Bipolar hastalığı boşanma sebebi mi? Bipolar bozukluk boşanma yargıtay kararı

Bipolar hastalığı boşanma sebebi mi? Bipolar bozukluk boşanma yargıtay kararı
Bipolar bozukluk, dünya çapında yaygın bir ruh sağlığı sorunudur ve evliliği etkileyebilir. Boşanma sürecinde dikkate alınmasına rağmen, tek başına boşanma sebebi olarak kabul edilmez.

Bipolar bozukluk, geniş bir yelpazede insanları etkileyen, dünya çapında yaygın olarak görülen ve farklı isimlerle adlandırılan bir ruh sağlığı durumudur.

Bu hastalık, bireylerin duygusal durumlarında aşırı dalgalanmalara yol açarak, onların günlük yaşam kalitelerini ciddi şekilde etkileyebilir. Bipolar bozuklukla ilgili sıkça sorulan soruların özgün cevaplarını aşağıda detaylı bir şekilde inceleyelim:

Bipolar Hastalığı Boşanma Sebebi mi?

Bipolar bozukluk gibi ruh sağlığı sorunları, tek başına boşanma sebebi olarak kabul edilmemektedir. Ancak, bu tür durumlar, evliliğin sürdürülmesini güçleştirecek şekilde ilişkiye zarar verebilecek etkilere sahip olabilir.

Yasa, akıl hastalığını boşanma nedeni olarak görmekle birlikte, bipolar bozukluk gibi durumlar kişinin hak ve fiil ehliyetini doğrudan etkilemez. Bununla birlikte, evlilik birliğinin sürdürülemez hale gelmesi gibi koşullar altında, akıl hastalıkları boşanma için geçerli bir neden olabilir.

Kişilik Bozukluğu Boşanma Sebebi midir?

Evliliği çekilmez hale getiren ağır psişik kişilik bozuklukları, boşanma sebebi olarak kabul edilen akıl hastalıkları arasında yer alır. Bu durumlar, tıbbi olarak tanınan akıl hastalıklarından daha geniş bir kategoriyi kapsayabilir. Evliliğin devamını imkansız hale getiren bu tür durumlar, mahkemeler tarafından dikkate alınır ve boşanma sürecine etki edebilir.

Bipolar Hastası Boşanma Davası Açabilir mi?

Evet, bipolar bozukluk tanısı almış bireyler de boşanma davası açabilirler. Ancak, bu tür durumlarda, hastalığın evlilik birliğini sürdürülemez hale getirdiğini kanıtlamak için resmi bir kurul raporu gerekebilir. Davanın kabul edilebilirliği için, hastalığın tedavi edilemez olduğu ve evlilik birliğinin çekilmez duruma geldiği gösterilmelidir.

Bipolar Bozukluk Yüzde Kaç Engelli?

Türkiye'de yapılan araştırmalara göre, bipolar affektif bozukluk tanılı hastalar arasında ağır engellilik oranı %5,7 olarak belirlenmiştir. Bu oran, bipolar bozukluğun bireylerin yaşam kalitesi üzerindeki etkisinin ciddiyetini göstermektedir. Hastalık, bireylerin günlük yaşamlarını ve işlevselliklerini önemli ölçüde etkileyebilir.

Bipolar Evliliği Etkiler mi?

Evet, bipolar bozukluk evliliği etkileyebilir. Araştırmalar, bipolar bozukluğun bekar, dul ve boşanmış bireyler arasında daha yaygın olduğunu ve bu hastaların boşanma oranının genel topluma göre üç kat daha fazla olduğunu göstermektedir. Bu durum, hastalığın evlilik üzerindeki olumsuz etkilerine işaret eder.

Bipolar Bozukluk Zihinsel Engel mi?

Bipolar bozukluk, manik-depresif hastalık olarak da bilinir ve uzun vadede kişinin zihinsel ve fiziksel işlevselliğinde kayıplara neden olan ciddi bir ruh sağlığı sorunudur. Bu hastalık, zihinsel engel kategorisinde değerlendirilebilir çünkü bireyin günlük yaşamını, karar verme yetisini ve genel sağlığını etkileyebilir.

Bipolar Bozukluk Olan Araba Kullanabilir mi?

Bipolar bozukluğun akut fazları sırasında, bireyin araç kullanma yeteneği geçici olarak kısıtlanabilir. Tedavi altında ve hastalığın stabil olduğu dönemlerde ise, bireyin araç kullanmasına izin verilebilir, ancak düzenli tıbbi kontroller ve sağlık profesyonellerinin değerlendirmeleri önem taşır.

Bipolar Bozukluk Askerlikten Muaf mı?

Bipolar bozukluk, stabil hale getirilebilir ve uygun tedavi ile kontrol altında tutulabilir bir hastalıktır; bu nedenle, otomatik olarak askerlikten muafiyet sağlamaz. Ancak, hastalığın ciddi ve tedaviye dirençli olduğu durumlarda, bireyin askerlik hizmetini yerine getiremeyeceği değerlendirilebilir. Bu tür kararlar, askeri hastanelerin sağlık kurulları tarafından verilir.

İSTİNAF KARARI: Bipolar hastalığı boşanma sebebi mi?

BOŞANMA DAVASI - EVLİLİĞİ YÜRÜTMEYE ENGEL BİR PSİKİYATRİK RAHATSIZLIĞININ VEYA AKIL HASTALIĞININ BULUNUP BULUNMADIĞI - HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Mahkemece davalı-karşı davacı kadının Adli Tıp Kurumu ilgili ihtisas dairesine gönderilerek evliliği yürütmeye engel bir psikiyatrik rahatsızlığının veya akıl hastalığının bulunup bulunmadığının, var ise evlenmeden önce mevcut olup olmadığının ve iyileşme olasılığının bulunup bulunmadığının ve başlangıç tarihinin, evliliği yürütmeye engel teşkil edip etmediğinin,

Vasi tayini gerekip gerekmediği hususlarının tespit edimesi gerekirken yetersiz sağlık kurulu raporuna itibarla yargılamaya devamla işin esası hakkında karar verilmesi usul ve kanuna aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.

BOŞANMA DAVASI - EVLİLİĞİN BUTLANINI YALNIZCA AKIL HASTALIĞI İYİLEŞMİŞ OLAN DAVALI EŞİN TALEP EDEBİLECEĞİ - KADININ BOŞANMA DAVASI İLE İLGİLİ OLUMLU VEYA OLUMSUZ HÜKÜM TESİS EDİLEMEMESİNİN İSABETSİZLİĞİ - HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Vesayet dosyasında alınan raporda "hastalığın remisyonda" olduğu ve dosya kapsamındaki tüm raporlardan remisyon halinde kişinin mümeyyiz olduğunun, tam bir akli sağlık içinde olduğunun sabit olmasına göre Türk Medeni Kanununun 147/2. maddesi hükmü gereğince evliliğin butlanını yalnızca akıl hastalığı iyileşmiş olan davalı eş talep edebilir, davacı-davalı erkeğin bunu talep etme hakkı yoktur.

Davalı-davacı kadının da böyle bir talebi yoktur. Bu durumda davacı-davalı erkeğin evliliğin mutlak butlanı talebinin reddi gerekirken, aksi şekilde hüküm tesisi doğru görülmemiştir. Davalı-davacı kadın, . tarihli birleşen boşanma davası ile evlilik birliğinin sarsılması sebebiyle boşanma talep etmiştir.

Mahkemece davalı-davacı kadının boşanma davası ile ilgili olumlu veya olumsuz hüküm tesis edilememesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.

Kaynak:Haber Kaynağı

Bu haber toplam 269 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara