Boşanma Davası Reddedilirse Yeniden Dava Açılabilir mi? Boşanma Esastan ve Usulden Red Ne Demek?

Boşanma Davası Reddedilirse Yeniden Dava Açılabilir mi? Boşanma Esastan ve Usulden Red Ne Demek?
Boşanma davası reddedildiğinde, çiftler yasal olarak evli kalmaya devam eder. Usulden reddedilen davalar, eksiklikler giderilerek yeniden açılabilir. Ancak, esastan reddedilen durumlarda, farklı sebeplerle yeni bir dava açılabilir.

Boşanma davasının mahkeme tarafından reddedilmesi, çeşitli sebeplere bağlı olarak gerçekleşebilir ve bu durum, dava sürecini ve tarafların haklarını doğrudan etkiler. İşte boşanma davası reddedildiğinde karşılaşılabilecek durumlar ve atılması gereken adımlar:

Boşanma Davası Usulden Reddedilirse Ne Olur?

Boşanma davasının usulden reddedilmesi, davanın şekil yönünden eksiklikleri nedeniyle geri çevrilmesi anlamına gelir. Bu durumda, boşanma işlemi gerçekleşmez ve eşler yasal olarak evli kalmaya devam eder. Usulden kaynaklanan eksiklikler giderildikten sonra aynı sebeplere dayanarak yeni bir boşanma davası açılabilir.

Boşanma Davam Reddedildi Ne Yapmalıyım?

Eğer boşanma davası reddedilmişse ve aynı sebeplere dayanarak yeni bir dava açmak mümkün değilse, boşanma talebinde bulunmak isteyen taraf, farklı sebep ve olaylara dayanarak yeni bir boşanma davası açabilir. Bu yeni dava, ilk davanın devamı sırasında ya da sonrasında açılabilir.

Reddedilen Boşanma Davası Tekrar Ne Zaman Açılır?

Reddedilen boşanma davasının ardından, aynı sebeplere dayalı olarak tekrar dava açılamaz. Ancak, ilk davanın açılmasından sonra yaşanan yeni olay ve durumlar temel alınarak yeni bir boşanma davası açılabilir. Bu, davanın esasını oluşturan yeni sebeplerin varlığına bağlıdır.

Boşanma Davasında Red Kararı Ne Demek?

Boşanma davasının reddedilmesi, davacının taleplerinin mahkeme tarafından kabul edilmemesi anlamına gelir. Bu durum, davanın usul veya esas yönünden incelenmesi sonucu ortaya çıkabilir. Red kararı, davacının boşanma sebeplerini yeterince ispatlayamaması gibi nedenlerle verilebilir.

Boşanma Davası Reddedilirse Nafaka Ne Olur?

Boşanma davası reddedildiğinde, yoksulluk nafakası talebinin kabul edilmesi mümkün olmaz. Çünkü, yoksulluk nafakası bağlanabilmesi için boşanmanın gerçekleşmiş ve yoksulluğa düşecek tarafın bu nafakayı talep etmiş olması gerekir.

Boşanma Davası Reddedilirse Mal Rejimi Davası Ne Olur?

Boşanma davasının reddedilmesi halinde, mal rejimi tasfiyesi davası da sonuçlanamaz. Çünkü, evlilik birliğinin hukuki olarak sona ermemesi, mal rejiminin tasfiyesi için gerekli şartların oluşmaması anlamına gelir. Bu nedenle, boşanma olmadan mal rejimi tasfiyesi yapılamaz.

Boşanma Davasının Usulden Reddedilmesi Hangi Durumlarda Olur?

Boşanma davasının usulden reddedilmesi için gerçekleşmesi gereken durumlardan bazıları şunlardır:

Kişi boşanma davasını görevli olmayan, yanlış bir mahkemede açmış ise boşanma davası mahkeme tarafından usulden reddedilir. Mahkeme gerekçe olarak, görevli mahkeme olmadığını sunarak görevsizlik kararı verir. Kişi bu durumda kararın kesinleşmesini beklemelidir. Karar kesinleştikten sonra ise 2 hafta süresi başlar. Bu 2 hafta içerisinde dava dosyasının görevli olan bir mahkemeye gönderilmesi için dilekçe vermelidir. Eğer bunu yapmaz ise; kişi davayı hiç açmamış gibi sayılır.

Adli yardım talepli boşanma davası açan bir kişi dava dilekçesine adli yardım talebini eklememiş ise bunun üzerine mahkeme adli yardım talebini reddedebilir. Ayrıca kendisinden gider avansı talep edebilir. Kişi, mahkemenin verdiği süre içerisinde gider avansını yatırmaz ise mahkeme davayı usulden reddetme hakkına sahiptir. Bu durumda kişinin davayı sonuçlandırıp, yeniden açması gerekir.

Boşanma Davası Usulü Nedir?

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 184. maddesine göre, boşanma davalarında Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu uygulanır. Bu kanun gereğince uygulanması gereken bazı kurallar şunlardır:

Eğer hakim boşanma davasında sunulan bir olayın yaşandığı ispat edilmiş olsa bile bu olayın yaşandığına vicdanen inanmamış ise davayı reddedebilme hakkına sahiptir.

Boşanma davalarında, hakim taraflardan olayların yaşandığına dair yemin isteyemez.

Hakime yaşanan bir vakıa ile ilgili bir ikrar sunulduğunda, hakim bunu tek başına değerlendirmez. Davayı bir bütün olarak ele alır.

Boşanma davası süresince sunulan bütün delilleri, hakim hiçbir etki ve baskı altında kalmadan değerlendirmekle yükümlüdür.

Boşanmak için başvuran bir çift aralarında boşanmaya dair anlaşmaya varmış olsalar dahi bu anlaşmanın geçerli olabilmesi için hakimin onaylaması gerekmektedir. Hakim onaylamazsa anlaşma geçersiz sayılır.

Boşanma davasındaki taraflardan birinin ya da çiftin çocuklarının menfaati doğrultusunda, taraflardan biri davanın gizli görülmesini talep ederse hakim bu kararı işleme koyabilir.

Boşanma Davası Usullerine Uyulmazsa Ne Olur?

Boşanma davası usullerinden herhangi birine uyulmaz ise; hakim davaya usulden red kararı verebilir. Bu durumda dava kesinleştikten sonra tarafların tekrar dava açması gerekmektedir.

Boşanma Davası Yetki İtirazı Nedir?

Boşanma davasında yetki itirazı; davanın görüleceği mahkemenin yetkili mahkeme olmadığına dair yapılan itirazdır. Boşanma davasında yetkili olan mahkeme; eşlerin ayrılmadan önce evliliklerinin minimum son altı ayında oturdukları yerdeki mahkeme veya eşlerden birinin yerleşim yerindeki mahkemedir.

Boşanma davaları Aile Mahkemeleri’nde görülen mahkemelerdir. Boşanma davasında seçilmesi gereken mahkemenin nerede ve hangi mahkeme olacağı, Türk Medeni Kanunu’nun 168. maddesi ile belirlenmiş bir kuraldır. Bu durumda taraflar yetki itirazında bulunabilirler. Kişinin yetki itirazından bulunurken bir dilekçe yazması ve bu dilekçesinde seçtiği yetkili mahkemeyi bildirmesi gerekmektedir.

Yetki İtirazı Hangi Durumlarda Dikkate Alınmaz?

Yetki itirazı, mahkemenin yetkisinin olduğu kesin olmayan davalarda cevap dilekçesinin yazıldığı süreçte yapılmalıdır. Aksi takdirde sonradan yapılacak olan yetki itirazları herhangi bir şekilde kabul edilmemektedir.

Ayrıca kişinin yetki itirazında bulunurken birden fazla yetkili mahkeme olabileceği için, seçtiği yetkili mahkemeyi dilekçesinde bildirmesi gerekmektedir. Bildirmemesi halinde yetki itirazı geçersiz sayılır. Bu durum Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 19. maddesinin 2. kararında yer almaktadır.

Bu haber toplam 421 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara