Boşanma, Velayet, Nafaka Nedir? Boşanma Ne Demek?

Boşanma, Velayet, Nafaka Nedir? Boşanma Ne Demek?

Boşanma, Velayet, Nafaka Nedir? Boşanma Ne Demek? Boşanma Davası Forum

Forum sitelerinde boşanma davaları hakkında detaylı bilgi bulunabilmesi mümkündür. Forumlar kişilerin deneyimlerini paylaştıkları yerledir. Daha önce boşanmış kişilerin tecrübelerinden yararlanmak isteyen kişiler de bu forumları ziyaret edebilirler.

Boşanma Davası Forum

Forumlarda boşanma davası nasıl açılır, boşanmalarda ödenmesi gereken ücretler nelerdir gibi sorunların yanıtları bulunabilir. Bundan dolayı da pek çok kişinin ilk olarak baktığı yerlerden birisi forumlardır.

Boşanma Davalarında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Boşanma davaları kolay süreçler değildir. Anlaşmalı boşanma davası açılmış olsa bile yine de süreç oldukça yıpratıcı olabilir. Boşanma davalarında ileride sorun ile karşılaşılmaması için dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Bunlardan en önemlisi çekişmeli mi yoksa anlaşmalı mı boşanma davası açılacağıdır.

Anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanırken tüm detaylara özen gösterilmelidir. Hak kaybının yaşanmaması adına da bir avukata başvurulması tavsiye edilmektedir.

Çekişmeli boşanmalarda ise mahkemeye sunulacak boşanma gerekçesi oldukça önemli bir konudur. Mahkeme boşanma gerekçesine inanmazsa dava sürecini de başlatmayabilir. Bu da boşanma sürecini fazlasıyla uzatacak bir durumdur. Bundan dolayı hangi boşanma gerekçesiyle dava açılacağına dikkatli karar verilmelidir.

Dava Nasıl Açılır?

Dava açmak, tanım itibarıyla herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin aleyhinde olacak şekilde mahkeme önünde hak talebinde bulunmaktır. Maddi veya manevi olarak haksızlığa uğradığını düşünen kişi, mahkeme önünde yargılama yapılması için dava açma özgürlüğüne sahiptir. Bu bağlamda dava açmak isteyenlerin öncelikle mağduriyet yaşadığı konuyla ilgili olarak yetkili ve görevli mahkemeye sunacağı dilekçe ile açılmalıdır.

Bu dilekçe ile birlikte yargılamanın gerçekleşebilmesi için gerekli olan dava harcı ve gider avansı, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun ilgili hükmü gereğince peşin olacak şekilde mahkeme veznesine ödenmelidir. Bu işlemlerin akabinde dilekçenin mahkeme esas ve usullerine göre kaydedilmesi ile birlikte dava talebi onaylanarak davanın açılması mümkün olmaktadır.

Boşanma Dilekçesi Ücreti Ne Kadardır?

Dava açmak için mağduriyetin giderilmesi adına yetkili mahkemeye dilekçe sunulması zorunluluktur. Bu nedenle hangi hukuk alanı olursa olsun yetkili ve görevli mahkemeye verilmesi gereken dava dilekçesinin de belirlenmiş bir ücreti bulunmaktadır.

Boşanma davalarında yetkili Aile Mahkemesi'ne verilmesi gereken dilekçenin ücreti, avukatlık asgari ücretleri tarifesinin ilgili hükümleri gereğince 2019 yılında 550,00 TL olarak belirlenmiştir. Fakat bilinmelidir ki, 2019 yılı avukatlık asgari ücret tarifesinde belirtilen boşanma dilekçesi ücreti, adından da anlaşılacağı üzere asgari sınırı belirtmektedir. Dolayısıyla dilekçenin tutarına etki eden başka faktörlerin de olabileceğinin göz önünde bulundurulması önem teşkil etmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Boşanma davası türlerinden biri olan anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davasına nazaran hızlı ve pratik bir sürece sahip olması nedeniyle kısa sürede sonuçlanabilmektedir. Aile hukuku kapsamında görülen anlaşmalı boşanma davasının süresi yaklaşık olarak 3 aydır.

Bu bağlamda Aile Hukuku alanında uzman bir boşanma avukatından hukuki destek alınması durumunda anlaşmalı boşanma davasının süreci, tüm hukuki usul ve esaslara uygun olarak gerçekleşeceğinden boşanma kararı  1 hafta ile en geç 2 ay içinde verilebilmektedir. Dolayısıyla sürecin hızlı sonuçlanması açısından uzman boşanma avukatı desteği önem teşkil etmektedir. Aile Mahkemesi hâkimi, mahkemede boşanma kararını verdikten sonra yaklaşık 15 ila 30 gün içinde boşanma kararı yazılmaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir?

Aile hukuku kapsamında görülen davalardan biri olan anlaşmalı boşanma; en kısa tabiriyle boşanma talebi ile mahkemeye başvuruda bulunan eşlerin;

Evlilik birliği içinde edinilmiş malların taksimi

Müşterek çocuğun velayeti

Maddi ve manevi tazminat

Yoksulluk, yardım, tedbir ve çocuk için iştirak nafakası

gibi boşanmanın maddi ve manevi sonuçları üzerinde her türlü mutabakata vardıklarını belgeleyerek boşanmaları anlamına gelmektedir. Anlaşmalı boşanma davalarında eşlerin karşılıklı olarak "Anlaşmalı Boşanma Protokolü" imzalamaları gerekmektedir.

Boşanma protokolünün hukuki usul ve esaslara uygun bir şekilde yazılıp imzalanması için alanında uzman boşanma avukatı desteğine başvurulması faydalı olmaktadır. Öte yandan anlaşmalı boşanma davalarında, davanın yetkili mahkemede hâkim tarafından görülebilmesi için eşlerin en az 1 yıl süreyle evli olmaları şartı aranmaktadır. Fakat bu durumda dava anlaşmalı boşanma davasından çıkarak çekişmeli boşanma davasına dönüşmektedir.

Tek Celsede Boşanma Ne Demektir?

Tek celsede boşanma, yetkili aile mahkemesine boşanma davası talebinde bulunulduktan bir sonraki duruşmada davanın sonuçlanması anlamına gelmektedir. Hukuk sistemimizde genellikle anlaşmalı boşanma davaları tek celsede tamamlanmaktadır. Fakat alanında uzman aile hukuku boşanma avukatı olarak daha önce çekişmeli olarak görülen boşanma davasını da tek celsede bitirmişliğim vardır.

Çekişmeli Boşanma Davası Ne Demek?

Anlaşmalı boşanma davasının aksi olarak çekişmeli boşanma; evliliğin tarafları olan eşlerin, boşanmanın temel unsurları olan velayet, tazminat ve nafaka konularından en az biri üzerinde uzlaşamaması nedeniyle iddia, talep ve savunmalarını aile mahkemesi huzurunda dile getirmeleridir.

Çekişmeli boşanma davalarında dava dosyasının uzman boşanma avukatı tarafından hazırlanmasının dava sonucunda istenen taleplere ulaşılmasında büyük önemi bulunmaktadır. Nitekim iyi hazırlanmayan dava dosyaları nedeniyle günümüzde pek çok davada velayet ve tazminat konularında ne yazık ki hak kayıpları yaşanmaktadır.

Boşanma Davalarında Avukat Ücreti Ne Kadardır?

Boşanma davalarında avukatlık ücreti, davanın anlaşmalı veya çekişmeli olmasına göre değişiklik göstermektedir. Aile hukukunda uzman anlaşmalı boşanma avukat ücreti 5.000 TL iken, çekişmeli boşanma davalarında uzman avukatlık ücreti 7.300 TL olarak belirlenmiştir.

Nafaka Davası Nedir?

Nafaka davasından önce nafakanın tanımına değinilmesi gerekmektedir. Genel itibarıyla nafaka, evlilik birliğinin sonlandırılmasının ardından yoksulluğa düşen eşe, çocuğa veya yakın akrabası adına (üstsoy, altsoy ya da kardeş) ödemekle yükümlü olunan parasal ödentidir. Dolayısıyla "boşanmanın maddi sonuçları" arasında nafaka davaları yer almaktadır. Nafaka davaları; yoksulluk nafakası, tedbir nafakası, iştirak nafakası ve yardım nafakası olarak kendi içinde birtakım çeşitlere ayrılmaktadır.

Müşterek Velayet Ne Demektir?

Müşterek velayet veya müşterek çocuğun velayeti olarak tabir edilen bu husus, ortak velayetle evlilik birliğini sonlandıran anne ve babanın boşanmanın kesinleşmesinden sonra;

Çocuklarının sağlık ve eğitim ile ilgili kararlarını ortak alması,

Giderlerine ortak katılım göstermesi ve

Eşit şartlar altında çocukla görüşmesi anlamına gelmektedir.

Ortak velayet anne ve baba arasında gönüllülük esasına dayalıdır. Dolayısıyla çocuğun okul, sağlık ve kişisel tüm masraflarına tarafların kanunen ortak ve eşit bir şekilde katılmaları söz konusu olmaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Ne Demektir?

Boşanma protokolü; gerek anlaşmalı boşanma gerekse de çekişmeli boşanma davalarında, tarafların boşanma ve boşanmanın akabinde ortaya çıkan hususlarda anlaşarak boşanma davasının sonuçlanması için ortaya koydukları iradenin ve anlaşmanın yazılı bir şekilde düzenlenmiş halidir. (20 Ocak 2016)

Anlaşmalı boşanma protokolünde, boşanmayla evlilik birliğinin sonlandırılmasının ardından gündeme gelebilecek bütün maddi ve manevi konularda mutabakata varılmış olması esastır. Dolayısıyla oldukça geniş bir alanı kapsayan bu konuda uzman aile hukuku avukatından profesyonel destek almak hem boşanma davası sürecinde hem de daha sonraki süreçte karşılaşılabilecek muhtemel hak kayıplarının önüne geçilmesini sağlamaktadır.

İştirak Nafakası Ne Demektir?

İştirak nafakası tanım itibarıyla; velayeti kendisine verilmeyen eşin aleyhinde kanun nezdinde ergin olmayan çocuk lehine herhangi bir talep olmaksızın da hâkimin inisiyatifiyle hükmedilen nafaka türüdür. İştirak nafakası davası boşanma davası ile birlikte görülebileceği evlilik birliği kararının sonlanıp dava dosyasının kapanmasından sonra da görülebilmektedir. Bu davada yetkili ve görevli mahkeme 4787 sayılı Kanun'un ilgili hükümleri gereğince kurulan Aile Mahkemesi'dir. İştirak nafakasında çocuğun yüksek menfaati esastır.

Boşanma Davası Nedir?

Boşanma davası, aile mahkemesinde diğer özel hukuk davalarından farklı usul ve esasların uygulanmasıyla yürütülen bir dava türüdür. Nitekim yetkili aile mahkemesine boşanma davasının açılmasıyla birlikte, aile hâkiminin tarafların evlilik birliğini sonlandırma kararının yanında;

Nafaka kararları

Maddi ve manevi tazminat kararları

Evlilik birliği süresince edinilen malların taksimi (ev eşyalarının paylaşımı vb.)

Çocuğun velayeti

gibi boşanmanın eki niteliğinde kabul edilen hukuki sorunların da çözüme kavuşturması beklenmektedir.

Avukat Vekalet Ücreti Ne Kadar?

Herhangi bir hukuki ihtilafın çözülmesinde destek alınan avukat vekalet ücretleri, uyuşmazlığın çözümünün esas alındığı özel hukuk alanına göre değişiklik gösterebilmektedir. 2019 yılı itibarıyla çeşitli noter işlem ücretleri ise şu şekilde belirlenmiştir:

2019 Yılı Noter Araç Satış Ücreti Fiyatlar (TL)
  Noter Avukata Vekaletname Verme Ücreti     150,00 TL  
  Noterden Genel Vekalet Ücreti     550,00 - 1.000,00 TL
  Noterden Muhasebe Vekalet Ücreti     170,00 TL

Boşanma Avukatı Nedir?

Medeni hukukun bir alt dalı olan aile hukuku kapsamında ele alınan uyuşmazlıklardan kaynaklanan; boşanma, nafaka, velayet, mal taksimi ve benzeri davalara bakmakla görevli avukatlara halk arasında "boşanma avukatı" adı verilmiştir. Boşanma avukatları için aile avukatı ifadesinin kullanıldığı da bilinmektedir.

Nisbi Fiyat Nedir?

Hukuki terim olarak da kullanılan nisbi fiyat, herhangi iki mala biçilen fiyatların birbirine oranıdır. Bir örnekle açıklamak gerekirse A ve B malları nezdinde;

A malının satış fiyatı, B malının satış fiyatının üç katıdır

İfadesi kullanıldığında A malının nisbi fiyatı ortaya çıkmaktadır.

Öte yandan her iki malın mutlak fiyatları aynı oranda değişirse PA / PB oranı yani nisbi fiyatı sabit kalmaktadır.

Yoksulluk Nafakası Ne Demektir?

Yoksulluk nafakası, boşanmanın kesinleşmesinin ardından yoksulluğa düşecek eş hakkında verilen ve boşanma davasının resmen kesinleşmesiyle birlikte işlemeye başlayacak olan nafaka türüdür. Dolayısıyla yoksulluk nafakasının, boşanma davası süresince verilemesi mümkün değildir. Ancak bu noktada bilindiği üzere boşanma davası süreci devam ederken işleyen nafaka türü de bulunmaktadır. Bu nafakaya tedbir nafakası adı verilmektedir.

Yoksulluk nafakasını, boşanma sonucunda hayat kalitesinde düşüş yaşanan ve evliliğin sağladığı maddi imkanların kaybına uğrayan eşlerden herhangi biri aile mahkemesi hâkiminden talep edebilmektedir.

Yardım Nafakası Ne Demektir?

Yardım nafakası; boşanmanın ardından yardım etmediği takdirde yoksulluğa düşecek altsoyu, üstsoyu ve kardeşleri bulunan dava taraflarının bu kişilere karşı olan yükümlülüğünü ifade etmektedir. Kaldı ki genel itibarıyla nafaka, bir kimsenin kanunlar nezdinde bakmakla yükümlü olduğu kimseler lehine mahkemenin takdir ettiği aylık parasal katkı miktarına verilen addır.

Velayet Davası Ne Demektir?

Velayet davasının esasları çocuğun velayetine yöneliktir. Bu kapsamda velayet, boşanmaya karar veren eşlerin müşterek çocuğunun korunması ve temsil edilmesi açısından öngörülen hukuksal haklar bütünüdür. Hukuki olarak ergin olmayan çocukların velayeti, kendi anne ve babasına aittir. Dolayısıyla yasal bir gerekçe olmadığı sürece velayet hakkı anne veya babadan alınamaz. Anne ve babanın evlilik birliği sürdüğü müddetçe çocuğun velayeti, anne ve babanın ikisine de eşit bir şekilde verilmiş olarak kabul edilmektedir.

Velayet Hakkı Ne Demektir?

Boşanmanın ek sonuçları olarak görülen hususlardan biri olan velayet hakkı; anne babanın, kural olarak küçüklerin ve istisnai olarak da kısıtlıların bakım ve korunmalarının sağlanması amacıyla, onların kişilik hakları ve malları üzerinde sahip oldukları görev, yetki ve hakların bütününü ifade etmektedir.

Yoksulluk ve İştirak Nafakası Nedir?

Aile hukuku kapsamında görülen boşanma davalarında yoksulluk ve iştirak nafakası; boşanmaya karar veren tarafların evlilik birliğinin sonlandırılmasında çocuklarının velayetini alan taraf lehine nafakaya hükmedilmesini kapsamaktadır. Dolayısıyla iştirak nafakası olarak adlandırılan bu nafakada, nafakanın hükmedilmesinde erişkin olmayan çocukların adına hareket edilmektedir. Boşanma davasında yetkili aile mahkemesi hakimi; boşanma sonucunda küçük çocuk veya çocukların yüksek menfaatine uygun olacak şekilde velayet tevdi olunan tarafa ödenmesine karar vermektedir.

Anlaşmalı Boşanma Mutlak Boşanma Sebebi Midir?

Bilindiği üzere Medeni Hukuk'un bir alt dalı olarak gündeme gelen Aile Hukuku'na göre boşanmanın gerçekleşebilmesi için mutlak boşanma sebeplerinin mevcut olması gerekmektedir. Dolayısıyla;

Zina

Hayata kast etme

Pek kötü ve onur kırıcı davranış

Yaşanan muhiti terk etme

gibi mutlak boşanma sebepleri oluştuğunda boşanma davasının görülmesi söz konusu olmaktadır. Öte yandan boşanmanın nisbi sebepleri olarak bilinen;

Suç işleme

Haysiyetsiz yaşam sürme

Akıl sağlığını yitirme

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması

durumlarının olması da boşanmanın gerçekleşmesinde yeterli görülen sebepler arasında yer almaktadır. Mutlak bir boşanma sebebinin varlığı boşanma için tek başına yeterli olmaktadır.

Noter Onayı Ne Kadar?

Noterde gerçekleştirilen işlemlerde 2019 yılı itibarıyla şu ücretlerin ödenmesi gerekmektedir:

Tercüme diploma noter onayı ücreti 2019: 110 TL

"Diploma aslı gibidir." noter onayı ücreti 2019:                50 TL ile 65 TL arasında.

Noterde ihtarname ücretleri 2019:    150 TL ile 1.000 TL arasında.

Noterde silah devir ücreti 2019:        250 TL ile 300 TL arasındadır.

Birine Vekalet Vermek Ne Demektir?

Birine vekalet verme kavramındaki vekaletname; bir kimsenin herhangi bir başka kimseyi belirli durumlarda kendi adına hareket edebilmesi için yetkilendirdiğine dair yazılı bir belgedir. Dolayısıyla bir kişinin görev ve sorumluluklarının hukuken başka bir kişiye devredilmesine vekalet verme denmektedir.

Vekaletname genel ya da sınırlı yetkili olabilmektedir. Vekaletnamenin esasları Borçlar Kanunu'na göre belirlenmiştir. Dolayısıyla bu ilgili kanunda yer alan hükümlere göre vekaletname iki taraflı bir sözleşmedir.

Aile Avukatı Nedir?

Aile avukatı; esas itibarıyla iki farklı kavrama işaret etmektedir. Aile avukatının anlamlarından birisi; ailenin her türlü hukuki sorunuyla ilgilenen ve genelde hukuki ihtilaflar henüz yaşanmadan önce tedbir olarak avukatlık ile danışmanlık hizmetleri veren avukatları ifade etmektedir. Bu doğrultuda aile avukatı kavramı, aile hekimi kavramına benzemektedir.

Diğer bir kavramsal anlamı da Aile Hukuku'nda uzman görevinin olması sebebiyle aile hukuku avukatı yerine kısaca aile avukatı olarak tanımlanmaktadır. Nitekim aile avukatı, eşlerin boşanmalarında da görev yapabilmektedir.

Hukukta Nafaka Hakkı Ne Demektir?

Bir hukuki terim olarak nafaka; boşanma davası henüz devam ederken ya da boşanma davasının sona ermesiyle birlikte evlilik birliğinin sonlandırılmasından sonra maddi açıdan zorluğa düşecek olan tarafın lehine bağlanan ve diğer tarafça her ay ödenmesi gereken para olarak ifade edilmektedir.

Nafaka borcu aile hukuku kapsamında ele alınan ve kişisel borçlar arasında değerlendirilen bir borçtur. Nafakanın aile hukukunda birbirinden farklı mağduriyetleri ortadan kaldıran türleri bulunmaktadır. Buna göre;

Tedbir nafakası (boşanma davası devam ederken maddi sorun yaşayan tarafa verilir)

Yoksulluk nafakası (evlilik birliğinin sona erdirilmesinden sonra maddi açıdan yaşam kalitesinde düşüş yaşanan ve yoksulluk çeken taraf lehine verilir)

Yardım nafakası (kendilerine yardım edilmediği takdirde yoksulluğa düşecek bakmakla yükümlü olunan altsoy, üstsoy veya kardeşlere verilir)

İştirak nafakası (müşterek çocuğun eğitim, sağlık ve özel harcamalarına kadar menfaatlerinin korunması için karşılaşılan masrafların gidermesi adına velayeti elinde bulunduran taraf lehine verilir)

Nafaka Yükümlülüğü Ne Demektir?

Nafaka yükümlülüğü Medeni Kanun'un 364. maddesinde yer alan hükümlere göre belirlenmiştir. Buna göre; "Herkes, yardım etmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan üstsoyu ve altsoyu ile kardeşlerine nafaka vermekle yükümlüdür." denilmektedir.

Nafaka yükümlülüğüyle eş ile anne ve babanın bakım borçlarına ilişkin hükümler saklıdır. Mahkeme kararıyla nafaka ödemeye yükümlü olan kişinin bu işi ifa etmemesi halinde "nafaka yükümlülüğünü ihlal davası" gündeme gelmektedir.

Boşanma Davası Emsal Kararlar

Boşanmada benzer karar örnekleri oldukça fazladır ve Yargıtay tarafından verilen emsal kararlar bulunmaktadır. Boşanma davalarında birçok farklı karar ortaya çıkabilmektedir ve bu durum davanın sürecine göre belirlenmektedir.

Yargıtay tarafından verilen birçok emsal kararı bulunmakta ve başka davalarda da bu karar örnekleri kullanılabilmektedir. Boşanma davası Yargıtay emsal kararları arasında sadece boşanacak çifte yönelik kararlar bulunmamaktadır. Ayrıca çiftin arasında geçen olaylara ve diğer aile bireylerine yönelik de emsal kararlar alınabilmektedir. Emsal kararlar, bir başka davaya da örnek oluşturacak şekilde verilen Yargıtay kararlarını anlatmak amacı ile kullanılan bir terim içeren kelime grubudur.

Emsal Karar Nedir?

Yargıtay, emsal karar verme yetkisine sahip bir organdır. Yargıtay tarafından daha önce kanunlarda yer almayan ancak araştırılarak ve o an ki davanın seyrine göre yasalara karşı gelmeden verilen kararlar bulunmaktadır. Bu kararlar, bir başka davada örnek olarak gösterildiği takdirde Yargıtay tarafından onaylanan bu kararlar, örnek karar olarak kabul edilmektedir.

Boşanma Davası Geri Alma Dilekçesi

Boşanma davasından vazgeçme dilekçesi dava açmış olmasına rağmen boşanmaktan vazgeçen kişilerin doldurmaları gereken evraklardan birisidir. Kişiler bazı gerekçelerden dolayı eşlerinden boşanmak isteyebilir. Fakat boşanma davası süreci devam ederken barışan da birçok çift vardır. Böyle durumda da boşanma davasının geri çekilmesi gereklidir.

Boşanma davası nasıl iptal edilir sorusunun yanıtı ise feragat dilekçesinin doldurulup mahkemeye iletilmesidir. Mahkeme de bu belgeyi inceleyerek boşanma davasını sonlandırabilir.

Boşanma Davasının Geri Çekilmesinden Sonra Yeniden Dava Açma

Boşanma davasını geri aldım tekrar açabilir miyim diye merak eden kişiler belirli koşullar altında tekrar boşanma davası açabilirler. Boşanma davasından feragat edilmesinin gerçekleştirilmesinin ardından yeniden boşanma davası açmak istenebilir.

Bunun için de boşanma gerekçesinin feragat işleminden sonra oluşması şarttır. Aynı sebepten dolayı yeniden boşanma davası açılabilmesi mümkün değildir. Boşanma davasından feragat eden kişiler farklı bir gerekçeyi mahkemeye sunarak yeniden boşanma davasını rahatlıkla açabilir. Bu konu hakkında daha detaylı bilgi almak ve süreci doğru bir şekilde yönetmek isteyen kişiler uzman bir avukata başvurabilir.

Boşanma Davası Hangi Mahkemeye Verilir?

Boşanma davalarının verildiği mahkeme Aile Mahkemeleridir. Ülkemizde boşanma davası açmak isteyen kişiler, bu davaların açılma talebi için yaşadıkları bölgede bulunan Aile Mahkemelerine başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Aile Mahkemelerinde açılan boşanma davaları, tarafların anlaşmalı ya da çatışmalı olarak açtıkları boşanma davalarına göre incelemede bulunur. Gereken şartlar yerine getirildiğinde boşanma işlemi gerçekleşmiş olur.

Aile Mahkemesi Yoksa Boşanma Davaları Nerede Açılır?

Eğer kişilerin yaşadıkları bölgede Aile Mahkemesi bulunmuyorsa, boşanma davaları kişilerin bulundukları bölgelerdeki Asli Mahkemelerde açılmaktadır. Yani Aile Mahkemesinin olmadığı yerler için boşanma davalarına Asli Mahkemeleri bakar.

Boşanma davaları, anlaşmalı boşanma davaları ve çatışmalı boşanma davaları olarak ikiye ayrılmaktadır. Boşanma şayet olacaksa hem maddi açıdan hem de manevi açıdan anlaşmalı boşanma davaları en ideal olanıdır.

Anlaşmalı boşanma davalarında her iki tarafta belirli konularda net oldukları ve anlaşmış oldukları için boşanma davasının süreçleri oldukça kısa sürer. Bu yüzden tek celsede dahi tamamlanan bu süreç çiftlerin daha az zarar görmelerine neden olan oldukça yardımcı bir detaydır.

Boşanma Davası Kadın Açarsa

Boşanma davasını kadının açması davanın seyrini etkileyecek faktörlerden değildir. Boşanma davalarını eşlerden birisinin açması gereklidir. Ortaya atılan iddialardan diğer eş memnun değilse bu durumda karşı dava açabilir. Pek çok kişi kadının boşanma davası açması sonucunda haklarını alamayacağına inanıyor.

Böyle bir yanlış inanıştan dolayı da boşanma davası açmak konusunda çekinceli davranıyor. Fakat davayı kim açarsa açsın boşanmada kadının hakkı aynı olacak ve bu hakları elde edebilecektir.

Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Boşanma davasının ne zaman sonuçlanacağı ortada bir anlaşmanın olup olmamasına göre değişir. Kadının boşanma davası açtığı durumlarda erkek boşanmak istemezse dava uzar mı sorusuna verilecek yanıt erkeğin neden istemediğine göre değişir. Boşanmak isteyen taraf mahkemeye neden boşanmak istediğine dair bazı iddialar ortaya atar.

Bu iddiaları destekleyen sağlam kanıtlar varsa mahkeme süreci de kısa sürer. Fakat özellikle bir çocuğun velayeti söz konusuyla ve ortada velayet hakkında bir anlaşma söz konusu değilse bu durumda mahkeme çocuk için en iyisine karar vermek isteyeceği için süreç de uzayacaktır.

Boşanma Davası Nasıl Açılır Avukatsız?

Avukatsız boşanma davası açmak isteyen kişilerin görevli mahkemeye bizzat giderek başvurusunu gerçekleştirmesi gereklidir. Boşanma davaları avukat vekaletinde açılabildiği gibi avukatsız da açılabilir.

Avukata vekalet verilirse davaya ilişkin tüm süreçleri avukat takip eder. Fakat avukatın olmadığı durumlarda kişiler bütün işlemleri kendileri yapmalıdır. Boşanma davası nasıl açılır nereye başvurulur sorusunun cevabı ise aile mahkemesidir. Aile mahkemesine boşanma dilekçesi ile başvurulmasının ardından dava süreci de başlatılabilir.

Boşanmak İstiyorum Fakat Param Yok

Maddi olanaksızlıklar nedeniyle boşanma davası açamayan kişiler adli yardıma başvurabilirler. Boşanma davası açabilmek için bazı masrafların karşılanması gereklidir. Bu masrafları karşılayamayacak durumda olan kişiler ise ücretsiz boşanma davası açabilmek için adli yardım alması şarttır. Bu yardımdan faydalanabilmek için de şu belgeler gereklidir:

 • Muhtarlıktan alınacak yoksulluk belgesi,
 • Sosyal güvenlik kaydı,
 • Tapu ve trafik sicili kaydının olmadığını gösteren belge.

Bu kişiler avukat tutmak da istiyorlarsa bu durumda baroya başvurabilirler. Baro kişilere ücretsiz olarak avukat tayin edebilmektedir bundan dolayı da avukat ücreti vermek istemeyen kişiler bu yönteme başvurabilir.

Boşanma Davası Psikolog Raporu

Boşanma davalarında psikolog raporu geçerliliği vardır ve bu raporlar dava sonucunu büyük oranda etkilemektedir.

Boşanmalarda pedagog raporu dışında çiftlerin boşanmasına yol açabilecek direkt meselelerde de psikolog raporu talep edilebilir.

 • Eşlerden birinin sahip olduğu akıl hastalıklarının resmi sağlık kurulu raporları ile tespit edilmesi, boşanma durumunu etkilemektedir.
 • Genellikle boşanma davaları, psikolojik sorunlar sebebiyle açılmaktadır.
 • Bu durumlarda karşı tarafın sorunlarını kanıtlamak adına psikolog raporu talep edilebilir.
 • Eğer hastalığın tedavisi varsa, boşanma sebebi olarak psikolojik sorunlar gösterilmemelidir.

Psikolojik Sorunlar Sebebiyle Boşanma Davası

Psikolog bilirkişi raporu örneği Türk Medeni Kanunu’nun 165. Maddesine göre düzenlenmektedir. Bu maddeye göre eğer taraflardan birinin psikolojik sorunu varsa ve diğer taraf için hayatı çekilmez kılıyorsa, boşanma en hızlı şekilde sonuçlanacaktır. Ancak bunun için akıl hastalığının kanıtlanması gerekir.

Bunun yanı sıra eşlerden birinin sahip olduğu akıl hastalığının tedavisinin olmadığının da kanıtlanması gerekmektedir. Bu sayede psikolojik sorunlar sebebiyle boşanmak isteyen eşin iddiası geçerlilik kazanır.

Boşanma Davası Red Sebepleri

Boşanma davasının reddedilme nedenleri arasında en sık görülen, gerekli belgelerin eksik ya da uygunsuz şekilde hazırlanması ya da çiftlerin boşanma sebeplerinin geçerli olmamasıdır. Boşanma davasında reddi hakim talebi ise:

 • Eğer çift bir seneden daha kısa süreli olarak evli ise hakim boşanma talebini reddedecektir.
 • Çiftin uygun dilekçe ve ispatlarla boşanma talebinde bulunmaması durumlarında dava reddedilecektir.
 • Reddedilmiş olan davalar sonucunda çift 3 sene boyunca boşanma davası açamaz. Boşanma hakkının 3 sene boyunca askıya alınmaması için boşanma sebeplerinin değiştirilmesi gerekebilir.

Boşanma Talebinin Reddi Nasıl Yapılır?

Boşanma talebinin reddedilmesi yalnızca hakim tarafından yapılmamaktadır. Anlaşmalı ya da çekişmeli olan boşanma davalarında da redde yaygın şekilde rastlanmaktadır.

Anlaşmalı boşanma kararı almış olan tarafların, dava süreci boyunca farklı sebeplerle boşanmaktan vazgeçmesi mümkündür. Bunun dışında anlaşmalı boşanma taleplerinin reddedilme sebepleri ise:

 • Taraflardan birinin boşanmaktan vazgeçmesi,
 • Taraflardan birinin boşanması durumunda maddi zorluğa düşeceğini düşünmesi,
 • Dava sürerken tüm sorunların çift arasında halledilmesi.

Bu haber toplam 191 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara