Boşanma Davası Temyiz

Boşanma Davası Temyiz
Bilişim Hukuku ve Suçları Bilindiği gibi, dünyada yaşanan her türlü olayın güncelliği ve değişim göstermesi, hukukun ve her türden hukuki düzenlemenin de güncel, yeni ve çağdaş olması gereğini beraberinde getirir. Aksi halde hukuk, hiçbir zaman ulaşmak istediği “düzenleyici ve denetleyici” gayelerine ulaşamayacaktır. Bilişim Hukuku Davaları Öncelikle...
Boşanma Davası Temyiz Süresi Nedir? Boşanma davası temyize giderse, süreç 259 gün uzar. Boşanma davalarında temyiz süresi 2019 yılı için 259 gündür. Her hukuki dava gibi boşanma davasında da temyize gidebilme hakkı bulunmaktadır. Bunun için ilk şart, dava ile ilgilenen mahkemenin kesin boşanmayı gerçekleştirmiş olmasıdır. Karar kesinleştikten sonra, karar hakkında iki tarafın mutabık olmadığı yerler varsa, temyize gidilir. Davada haklı çıkan taraf da temyiz isteğinde bulunabilmektedir. Boşanma kararının kesinleşmesi ve temyiz harcının ödenmesinden sonra talep işleme konur.

Boşanma Davası Temyiz Sonucunda Alınabilecek Kararlar

  • Onama Kararı: Mahkemenin verdiği kararın doğru olduğunu gösterir. Kararın kesinleşme nedenidir. Ancak kanunlara göre; Yargıtay onama kararının hukuk çerçevesinde verildiğini ve yerel mahkemede herhangi bir hata olmadığını, hukuken ispatlamak zorundadır.
  • Bozma Kararı: Sözleşmenin yanlış uygulanması, davada aykırılık bulunması, delillerin hatalı olması, yargılama hatası ve eksikleri gibi nedenlerle Yargıtay, kararı bozma yönünde sonuç çıkarabilmektedir. Bu durumda dava yeniden görülür.
  • Düzelterek Onama Kararı: Kararın tamamını bozmak yerine bazı konularda düzeltmeler yapmak gerektiğini bildiren karardır.

Boşanma Davası Temyiz Ve İstinaf

 Boşanma davası açmak, anlaşamayan ve resmi olarak evli çiftler için mümkün olmaktadır. Boşanma davası sonucunda kararın haksız olduğunu düşünen taraflardan bir tanesi ya da her ikisi daha yüksek bir yargı merciine inceleme için başvuruda bulunabilmektedir. Boşanma davası temyiz ve istinaf başvurusunun yapılması diğer hukuk ve ceza davalarında olduğu gibi mümkün olmaktadır. Boşanma davalarında istinaf başvurusu için kararı veren yerel mahkemeye dilekçe ile başvurulması gerekmektedir. İstinaf mahkemesinin yaptığı incelemeden sonra alınan karar tekrar haksız bulunur ise bu kez temyiz başvurusu Yargıtay’a yapılmalıdır. Özellikle çekişmeli boşanma davalarında taraflardan bir tanesi alınan kararı haksız bulabilmekte ve hukuki haklarını kullanarak karara itiraz edebilmektedir. Bu durumda istinaf ve temyiz yoluna gidilmesi gerekecektir. Böyle bir yola başvururken alanında uzman bir avukat ile birlikte hareket edilmesi istenen sonuçların alınabilmesi için faydalı olacaktır.

İstinaf Ve İstinaf Kanun Yolu Nedir?

 İstinaf hem olay hem de hukuki yönden ilk derece mahkemeleri tarafından verilen kararların üst dereceli mahkemeler tarafından denetlenmesidir. Bir kişi İstinaf kanun yoluna başvurduğunda ceza davası ya da hukuk dava dosyası üst dereceli bir İstinaf mahkemesi tarafından tekrar incelenmektedir. Öyle bir durumda ilk derece mahkemesi tarafından alınan karar ikinci kere incelenir ve denetlenir. Anayasamızda olan davasız yargılama olmaz ilkesi gereğince İstinaf incelemesinin yapılabilmesi için mutlaka bir istinaf başvurusu yapılmalıdır. İlk derece mahkemesi bir hükmü istinaf incelemesi için kendiliğinden İstinaf mahkemesine gönderememektedir. İstinaf başvurusu için kararı veren yerel mahkemeye dilekçe yolu ile başvuru yapılmalıdır. Bunun yanı sıra kararı veren mahkemenin katibine beyanda bulunularak da istinaf başvurusu yapılabilmektedir. Temyiz Nedir?  Temyiz; istinaf mahkemesi kararlarının hukuki açıdan denetlenmesi ve incelenmesine amaçlayan bir kanun yoludur. İstinaf mahkemesi tarafından iki kere incelenen ve karar verilen bir dosya için belli yasal koşulları uygunluk sağlandığında temyiz incelemesi için Yargıtay’a başvuru yapılabilmektedir. Böylece aynı dosya 3 dereceli bir inceleme sistemine tabi tutulur. Bu sistem hukuk ya da ceza davalarının neticesinde verilen kararların tam anlamıyla denetlenmesini sağlamak içindir.

Boşanma Davası Temyiz  Yargı Kararları

Boşanma Davası Temyiz, Boşanma Davası Temyiz Nedenleri, Boşanma Davası Yargıtay Kararları BOŞANMA DAVASI - KOCANIN EŞİNDEN KAYNAKLANAN ÖNCEKİ OLAYLARI AFFETTİĞİ - BOŞANMAYA NEDEN OLAYLARDA TAMAMEN KUSURLU OLDUĞU. KADIN YARARINA UYGUN GÖRÜLECEK MİKTARDA MADDİ VE MANEVİ TAZMİNATA HÜKMEDİLMESİ GEREKTİĞİ ÖZET: İhtar çeken davalı-karşı davacı kocanın eşinden kaynaklanan önceki olayları affettiğinin kabulü ile boşanmaya neden olaylarda tamamen kusurlu olduğu kabul edilerek, davacı-karşı davalı kadın yararına uygun görülecek miktarda maddi ve manevi tazminata hükmedilmesi gerekir. Boşanma Davası Örnek Yargıtay Kararları ÖZET: İhtar kararının tebliğinden itibaren Türk Medeni Kanunu'nu uyarınca iki aylık süre geçmeden terk nedenine dayalı boşanma davası açılamaz. Davanın reddine karar verilmesi gerekir. Boşanma Davası Örnek Yargıtay Kararları ÖZET: İstek olmadığı halde manevi tazminata faiz yürütülmesi usul ve yasaya aykırıdır. Davalı-davacı kadın için takdir edilen nafakanın dava tarihinden itibaren başlatılması gerekir. Kısa kararda davacı-davalı koca için vekalet ücreti takdir edildiği halde gerekçeli kararda bu konuda olumlu ya da olumsuz karar verilmemiştir. Davalı-davacı kadının kabul edilen davası için bozmadan önce vekalet ücreti verilip kesinleştiği halde bozmadan sonra yeniden lehine vekalet ücreti takdir edilmesi, usul ve yasaya aykırıdır. Boşanma Davası Örnek Yargıtay Kararları ÖZET: Dava, evlilik birliğinin temelinden sarsılması hukuksal nedenine dayalı boşanma ve buna bağlı olarak velayetin tevdii, maddi ve manevi tazminat istemlidir. Yoksulluk nafakasının takdiri için gerekli olan kusuru daha ağır olmama koşulunun, somut olay yönünden davalı kadın yararına gerçekleştiği belirgindir. Bu koşulun varlığı yanında davalının boşanma yüzünden yoksulluğa düşmesi koşulunun da gerçekleşmesi gerekmektedir. Mahkemece tarafların eşit kusurlu olduğunun kabulü ile davalı kadının boşanma yüzünden yoksulluğa düşüp düşmeyeceği hususunun araştırılması ve varılacak sonuca göre de; bu hususun varlığının tespiti halinde davalı yararına geçimi için uygun bir miktarda yoksulluk nafakası takdir edilmesi, aksi halde ise bu koşul gerçekleşmediğinden davanın reddedilmesi gerekirken, oluşa ve dosya kapsamına uygun düşmeyen, davalı kadının daha fazla kusurlu olduğu, gerekçesiyle yoksulluk nafakası isteminin reddedilmiş olması usul ve yasaya aykırıdır. Boşanma Davası Temyiz Örnek Yargıtay Kararı ÖZET: Karşılıklı açılan her iki boşanma davasının reddine karar verilmiş, hüküm taraflarca temyiz edilmiştir. Karardan sonra davacı-davalı koca ölmüştür. Evlilik ölümle sona ermiş olup, her iki boşanma davasının da konusu kalmamıştır. Bu konuda bir karar verilmek üzere hükmün bozulması gerekmiştir.

Bu haber toplam 545 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara