Boşanma Davalarında Karşı Dava Açılması

Boşanma Davalarında Karşı Dava Açılması
Boşanma Davalarında Karşı Dava Açılması | Çekişmeli boşanma davalarında taraflar birisi diğeri hakkında bir boşanma nedeni ortaya sürmekte ve bunu ispatlamak istemektedir. Bu davalarda boşanmaya sebep olacak nedenlerin ispatı konusunda karşı tarafa bir suç isnat edilmektedir. Bu durumda da karşı tarafın kendini savunabilmesi gerekmektedir. Bunun sağlanması içinde kendi...
Boşanma Davalarında Karşı Dava Açılması Nasıl Olur? Boşanmada karşı dava açmak, davacı ile davalının savunduğu konuların farklı olması durumunda mümkündür. Boşanmada davalarında davayı açan kişiler belirli bazı konuları öne sürerek boşanma taleplerini iletirler. Davalı ise kendi iddialarını bu davada kullanamaz. Bundan dolayı da davalı olan kişi adına boşanma davalarında karşı dava açılması söz konusu olacaktır. Açılan bu davalar ile tarafların ikisi de kendi savlarını savunabilir.

Boşanma Davası Süreci Nasl Olur?

Boşanma talebinde bulanan kişi boşanma nedenine söz konusu olan iddiaları ile Aile Mahkemesi’ne başvurur. Davacı kişi açmış olduğu davada savlarını ispat etmeye çalışır. Şayet davalı kişi davayı açan kişinin bu savlarından memnun değilse kendi iddialarının olduğu bir karşı dava açma süreci başlatabilir. Hakim böylece iki tarafın da iddialarına bakarak kararını açıklar.

Boşanmalarda Karşı Dava Açmak İçin Şartlar Nelerdir?

Karşı davanın söz konusu olabilmesi için 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 132. Maddesinde belirtilmiş olan şartların sağlanmış olması gereklidir. Boşanma davalarında karşı davanın açılabilmesi için gerekli olan şartlar ise şu şekildedir:
  • Açılmış olan boşanma davasının devam ediyor olması,
  • Karşı davaya söz konusu olacak konuların esas boşanma davasındaki talepler ile takas ve mahsupluk ilişkisi içinde olması,

Boşanma Davasında Karşı Dava Nasıl Açılır?

Karşı davanın açılabilmesi için ilk olarak gerekli olan şartların sağlanması gereklidir. Ayrıca bu konuda bilinmesi gereken en önemli hususlardan birisi de karşı davaya karşı dava açılamayacak olmasıdır. Boşanma davasında cevap dilekçesi ile karşı dava açılabilmesi mümkündür. Asıl davanın konularına ilişkin olarak yazılacak cevap dilekçesi ile mahkemeye başvurulması gereklidir.

Boşanma Davasında Karşı Dava Açabilmek İçin Süre Nedir?

Karşı dava açılabilmesi için asıl davaya 15 gün içerisinde cevap verilmesi gereklidir. Fakat bazı durumlarda karşı davayı açacak olan taraf mahkemeden ek süre isteyebilir. Mahkemede 1 ayı geçmeyecek şekilde ek süre talebini kabul edebilir. Boşanma davasında karşı dava süresinin kaçırılması durumunda hakim asıl dava ile sonradan açılan davayı birbirinden ayıracaktır. Bu durumda iki dava birbirinden ayrı iki dava şeklinde yürütülecektir.

Boşanma Davalarında Karşı Dava Açılması

Çekişmeli boşanma davalarında taraflar birisi diğeri hakkında bir boşanma nedeni ortaya sürmekte ve bunu ispatlamak istemektedir. Bu davalarda boşanmaya sebep olacak nedenlerin ispatı konusunda karşı tarafa bir suç isnat edilmektedir. Bu durumda da karşı tarafın kendini savunabilmesi gerekmektedir. Bunun sağlanması içinde kendi açısından haklı olduğu konular için boşanmalarda karşı dava açabilmektedir. Bu karşı davalar, yürütülen boşanma davasının içerisinde görülmektedir. Tarafların kendilerine göre haklı oldukları konularda kendi haklılıklarını savunması bu şekilde sağlanmış olabilmektedir. Evliliğin sonlandırılması yanında nafaka, tazminat ve velayet konularında karşı davalar açılarak bu konulardaki karaların bu durumlar göz önüne alınarak karar verilmesi istene bilmektedir.

Boşanma Davalarında Karşı Dava Nasıl Açılır?

Boşanma davalarının sürdüğü ve duruşmaların yapıldığı sırada davacı tarafın belirli nedenler ortaya koyması durumunda davalı olan tarafta kendi açısından savlarını ortaya koyabilmektedir. Her iki tarafından savlarını en iyi şekilde savunabilmesi için davalı olan taraf boşanma davasında karşı dava açabilmektedir. Bunun yapılması için öncelikle mevcut davanın içerisinde değerlendirilmesi ve bu davanın açılabilmesi için gerekli şartların yerine getirilmiş olması gerekmektedir. | Boşanma Davalarında Karşı Dava Açılması

Boşanma Davasında Karşı Dava Neden Açılır?

Boşanma davaları içerisinde davalı tarafın haklılığını ve kendi savını savunabilmesi için bir boşanma davasında karşı dava açabilmektedir. Bu karşı davalar görülmekte olan davalar ile birlikte görülmektedir. Bunun sağlanması ve karşı dava açılabilmesi için belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Boşanma davasında davalı tarafın boşanma karşı dava açabilmesi için boşanma davasının görülüyor olması gerekmektedir. Sonuçlanmış davalarda karşı dava açılamaz. Boşanma Karşı davanın açılmasında ortaya sunulacak sebep, asıl boşanma davasındaki sebep ile ilişkili ve arasında bağ olması gerekmektedir. Bu konunun dışında ve ilgisiz olan sebepler boşanmada karşı davanın konusu olmamaktadır. Boşanma davasında davalı olan tarafın kendisine isnat edilen boşanma konusunda kusurlu olduğunu belirten sebep ile alakalı olarak haklılığını savunması konusunda boşanmada karşı dava açabilmektedir. Bunun açılması için davanın sürüyor olması ve sebebin asıl boşanma sebebi ile alakalı olması gerekmektedir. Bu şartların oluşması durumunda davalar açılabilmekte ve görülebilmektedir. | Boşanma Davalarında Karşı Dava Açılması

Bu haber toplam 337 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara