Boşanma Davalarında Tazminat Nasıl

Boşanma Davalarında Tazminat Nasıl
Boşanma Davalarında Tazminat Neye Göre Belirlenir? | Boşanma davalarında maddi ve manevi olmak üzere iki tür tazminat talep edilebilir. Türk Medeni Kanunu' nun 174. Maddesinde düzenlenmiş olan tazminatların talep edilebilmesi için belirli şartların oluşmuş olması gereklidir. Boşanma Davalarında Maddi Tazminat Neye Göre Belirlenir? Maddi tazminat davayı açan eş tarafından...
Boşanma Davalarında Tazminat Nasıl veya Boşanma Davalarında Tazminat Neye Göre Belirlenir? Tazminat alma hakkı boşanma davalarında var olan bir haktır. Türk Medeni Hukuku’nun 174. Maddesine göre, maddi ve manevi tazminat talep etme hakkı, boşanma işlemi ile sonlanan evlilikte, tazminat talep eden tarafın, zedelenmiş, yıpranmış, küçük düşürülmüş olması gibi gereklilikler söz konusudur. Madde 174’e göre;
  • Taraflardan biri az kusurluysa ve bir diğeri kusurluysa, az kusurlu taraf, beklentilerinin zarar gördüğünü iddia ederek, kusurlu taraftan, aşırı olmamak kaydı ile tazminat talep edebilecektir.
  • Boşanma sürecine ulaşılana kadar olan evrede ve bu süreçte, taraflardan biri saldırıya uğramışsa, boşanma davalarında tazminat nasıl talebi hakkı doğar.

Boşanma Davalarında Maddi Tazminat Talebi

Boşanma gerçekleştikten sonra, evlilik ile birlikte, ekonomik birliktelikleri de oluştuğundan bu durum taraflardan hiç kusuru olmayana zarar veriyorsa, kusursuz taraf kusurlu taraftan maddi tazminat talep etme hakkına sahiptir. Maddi tazminat talep edilebilmesi için gereken şartlar şu şekildedir;
  • Maddi tazminat talebinde bulunan tarafın kusursuz ya da tazminat talep edilen taraftan daha az kusurlu olması gerekir.
  • Boşanma davası tazminat talebi için, boşanma işlemi mahkeme tarafından gerçekleştirilmiş olmalıdır.
  • Evliliğin sona ermiş olması, tazminat talep eden tarafın mevcut menfaatlerini zarara uğratmış olmalıdır.
  • Tazminat ödemesi talep edilen şahsın, istenen tazminat miktarını ödeyebilecek güce sahip olması gerekir.
Maddi tazminat davası, boşanma davası süresi devam etmekte iken açılabilir. Bunun dışında dava, boşanmanın gerçekleşmesi akabinde 1 yıl süre zarfınca açılabilecektir. Aksi takdirde 1 yıl geçerse süreç zaman aşımına uğrar.

Boşanma Davalarında Manevi Tazminat

Bazı durumlarda şahıslar, kişilik onurlarının zedelendiği iddiası ile manevi tazminat davası açabilirler. Manevi tazminat davası açabilmek için, şahıslar, psikolojik ve ruhsal bağlamda, boşanmanın ve boşanma sürecinin getirisiyle yıpranmış olmalılardır. Manevi tazminat ile alakalı ayrıntılar şu şekildedir;
  • Kişinin iddia ettiği psikolojik ve ruhsal çöküntü, boşanma durumu ve süreci ile alakalı olmalıdır. Kişinin hali hazırda var olan psikolojik bir problemi, manevi tazminat davasına konu edilemez.
  • Tazminat talep eden taraf, tazminat ödemesi istenen taraftan daha az kusurlu olmalıdır.
  • Tazminat talep edilen tarafın, söz konusu tazminatı ödeme gücü bulunmalıdır.
Bahsedilen boşanma davalarında tazminat nasıl talep edilmesi için, boşanma kararı verilmiş olmalıdır. Manevi tazminat için faiz talep edilebilecektir. Manevi tazminatın tek seferde ve toplu bir şekilde ödenmesi gerekir. Manevi tazminat miras yoluyla devredilemez. Boşanmada maddi manevi tazminat zaman aşımı süresi 1 yıldır.

Boşanma Davalarında Tazminat Neye Göre Belirlenir?

Boşanma davalarında maddi ve manevi olmak üzere iki tür tazminat talep edilebilir. Türk Medeni Kanunu' nun 174. Maddesinde düzenlenmiş olan tazminatların talep edilebilmesi için belirli şartların oluşmuş olması gereklidir. Maddi tazminat davayı açan eş tarafından talep edilebilir ve boşanmadan kaynaklı olarak mevcut veya olası menfaatlerin sekteye uğraması nedeniyle talep edilebilir. Ayrıca maddi tazminat talep eden eşin, boşanmaya sebep olan olaylarda, diğer eşe göre kusursuz veya daha az kusurlu olması gerekir. [caption id="attachment_16293" align="alignleft" width="500"]Boşanma davasında tazminat nasıl belirlenir Boşanma Davalarında Tazminat[/caption] Yakın zamanda değişikliğe gidilerek yeniden düzenlenen maddi tazminat şartları, eskiden talep eden eşin tamamen kusursuz olmasını gerektirmesinden dolayı, Nadiren uygulanan bir tazminat türü halinden, günümüzde talep eden eşin daha az kusursuz olması şartına yumuşatılmış durumda. Bu durum maddi tazminat taleplerinin sıklıkla kabul görmesine neden olur. Maddi tazminat açılan boşanma davası sırasında talep edilmediği takdirde alınamaz. Bununla birlikte boşanma davasının sonuçlanmasının ardından da yeniden dava açılarak talep edilebilir. Hakim maddi tazminatı belirlerken, tazminatı ödeyecek olan kişinin ödeme gücüne ve istenmiş olan tazminat talebine paralel olarak ödenecek rakamı belirler. Aynı zamanda talep edilmiş olan tazminat rakamının üzerinde bir tazminat belirlemesi mümkün değildir.Belirlenmiş olan tazminat miktarı, hemen veya parçalı olarak ödenebileceği gibi, tazminat miktarını karşılayacak mal ile karşılığıyla da ödenebilir. Maddi tazminat talep edilebilmesi için mutlaka davalı tarafın kusurlu olması gerekir.

Boşanma Davalarında Manevi Tazminat Neye Göre Belirlenir?

Boşanma Davalarında Manevi tazminat talep edilebilmesi için öncelikle tazminat talep eden eşin kişilik haklarına saldırı gerçekleşmiş olmalıdır. Yani boşanma aşamasına gelinceye kadar ve boşanmaya sebep olan olayların eşin kişisel haklarına saldırı içermiş olması gerekir. Boşanmaya sebep olan olaylar sırasında kişilik hakları zedelenen, bu olaylar sonucunda yaşanan sıkıntılı ve üzüntülü süreçler yaşayan eşler manevi tazminat talep edebilirler.

Aldatma Nedeniyle Boşanma Davalarında Tazminat Neye Göre Belirlenir?

Yenilenmeden önce kanun da kişilik haklarına yapılan saldırının ve dolayısıyla eşin kusurluluğunun üst düzeyde olması gerekirken, günümüzde eşin kusurunun büyüklüğü manevi tazminat için gerekli bir şart değildir. Kusur küçük de olsa, eşin bu kusurda veya kusurlardan kaynaklı olarak yaşadığı sıkıntılı ve üzüntülü durumlar göz önüne alınır. Tazminat miktarı hakim tarafından belirlenir ve tazminat istenen eşin ödeme gücü ile tazminat talep eden kişinin yaşadığı sıkıntılı süreçlerin oranına bakılır. Maddi tazminatlarda olduğu gibi belirlenmiş olan tazminat miktarı mal karşılığı ödenemez. Manevi tazminat ayrıca boşanmaya neden olan 3. Kişilere de açılabilir. Aldatmaya dayalı boşanmalarda, eşin aldatmayı gerçekleştirdiği 3. Kişiye de manevi tazminat davası açılabilir. Bununla birlikte bu tazminatın talep edilebilmesi için, 3. Kişinin evlilikten haberdar olması şartı aranır. Boşanma davası ile birlikte talep edilebilen manevi tazminat, boşanma davasının sonuçlanmasının ardından dava açılarak da talep edilebilir. Her iki tazminat türünde de davalı tarafın az veya çok kusurlu olması şartı vardır.

Boşanma Davalarında Tazminat Nasıl Yargıtay Kararı

BOŞANMA DAVALARINDA TAZMİNAT NASIL - İDRAK ÇAĞINDA BULUNAN ORTAK ÇOCUĞUN GÖRÜŞÜNÜN ALINMASI LÜZUMU. ÇOCUĞUN ÜSTÜN YARARININ TESPİTİ BAKIMINDAN UZMAN RAPORU ALINMASI GEREĞİ Davalı kadın, cevap dilekçesinde 300.000 TL tazminat talep etmiş, tazminatın niteliğini belirtmemiştir. Hakim, uyuşmazlığın aydınlatılmasının zorunlu kıldığı durumlarda maddi veya hukuki açıdan belirsiz yahut çelişkili gördüğü hususlar hakkında, taraflara açıklama yaptırabilir, soru sorabilir, delil gösterilmesini isteyebilir. Yasal gereklilik uyarınca hakimin davayı aydınlatma ödevi çerçevesinde davalı kadına talebini açıklattırıp sonucu uyarınca karar vermek gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. Makalede Boşanma Davalarında Tazminat Nasıl konuları işlenmiştir.

Bu haber toplam 390 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara