Boşanma Süreci Nasıl Başlatılır ve İşler?

Boşanma Süreci Nasıl Başlatılır ve İşler?
Boşanma süreci, eşlerden birinin veya her ikisinin evlilik birliğini sona erdirme kararı almasıyla başlar. Bu karar, çeşitli sebeplere dayanabilir ve bu aşama, çiftler için duygusal olarak zorlayıcı olabilir. Peki, Boşanma Süreci Nasıl Başlatılır?

Boşanma davasının başlatılması ve süreci, davanın hangi şekilde açılmış olduğuna göre değişkenlik gösterir. İki türlü boşanma davası açabiliyor olmak mümkündür. Bunlar;

  • Anlaşmalı boşanma davası,
  • Çekişmeli boşanma davası

Şeklindedir. Anlaşmalı boşanma davası sürecinde, taraflar hali hazırda anlaşmış olduklarından, bir boşanma protokolü ile herhangi bir Aile Mahkemesi’ne başvururlar. Sonrasında hakim tek celsede boşanma işlemini gerçekleştirir. Davanın karara bağlanması yine birkaç ay sürecektir.

Çekişmeli boşanma davaları, yetkili mahkemeye boşanma davası dilekçesi yazılması ve mahkeme harcının ödenmesi kaydı ile açılır. Karşı tarafın tebligata hızlı cevap vermesi, sürecin takibinin itina ile yapılması, ön inceleme ve tahkikat aşamasına geçmeyi hızlandırır.

Çekişmeli boşanma davası açmak isteyen kişi, delilleri ve sebepleri ile birlikte hazırladığı boşanma dilekçesini, yetkili mahkemeye verdiğinde dava süreci başlatılacaktır. Boşanma süreci nasıl başlatılır ve işler? Sorusunun cevabı, açıklamada olduğu gibi verilir.

Boşanma süreci ne kadar sürer?
Boşanma süreci, çiftlerin durumuna, çiftlerin anlaşmalarına ve mahkemenin yoğunluğuna bağlı olarak değişebilir. Ortalama olarak, Türkiye'de boşanma süreci 6-12 ay arasında sürer.

Boşanma sürecinde hangi adımlar atılır?

Boşanma süreci ne kadar sürer sorusunun cevabı, boşanmanın türüne, mahkeme yoğunluğuna ve tarafların anlaşmazlıklarının çözüm sürecine bağlı olarak değişebilir. Ortalama olarak, boşanma süreci Türkiye'de yaklaşık 6-12 ay arasında tamamlanabilir. Boşanma sürecinde atılan adımlar şunları içerebilir:
  1. Boşanma dilekçesi: Boşanma süreci, bir tarafın diğerine boşanma dilekçesi sunmasıyla başlar. Bu dilekçede, boşanma sebepleri ve istekleri belirtilir.
  2. Dava açılması: Boşanma dilekçesi mahkemeye sunulur ve dava açılır.
  3. Tarafların ifadeleri: Mahkeme, tarafların ifadelerini alır ve duruşma tarihini belirler.
  4. Duruşma: Taraflar, avukatlarıyla birlikte duruşmaya katılır ve mahkeme, tarafların görüşlerini dinler.
  5. Karar: Mahkeme, tarafların beyanlarını ve delilleri değerlendirerek bir karar verir.
  6. İtiraz: Kararın bir taraf veya her iki tarafça da itiraz edilmesi durumunda, temyiz süreci başlar.
Bu adımların tamamı veya bazıları, boşanmanın türüne ve tarafların anlaşmazlıklarının çözüm sürecine bağlı olarak değişebilir.

Boşanma davası açmak için hangi belgeler gerekir?

Boşanma sürecinin ne kadar sürdüğü, davanın karmaşıklığına, tarafların anlaşmazlıklarının ne kadar derin olduğuna ve mahkemenin iş yüküne bağlıdır. Basit bir anlaşmalı boşanma davası yaklaşık 1-3 ay arasında sonuçlanabilirken, çekişmeli bir boşanma davası yıllarca sürebilir.
Boşanma davası açmak için gerekli belgeler, dava türüne ve tarafların durumuna göre değişebilir. Ancak genellikle nüfus kayıt örneği, evlilik cüzdanı, boşanma dilekçesi, boşanma sebeplerini kanıtlayan belgeler ve varsa çocuklarla ilgili belgeler (velayet, nafaka vb.) gerekli olabilir. Bu belgelerin tam listesi ve gereklilikleri, avukatınız veya ilgili mahkemenin internet sitesinde bulunabilir.

Boşanma davası sırasında çocukların velayeti nasıl belirlenir?

Boşanma sürecinin tam olarak ne kadar sürdüğü, davanın karmaşıklığına, çiftlerin anlaşmazlıklarının ne kadar derin olduğuna ve mahkemenin yoğunluğuna bağlı olarak değişebilir. Ancak, genellikle boşanma davaları birkaç ay ila birkaç yıl arasında sürebilir.
davası sırasında çocukların velayeti, çiftlerin anlaşması veya mahkemenin kararı ile belirlenebilir. Eğer ebeveynler anlaşmaya varırsa, velayet ve diğer konular üzerinde anlaşmaları mümkündür. Ancak anlaşma sağlanamazsa, mahkeme çocukların yararını gözeterek velayeti belirleyecektir.
Aile Mahkemesi, çocuğun en iyi çıkarlarını göz önünde bulundurarak, velayeti bir ebeveyne veya her iki ebeveyne de verebilir. Ayrıca, velayet kararı, çocuğun yaşına, ihtiyaçlarına ve diğer faktörlere de bağlı olacaktır.

Anlaşmalı boşanma mümkün müdür?

Boşanma sürecinin ne kadar sürdüğüne dair kesin bir zaman çizelgesi yoktur. Boşanma süreci, çiftlerin durumuna ve mahkemenin yoğunluğuna bağlı olarak değişebilir.
Anlaşmalı boşanma, eşlerin boşanma konusunda anlaştığı durumlarda mümkündür ve bu durumda süreç daha hızlı ve daha az stresli olabilir. Ancak her durumda, bir avukatın yardımıyla hareket etmek en iyi seçenek olabilir. Avukatlar, çiftlere boşanma süreci hakkında daha fazla bilgi ve tavsiye verebilirler.

Boşanma Davasında Gerekçe Göstermek Zorunlu Mudur?

Boşanma davasını açan kişinin, söz konusu dilekçede neden boşanmak istediğine dair somut bir delil göstermesi zorunluluğu bulunur. Gösterilen bu sebepler aynı zamanda kanıtlanıyor da olmalıdır.

Davayı açan kişinin, açmış olduğu davada kusurlu olan taraf olmaması gerekir. Eğer kişi kendi kusurundan dolayı dava açmışsa dava reddedilir. Anlaşmalı olan boşanma davalarında kusur göz önünde bulundurulmaz.

Boşanma Davası Reddedildiğinde Ne Olur? Boşanma Süreci Nasıl Başlatılır ve İşler?

Boşanma davası, kusurların kanıtlanamaması ya da farklı sebeplerden dolayı reddedildiğinde, taraflar için 3 yıl geçmesini beklemeden yeni bir dava açma hakkı bulunur. Boşanma davası reddedildikten sonra, 3 yıl boyunca eğer evlilik birliği kurulamamışsa, evlilik birliğinin kurulamaması nedeniyle boşanma davası açılır.

Bunun için 3 yıl beklemek gerekir. Taraflar bu denli beklemek istemiyorlarsa, yeni kanıt ve nedenlerle başka bir boşanma davası açabilirler. Hakim tarafların boşanmasını uygun bulursa, boşanma gerçekleşir.

Boşanma Davalarında Taraflar Bulunmak Zorunda Mıdır?

Boşanma davalarının çekişmeli ya da çekişmesiz olması fark etmeksizin, kişi avukatı tarafından temsil edilmiyorsa, orada bulunarak kendini savunmak zorundadır. Anlaşmalı boşanma davalarında kişiler avukatları tarafından temsil edilseler dahi, hakim kişilerin anlaşma durumunu özgür iradeleriyle yerine getirip getirmediklerini soracaktır.

Çekişmeli boşanma davalarında, avukatları tarafından temsil edilen kişilerin duruşmada bulunmalarına gerek yoktur. Boşanma Süreci Nasıl Başlatılır ve İşler?

Boşanma süreci çok sıkıntılı bir süreç olup, başlangıç da eşler bu süreçte aşırı derecede yıpranmaktadır. Boşanma sürecinin ilk başlangıcı, boşanmaya karar vermektir. Boşanma kararının alınması ile bir Avukat aracılığı ile mutlaka hukuki destek alınması gerekmektedir.

Hukuki destek sizin bu sıkıntılı süreçten en az zararla atmanızda önemli rol oynayacaktır. Boşanma sürecinde hukuki destek almanız durumunda, boşanmanın nasıl gerçekleşeceği, çocukların velayet durumu, nafakanın bağlanması, nafakanın ödenmemesi durumunda nafakanın icra takibi, malların paylaşımı, boşanmanın mali boyutları, boşanma süreci, yargıtay aşamaları hakkin da bilgi sahibi olacaksınız.

Boşanma sürecinde aklınıza takılacak ve çok güncel karşımıza çıkacak sorulara cevap vermeye çalışacağız. Ayrıca konuyla bağlantılı olarak boşanma davası nasıl açılır konusu hakkında ki makaleyi okuyabilirsiniz.

Boşanma Davasının Kimin Açtığı Önemli Mi? Boşanma Süreci Nasıl Başlatılır ve İşler?

Boşanma Sürecinde Davanın kimin açtığı veya boşanma davasının hangi eş önce ve sonra açmasının hiçbir önemi yoktur.

Boşanma davası açılırken önemli olan boşanma sebebi, boşanmaya sebep olaylarda kimin haklı olup olmadığına bakılmaktadır. Boşanmanın önce ve sonra açılması eşlere herhangi bir avantaj ve dezavantaj sağlamaz. Bu toplumda yerleşmiş yanlış bir düşüncedir.

Boşanma Davası Açılması Durumunda Diğer Eş Karşı Dava Açabilir Mi?

Eşlerden biri boşanma davası açılması durumunda diğer mevcut boşanma davasına karşı, kendine ait boşanma sebepleri ve delilleri varsa kendiside Mevcut boşanma davasına KARŞI BOŞANMA DAVASI açabilir. Boşanma davasında karşı dava nasıl açılır hakkındaki makaleyi okuyabilirsiniz. (Boşanma Süreci Nasıl Başlatılır ve İşler?)

Boşanma Davasında Boşanma Sebepleri

Boşanma sürecinde Bir boşanma davası açılırken, mutlaka boşanma bir sebebe ve gerekçeye dayandırılması gerekmektedir. Boşanma davası açılırken belirli sebebe dayandırılması ve belirlenen boşanma sebebininde ispat edilmesi gerekmektedir.

Unutulmamalı ki, boşanma sebebinin ispat edilmesi durumunda mahkemenin boşanmaya karar verecektir. Boşanma davası açılırken birden fazla boşanma sebebine dayandırılarak açılabilinir. Burda önemli olan boşanma sebepleri birbirine tezat olmamalıdır.

Örneğin Boşanma dava dilekçesi hazırlanırken boşanma sebeplerinden aldatmaya dayalı boşanma sebebi ile Evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle beraber dava açılabilir. Çünkü yukarıda verdiğimiz örnekte Açılan boşanma davasında zina (aldatma) ispat edilmemesi durumunda, evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma sebebine dayandırılır.

Bunun yanı sıra Terk sebebiyle beraber evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle boşanma davasını beraber açılamaz. Terk sebebiyle boşanma davasının açılmasında özel durumların mevcut olması, Terk sebebiyle boşanmada ihtar çekilmesi, eve dön çağrısı gibi yapılması gereken birçok işlem bulunmaktadır. Bu yüzden bu iki sebep birbirine tezat oluşturur. (Boşanma Süreci Nasıl Başlatılır ve İşler?)

Boşanma Süreci Nasıl Başlatılır ve İşler? - Boşanma Davasında Masraflar Nelerdir ?

Boşanma Süreci Nasıl İşler, Boşanma Davası açılması durumunda, dava açma giderleri, harçlar ve yargılama giderleri bulunmaktadır. Bu harçlar ve masrafların yatırılmaması durumunda dava açılamaz.

Boşanma Davası açılması ile birlikte Yargılama gideri, mahkeme harçları ve gider avansını mahkeme veznesine toplu olarak yatırılması gerekmektedir. Boşanma dava dilekçesinde ki talebe göre masraflar azalıp, çoğalmaktadır. Yargılama gideri, tebligat masrafları, tanık ücreti, bilirkişi, keşif, uzman psikolog ücreti şeklinde sıralayabiliriz.

Bu haber toplam 2237 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara