadının ise açmış olduğu karşı boşanma davasında ise erkeğin ev ile ilgilenmediği, çelşmadığı ve sürekli eve geç geldiğini belirterek boşanma talep etmişti. Aile mahkemesinde yargılama sonucu eşler dava dilekçelerinde belirtmiş olduğu boşanmaya sebep olayları tanık ve belgeler ile kanıtlayamaması sebebiyle, her iki eşin boşanma talebini red etmiştir. Mahkeme ayrıca açılan karşı davada kadının talep etmiş olduğu 1500 TL tedbir nafakasını ise kabul etmiştir. Bu boşanma kararı sonra karar yargıtayca onanmıştır. Yargıtayca onanan boşanma red kararı üzerinde 3 yıl geçmezsi üzerine erkek 3 yıl ayrı yaşadıklarını ve ortaya çıkan fiili ayrılık nedeniyle boşanma kararı verilmesini talep etmiştir. Aile mahkemesince yapılan yargılamada, 3 yıl fiili ayrılık nedeniyle boşanma kararı verirken, kadının emekli maaşı olması ve 10 adte taşınmazın olması bunlardan gelir etmesi sebebiyle tedbir nafakasını red etmiştir.

Fiili veya Eylemli Ayrılık Nedeniyle Boşanma

Ayrılık Davasında fiili ayrılık yada eylemli ayrılık olarak bilinen nedenle boşanma davasının red kararı kesinleştikten 3 yıl sonra, evliliklerinin 3 yıldır kuramadıklarını ve 3 yıl ayrı kaldıklarını ispat etmeleri durumunda, aile mahkemesine başvuru yaparak ayrılık nedeniyle dava açabilir.

Yargıtay Kararı - Ayrılık Davası Boşanma

BOŞANMA DAVASI - RETLE SONUÇLANAN İLK DAVAYI AÇAN BÖYLELİKLE FİİLİ AYRILIĞA SEBEP OLAN VE BOŞANMA SEBEBİ YARATAN ERKEĞİN BOŞANMAYA NEDEN OLAN OLAYLARDA TAMAMEN KUSURLU OLDUĞU - KADININ MADDİ TAZMİNAT TALEBİNİN REDDİNİN İSABETSİZLİĞİ Retle sonuçlanan ilk davayı açan, böylelikle fiili ayrılığa sebep olan ve boşanma sebebi yaratan davacı erkeğin boşanmaya neden olan olaylarda tamamen kusurlu olduğunun kabulü gerekmektedir. Durum böyleyken; mahkemece "davacı erkeğin ağır kusurlu olmadığı" gerekçesiyle davalı kadının maddi tazminat talebinin reddine karar verilmesi isabetsiz olmuş ve bozmayı gerektirmiştir.boşanma avukatı sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber toplam 340 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara